Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procesowe modele przepływów informacji w projektowaniu systemu informatycznego przedsiębiorstwa – studium przypadku modelu ATP Stefan Senczyna Katedra.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procesowe modele przepływów informacji w projektowaniu systemu informatycznego przedsiębiorstwa – studium przypadku modelu ATP Stefan Senczyna Katedra."— Zapis prezentacji:

1 Procesowe modele przepływów informacji w projektowaniu systemu informatycznego przedsiębiorstwa – studium przypadku modelu ATP Stefan Senczyna Katedra Podstaw Systemów Technicznych Politechnika Śląska Struktura organizacyjna Analiz a i model owani e syste mu infor macyj nego System informa tyczny zarządz ania przedsię biorstw em

2 Modelowanie w projektowaniu systemów informatycznych – zagadnienia referatu Analiza struktury organizacyjnej i systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Modelowanie systemu informacyjnego metodami strukturalnymi. System informatyczny jako implementacja modelu informacyjnego oraz przykład struktury systemu dziedzinowego. Modelowanie procesowe systemu informacyjnego sterowania przepływem materiałowym. Zastosowanie w modelowaniu kompozycji struktur – przypadek modelu dla sieci przedsiębiorstw.

3 System informacyjny przedsiębiorstwa System informacyjny jest obrazem przepływów i procesów przetwarzania informacji realizowanych w organizacji w celu planowania i kontroli działalności przedsiębiorstwa. Analiza obrazu przedsiębiorstwa obejmuje następujące dziedziny informacyjne: komunikacja z otoczeniem, struktura organizacyjna i procesy decyzyjne, kierowanie produkcją (planowanie i kontrola produkcji).

4 Analiza strukturalna Podstawowe założenia: Formalizacja modelu systemu informacyjnego metodą diagramów funkcjonalnych i strukturalnych Zastosowanie dekompozycji hierarchicznej w modelowaniu. Model jest definiowany od obrazu systemu informacyjnego do modeli przepływów i procesów przetwarzania informacji (danych) Proces falowy ulepszania modelu fizycznego w model logiczny Celem modelowania jest implementacja systemu informatycznego zawierająca definicje struktur danych, procesów przetwarzania, zdarzeń

5 Implementacja systemu informatycznego metodą analizy i modelowania systemu informacyjnego (przedsiębiorstwa)

6 Struktura modułowa systemu informatycznego dziedzinowego

7 Kierowanie przepływem materiałowym w przedsiębiorstwie – model procesowy w oparciu o system ERP Procesy przepływów materiałowych Procesy decyzyjne Magazynowanie materiałów i półfabrykatów Produkcja i transport wyrobów wejściewyjście Potrzeby materiałowe Harmonogramy produkcji Planowanie produkcji Zlecenia na wyroby Zlecenia na materiały Harmonogramy

8 Sterowanie przepływem materiałowym w przedsiębiorstwie metodą MRP II

9 Wzorcowe modele procesowe systemu informacyjnego Przedsiębiorstwa realizujące działalność materialną można opisać modelem dynamicznym przepływu materiałów między wejściem i wyjściem. Stosując system MRP II w zarządzaniu przedsiębiorstwem to przepływ wyrobów na wyjściu jest planowany na podstawie zleceń i prognoz otrzymanych z otoczenia. Przepływ materiałów na wejściu jest obliczany do planu wyrobów z pewnym czasem wyprzedzenia. System informacyjny sterujący przepływem materiałowym, jeżeli zapewnia pewne właściwości tego przepływu stanowi podstawę dla wzorcowego modelu procesowego. Podstawą wzorcowego modelu procesowego jest system MRP II.

10 Przepływy materiałowe w sieci przedsiębiorstw Montaż 1 Montaż 2 WyrobySurowcePółfabrykaty Produkcja 1 Produkcja 2 Produkcja 3 Przetwarzanie 1 Przetwarzanie 2 Przetwarzanie 3 Przetwarzanie 4

11 Sieć przedsiębiorstw w których przepływy materiałowe są sterowane systemami ERP

12 Przepływy informacji planistycznej w sieci przedsiębiorstw Sieć przedsiębiorstw Planowanie produkcji w systemach ERP producentów wyrobów Wyroby Planowanie produkcji w systemach ERP producentów półfabrykatów Zlecenia na wyroby Zlecenia na półfabrykaty Półfabrykaty Zlecenia na materiały Materiały Opóźnienie planu półfabrykatów Opóźnienie planu wyrobów

13 Wymagania do systemu informacyjnego w sieci przedsiębiorstw Przedstawiony system informacyjny sieci przedsiębiorstw charakteryzuje się niekontrolowanym opóźnieniem między planem wyrobów na wyjściu a potrzebami materiałowymi na wejściu. Wzorcowy system informacyjny sieci musi zapewniać pełną kontrolę nad przepływami w sieci. Problemem w dziedzinie modelowania systemu informacyjnego jest model procesowy dla sieci przedsiębiorstw, który jest kompozycją modeli wzorcowych MRP II.

14 Definiowanie modelu systemu informacyjnego metodą kompozycji struktur Harmonogramy produkcji 1 Harmonogramy produkcji 2 Harmonogramy produkcji 3 Zbiory danych w systemach ERP w przedsiębiorstwach sieci Harmonogramy produkcji Model systemu informacyjnego sterującego siecią przedsiębiorstw Kompozycja struktur metodą sumowania zbiorów danych [lokalizacja, ilość, termin]

15 Model procesowy systemu informacyjnego sieci przedsiębiorstw Obliczanie harmonogramów sterujących przedsiębiorstwami w sieci Zlecenia na wyroby System informacyjny sterujący siecią przedsiębiorstw Sterowanie przepływem materiałowym Harmonogram

16 Zastosowanie modeli procesowych w projektowaniu systemów informatycznych Model wzorcowy systemu informacyjnego jest równoważny definicji funkcji i zbiorów danych systemu informatycznego. Produktem kompozycji struktur na zbiorze modeli wzorcowych może być definicja systemu informatycznego równoważna definicji systemu dla modelu wzorcowego.


Pobierz ppt "Procesowe modele przepływów informacji w projektowaniu systemu informatycznego przedsiębiorstwa – studium przypadku modelu ATP Stefan Senczyna Katedra."

Podobne prezentacje


Reklamy Google