Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasyfikacja procesów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasyfikacja procesów"— Zapis prezentacji:

1 Klasyfikacja procesów
Proces naturalny Proces wymuszony Nieinwigilowany Inwigilowany PROCES PRODUKCJI WYROBU JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ zabieg OPERACJA Proces stanowiska roboczego Proces wyrobu prostego Proces gniazda Proces linii Oddziałowy proces produkcji Proces wyrobu złożonego Wydziałowy-Zakładowy proces produkcji

2 Analiza podejść metodycznych do projektowania organizacji produkcji (dekompozycja)
1.    Wg struktury procesów : projektowanie procesów podstawowych projektowanie procesów pomocniczych projektowanie procesów zarządzania   2.    Wg struktury JP: proj. struktury produkcyjnej proj. przestrzennej alokacji stanowisk i JP (rozmieszczanie) proj. przebiegu procesu produkcji w czasie (harmonogramowanie) 3. Wg podziału określonego stopnia JP: proj. JP niższych stopni (gniazd, linii, oddziałów, wydziałów) proj. JP wyższych (zakładów, przedsiębiorstw)  4.    Wg faz rozwoju systemów produkcyjnych : proj. rozruchu produkcji proj. produkcji dla normalnego (docelowego) stanu proj. wycofania produkcji

3 3. Analiza warunków 4. Projektowanie 1. Ustalenie celu, obszaru
Ogólny algorytm projektowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa 1. Ustalenie celu, obszaru i horyzontu projektowego 2. Koncepcja metodyczna. 3. Analiza warunków produkcyjnych i organizacyjnych 4. Projektowanie struktury produkcyjnej 5. Projektowanie układu sterowania (systemu zarządzania) war. produkcyjne Przygotowanie proj Metody sterowania Asortyment System informacji Wydzielanie JPI Technologia Technologia sterow. Uzbrojenie Proj. techniczne JPI Uzbrojenie sterow. Łączenie w JP wyższych stopni war. organizacyjne Struktura układu sterowania zasileniowe organiz.-prawne nauk.-badawcze

4 a-r -  Operacja w przestrzeni organizacyjnej
a [poz] Du Dz 4 O 3 2 1 Du Dz 1 2  [gr] 3 r [st] Płaszczyzna: r -  sterowania wg operacji a -  sterowania wg przedmiotów a – r alokacji przedmiotów i operacji

5 Parametry produkcyjno-organizacyjne procesu - systemu produkcyjnego
PARAMETRY WEJŚCIOWE ******************** Parametry wyrobu: -program produkcji P -poziom braków b -partia produkcyjna n Parametry maszyny: -fundusz czasu maszyny Fm -zmianowość z -pracochłonność t Parametry robotnika: -fundusz czasu robotn. Fr -pracochłonność t -współczynnik wykonania normy w PARAMETRY WYJŚCIOWE PROSTE (jedna detalooperacja) ******************** -tempo produkcji p takt produkcji Rj -obciążenie stanowiska roboczego rop PARAMETRY WYJŚCIOWE ZŁOŻONE (kilka detalooperacji) *********************** -sumaryczne obciążenie stanowiska roboczego liczba stanowisk roboczych (maszyn i robotników) r wykorzystania czasu pracy maszyn i robotników  RODZAJOWE: cykl produkcyjny τ zapasy produkcji w toku Z

6 10. Plan wykorzyst. zdolności prod. 1. Plan produkcji 11. Plan
SYSTEM PLANÓW (PTE) 10. Plan wykorzyst. zdolności prod. 1. Plan produkcji 11. Plan kooperacji 4. Plan zatrudnienia i płac 5. Plan remontów 3. Plan zaopatrzenia 2. Plan rozwoju technicznego 7. Plan zbytu i eksportu 9. Plan inwestycyjny 6. Plan kosztów własnych 8. Plan finansowy

7 C m = qmt · cmt · mo · ( m + 1 ) + qmm · cmm · rez
k m(n) = n · ( qmt · cmt · Tj + qmm · cmm · Rj ) = b · n Nek K [zł/szt] k c = k s + k tw + k m + k zam Δ K k m(n) = b · n Kmin k zam(n) = f · n C C m = qmt · cmt · mo · ( m + 1 ) + qmm · cmm · rez Ctj= Ktj Cs = ks nopt n [szt/partia] nek

8 cyklogram cyklogram


Pobierz ppt "Klasyfikacja procesów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google