Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywność a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny Jerzy Wilkin Opracowała Anna Śleszyńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywność a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny Jerzy Wilkin Opracowała Anna Śleszyńska."— Zapis prezentacji:

1 Efektywność a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny Jerzy Wilkin Opracowała Anna Śleszyńska

2 Plan prezentacji Ekonomia a sprawiedliwość Efektywność Sprawiedliwość Teoria Okuna Teoria Rawlsa Społeczne postrzeganie sprawiedliwości Sprawiedliwość efektywna Podsumowanie

3 Ekonomia a sprawiedliwość Sprawiedliwość –kategoria ze sfery etyki, socjologii, metafizyki –coś mglistego, relatywnego, niemierzalnego –Nie podlega analizie naukowej Początki nowożytnej ekonomii: Ekonomia polityczna = nauka moralna Późniejszy okres - odspołecznienie ekonomii Zadaniem nauki jest odkrywanie uniwersalnych, ponadczasowych prawidłowości niezależnych od woli człowieka i społeczeństwa

4 Ekonomia a sprawiedliwość Centralne kategorie efektywność lub produktywność Problematyka zależności nakłady – dochody Maksymalizowanie efektu ekonomicznego sprawiedliwość efekt ekonomiczny Ekonomia głównego nurtu Co, jak i dla kogo produkować?

5 EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA Efektywność skuteczność Efektywność – główne kryterium wartościowania –Utylitaryści J. S. Mill, J. Bentham –Angielska klasyczna szkoła ekonomii A. Smith –Neorealizm L. von Misses, F. A. von Hayek –Ekonomia dobrobytu V. Pareto

6 EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA Należy oddzielić efektywność i sprawiedliwość 1 miejsce w hierarchii wartości - efektywność Osiągnąć możliwie najwyższy poziom dobrobytu, przy danych zasobach Dobrobyty jednostek - nieporównywalne Rynek doskonały Optymalny poziom dobrobytu Ograniczanie doskonałości rynku godzenie w dobrobyt

7 SPRAWIEDLIWOŚĆ proporcje podziału wartości wytworzonych w gospodarce mają duże znaczenie dla sprawności i efektywności gospodarowania ingerencja potrzebna

8 SPRAWIEDLIWOŚĆ Sprawiedliwość – trzy wymiary równości: Miar równość wobec prawa, brak dyskryminacji… Szans dostęp do kształcenia, dóbr publicznych… Sytuacji majątkowej, pozycji społecznej… Potrzeba realizacji równości szans Kontrowersje przy równości sytuacji nierówność miar nierówność szans nierówność sytuacji majątkowej

9 A. M. Okun - coś za coś USA – równość w warstwie politycznej System ekonomiczny oparty na mechanizmie rynkowym Rynek efektywna gospodarka nierówności (duuuuże) coś za coś więcej równości mniej efektywności Ekonomista nie może uniknąć tego dylematu !! Nie można rozdzielić efektywności ekonomicznej i równości politycznej!! za pieniądze można nabyć wiele rzeczy..

10 Równość dochodów – kosztuje bardzo dużo Równość polityczna – znacznie mniej Wolności polityczne –przeciwwaga dla nadmiernej ekspansji państwa jako instytucji Prawa obywatelskie –Społeczeństwo, jego cele i wartości nie mogą być zdominowane tylko przez rynek i wartości ekonomiczne –Pozwalają ludziom zachować godność Nadmierny nacisk na równość spada efektywność konflikt między zasadą równości a zasadą efektywności ekonomicznej jest nie do uniknięcia Po co wolność ekonomiczna, prawa obywatelskie?

11 Sprawiedliwość u Okuna Sprawiedliwość sprawiedliwość dystrybutywna podział dochodów i bogactwa relacja pomiędzy nakładem a wynagrodzeniem Sprawiedliwa wymiana brak nierówności Klasyczny problem analiza skutków redystrybucji dochodów przez instrumenty polityki ekonomicznej państwa

12 CIEKNĄCE WIADRO Samuelson, Nordhaus, Okun Redystrybucja dochodów marnotrawienie części dochodu spadek efektywności Konieczna integracja nauk społecznych w badaniach nad sprawiedliwością.

13 Sprawiedliwość społeczna – J. Rawls Powiązanie sprawiedliwości z kategorią umowy społecznej Sprawiedliwość jako bezstronność Fundamentalne porozumienie społeczne tworzy się w wyniku porozumienia w warunkach, w których nikt nie jest uprzywilejowany lub pokrzywdzony Jednakowe, podstawowe wolności obywatelskie !! Nikt nie jest uprzywilejowany, upośledzony Łączy 3 wymiary równości Społeczeństwo dobrobytu sprawiedliwe zbyt duża rola redystrybucji dochodów

14 Społeczne postrzeganie sprawiedliwości B. Cichomski i W. Morawski [XII.1988] Bardzo niesprawiedliwe nierówności polityczne – brak wolności Niesprawiedliwe spłaszczenie dochodów Usprawiedliwione nierówność dochodów

15 Sprawiedliwość efektywna Sukces ekonomiczny Azji Wschodniej = dynamika wzrostu + zmniejszanie zróżnicowania dochodów Równe warunki startu powszechne współuczestniczenie w tworzeniu i korzystaniu z efektów wzrostu gospodarczego Pozytywne sprzężenie: –Struktury dochodów –Powszechniej edukacji –Wysokiego tempa wzrostu gospodarczego

16 Podsumowanie Konieczna integracja ekonomistów, socjologów, psychologów, etyków, prawników w badaniach nad sprawiedliwością Równość szans i miar ważniejsza od równości dochodów Sprawiedliwość społeczna + polityka ekonomiczna efektywna gospodarka Nie można oddzielić efektywności od sprawiedliwości

17 KONIEC Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Efektywność a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny Jerzy Wilkin Opracowała Anna Śleszyńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google