Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólny algorytm projektowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (SYSTEMU PRODUKCYJNEGO) 1. Ustalenie celu, obszaru i horyzontu projektowego 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólny algorytm projektowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (SYSTEMU PRODUKCYJNEGO) 1. Ustalenie celu, obszaru i horyzontu projektowego 1."— Zapis prezentacji:

1 Ogólny algorytm projektowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (SYSTEMU PRODUKCYJNEGO) 1. Ustalenie celu, obszaru i horyzontu projektowego 1. Ustalenie celu, obszaru i horyzontu projektowego 2. Koncepcja metodyczna. 3. Analiza warunków produkcyjnych i organizacyjnych 3. Analiza warunków produkcyjnych i organizacyjnych 4. Projektowanie struktury produkcyjnej 4. Projektowanie struktury produkcyjnej 5. Projektowanie układu sterowania (systemu zarządzania) 5. Projektowanie układu sterowania (systemu zarządzania)

2 Uogólniony model systemu produkcyjnego ZARZĄDZANIE PLANOWANIE  ORGANIZOWANIE  STEROWANIE  KONTROLA Wejście materiały surowce informacje personel energia kapitał Wyjście Produkt - wyroby przemysłowe - usługi przemysłowe Procesy produkcji Procesy technologiczne Procesy pomocnicze Procesy usługowe Procesy informacyjne

3 ????Analiza podejść metodycznych do projektowania procesów i systemów produkcyjnych (dekompozycja) 1. Wg struktury procesów :  projektowanie procesów podstawowych  projektowanie procesów pomocniczych  projektowanie procesów zarządzania 2. Wg parametrów procesu produkcyjnego – struktury JP :  proj. struktury produkcyjnej  proj. przestrzennej alokacji stanowisk i JP (rozmieszczanie)  proj. przebiegu procesu produkcji w czasie (harmonogramowanie) 3. Wg podziału określonego stopnia JP:  proj. JP niższych stopni (gniazd, linii, oddziałów, wydziałów)  proj. JP wyższych (zakładów, przedsiębiorstw) 4. Wg faz rozwoju systemów produkcyjnych :  proj. rozruchu produkcji  proj. produkcji dla normalnego (docelowego) stanu  proj. wycofania produkcji

4 Sposób podziału procesu produkcyjnego pomiędzy jednostki produkcyjne razem ze związkami wewnętrznymi i zewnętrznymi wynikającymi ze współpracy stanowisk roboczych i jednostek produkcyjnych wyższego stopnia (gniazd, linii, oddziałów) w ramach procesu produkcyjnego wydziału czy zakładu. Układ jednostek produkcyjnych i formy ich wewnętrznych powiązań kooperacyjnych w procesie produkcji. Sieć powiązań elementów (stanowisk roboczych) systemu produkcyjnego w odniesieniu do danej chwili w ujęciu statycznym i dynamicznym Struktura produkcyjna = struktura systemu produkcyjnego

5 APICS – American Production and Inventory Control Society Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcją i Zapasami Sposób zagospodarowania powierzchni produkcyjnej przedsiębiorstwa powstający w drodze pogrupowania maszyn i urządzeń w jednostki produkcyjne i ich wzajemnego rozmieszczenia Struktura produkcyjna = struktura systemu produkcyjnego

6 Elementy składowe struktury Elementami składowymi struktury produkcyjnej są jednostki produkcyjne (komórki produkcyjne) różnych stopni złożoności  0 – stanowisko robocze JP 0  I - gniazdo, linia JP I  II – oddział JP II  III – wydział JP III JO JP JA JPA JP = KP

7 Kształtowanie (projektowanie) struktury produkcyjnej : kombinatoryczne łączenie stanowisk roboczych i JP wyższych stopni, lub kombinatoryczne łączenie (w grupy) detali przewidzianych do wykonania w jednej JP Istotą projektowania struktur produkcyjnych jest: łączenie stanowisk roboczych w grupy lub celowe dzielenie grup na mniejsze Łączenie (lub celowe dzielenie) stanowisk roboczych i JP wyższych stopni, albo łączenie (lub celowe dzielenie) detali przewidzianych do wykonania w jednej JP

8 „ Prawo podziału i tworzenia JO ”  Wyraźnie wydzielająca się specjalność robót  Rozmiar robót w danej specjalności O wydzieleniu zadań dla jednostki organizacyjnej (utworzeniu lub podzieleniu JO) decydują dwa, równolegle działające czynniki:

9 Specjalizacja JP A. Specjalizacja przedmiotowa Wyraża dążenie do zamknięcia w JP określonej całości procesu produkcyjnego wyrobu. Kryterium łączenia stanowisk w jednostkach specjalizowanych przedmiotowo jest współpraca przy wykonywaniu określonego wyrobu (wyrobów). B. Specjalizacja technologiczna Kryterium łączenia stanowisk w jednostkach specjalizowanych technologicznie stanowi podobieństwo technologii wykonywanej na danych stanowiskach.

10 I. Podobieństwo technologiczno-organizacyjne jako kryterium i miara organizowania JP

11 TKCM – T echnologiczny K lasyfikator C zęści M aszyn 1 - grupa klas (złączne, wały, tarcze, tuleje, dźwignie, korpusy) 2 - miejsce w grupie 3 - podklasa 4 - wielkość części 5 - odmiana kształtu 6 - rodzaj materiału 7 - postać materiału wyjściowego 8 - dokładność i chropowatość obrabianej powierzchni 9 - skala produkcji 3 5. 3 2. 7 2 1. 71 – koła zębate...... 36 – tarcze mimośrodowe 52 – dźwignie proste 15 – nakrętki 56 - korbowody 46 – tuleje mimośrodowe 25 – wały uzębione

12 „Współczynnik podobieństwa technologiczno – organizacyjnego  ” Symbol cz. r r nazwa TURVWSGwFWXSFYWR mmrmr A Tuleja 1017112,3,4 5,8 6,9 116 B Oś 1,5, 6,7 2108,91134 7 C Uchwyt 12793,4,56,8 96 D Oprawa 12345678 88 E Piasta 412,3567 76 4633

13 WSPÓŁCZYNNIK PODOBIEŃSTWA TECHNOLOGICZNO – ORGANIZACYJNEGO α gdzie: i, k– identyfikator detalu X i,j, X k,j – elementy macierzy procesów technologicznych X i,j = 0 gdy m i,j = 0 X i,j = 1 gdy m i,j ≥ 1 m i,j - liczba operacji technologicznych wykonywanych na i-tym detalu na j-tym JGS

14 przykład. WSPÓŁCZYNNIK PODOBIEŃSTWA TECHNOLOGICZNO – ORGANIZACYJNEGO α TUCRVLSLSWAPMATRV A111100 B101111 C111100 D111000 E000011 AB AC  AC = 1 AD  AD = 1 AE  AE = 0 BD  BD = 2/3 = 0.66

15 II. Stabilizacja produkcji jako miara warunków organizowania JP

16 Zdolność obciążeniowa operacji

17 Dobór metod i środków w zależności od stabilizacji produkcji Maszyny i urządzenia specjalneuniwersalne Oprzyrządo- wanie dużenieliczne Kwalifikacje: a) rzemieślnicze b) ogólnotechn. niskie wysokie wysokie niskie Organizacja produkcji potokowa, wzorce sterow. specjalizacja technologiczna Ster. bez wzorców Elastycznośćniskawysoka Koszty produkcji stos. niskiewysokie Automatyzacja wysokaniska Przeznaczenie produktu wg. programu (na magazyn) na zlecenie Środki metodyWysoka stabilizacja Niska stabilizacja TPP wyrobu szczegółowe aż do analizy ruchów roboczych uproszczone aż do technologii marszrutowej

18 WSKAŹNIKI STABILIZACJI PRODUKCJI  od strony przedmiotu i operacji  od strony JGS [ op/st ]

19 Typy produkcji 1. f > 30 produkcja jednostkowa 2. f = 20  30 produkcja małoseryjna 3. f = 10  20 produkcja średnioseryjna 4. f = 2  5  10 produkcja wielkoseryjna 5. f  1 produkcja masowa

20 Gniazdo Linia Potokowe Formy organizacji Niepotokowe

21 FORMY POTOKOWE 1.Operacje są związane trwale z określonymi stanowiskami roboczymi a nie tylko z JGS 2. Kolejność wykonania operacji na każdym stanowisku jest normatywnie określona dla całego zbioru detali (operacji) i powtarza się rytmicznie 3. Sterowanie przebiegiem produkcji wg operacji odbywa się w oparciu o wzorzec

22 Tabl. JB

23 LINIE POTOKOWE 3. Ze względu na sposób sterowania tokiem pracy linii:  o takcie swobodnym  o takcie wymuszonym  o ruchu ciągłym  automatyczne 1.Ze względu liczebność:  o obciążeniu stałym  o obciążeniu zmiennym  produkcji grupowej 2. Ze względu na odchylenie proporcji długotrwałości operacji:  synchroniczne  asynchroniczne 4. Ze względu na strumieniowość wykonania operacji:  jednostrumieniowe  wielostrumieniowe


Pobierz ppt "Ogólny algorytm projektowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (SYSTEMU PRODUKCYJNEGO) 1. Ustalenie celu, obszaru i horyzontu projektowego 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google