Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROP 2 ( 2 wykład) Projektowanie Procesów i Oprzyrządowania Technologicznego Dane wyjściowe do projektowania Dane wyjściowe do projektowania procesu technologicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROP 2 ( 2 wykład) Projektowanie Procesów i Oprzyrządowania Technologicznego Dane wyjściowe do projektowania Dane wyjściowe do projektowania procesu technologicznego."— Zapis prezentacji:

1 PROP 2 ( 2 wykład) Projektowanie Procesów i Oprzyrządowania Technologicznego Dane wyjściowe do projektowania Dane wyjściowe do projektowania procesu technologicznego obróbki procesu technologicznego obróbki Analiza dokumentacji konstrukcyjnej Analiza dokumentacji konstrukcyjnej Technologiczność konstrukcji Typy produkcji www.cim.pw.edu.pl/jberkan dr inż. Jan BERKAN – pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan

2 Toczyć na wym. Aa Toczyć na wym. Bb Toczyć na wym. Cc................................. Bazowanie Obrabiarka Narzędzia Przyrz. i Uchwyt. Narz. pomiarowe T p. z + t j Organiz. obróbki Obsada Koszty Opłacalność normalne specjalizowane specjalne Przejście 1-sze Przejście 2-gie...................... wymiary tolerancje chropowatość param. obrób. Informacje wejściowe Rys. konstrukcyjny Wskaźniki techn.-ekonom. Poziom cen Program produkcji Możliwości inwestycyjne Terminy uruchom. produkcji. Materiał, półfabrykat Park obrabiarek. i urządzeń. Wykonawstwo oprzyrządowania. specjalnego Obsada personalna Materiały, półfabrykaty Frezować i nawiercać10 Toczyć20 Toczyć30 K.T.40 Frezować50 Wiercić60 K.T.70 Szlifować średnicę80................................. K.T. ostateczna90 Obróbka cieplna Część gotowa Obróbka wykańcz. Obróbka zgrubna Obróbka kształt. Proces technologiczny

3 Dokumentacja konstrukcyjna Rysunki ofertowe – przedstawiają rysunek schematyczny wyrobu i jego wymiary gabarytowe; na ich podstawie można zorientować się co do przestrzeni potrzebnej do montażu głównych części (przy modelowaniu 3D zastępowane fotorealistycznymi widokami modelu ) Opisy techniczne i schematy działania – łącznie z warunkami technicznymi dają możliwość poznania działania mechanizmów; na podst. rysunku złożeniowego może to być utrudnione ze względu na nadmiar szczegółów (przy modelowaniu 3D może występować w postaci pliku zawierającego symulacje kinematyczne) Rysunki złożeniowe – dają pogląd dotyczący położenia poszczególnych części i ich wzajemnego powiązania, funkcji jakie pełnią w zespole lub wyrobie Rysunki wykonawcze – podstawowe dla wykonania części; stanowią podstawę do opracowania procesu obróbki Warunki techniczne – opisowe uzupełnienie dokumentacji konstrukcyjnej

4 Analiza dokumentacji konstrukcyjnej Analiza cech konstrukcyjnych klasyfikacja powierzchni (funkcjonalne i swobodne) analiza wymiarowania analiza dokładności (tolerancje wymiarów, tolerancje kształtu, tolerancje położenia, chropowatość powierzchni)

5 Analiza dokumentacji konstrukcyjnej Analiza cech technologicznych - technologiczność konstrukcji Takie opracowanie konstrukcyjne części, zespołów i całych maszyn, aby ich wytwarzanie w warunkach danego zakładu produkcyjnego było możliwie najprostsze i najbardziej ekonomiczne. Konstrukcja przy tym nie może stracić niczego ze swej celowości (funkcjonalności) tj. poprawnego spełnienia tego zakresu zadań, dla którego została przeznaczona.

6 Analiza dokumentacji konstrukcyjnej Na technologiczność konstrukcji ma wpływ: normalizacja, unifikacja, typizacja części i zespołów właściwy wybór materiałów, zaprojektowanie półfabrykatów oraz określenie sposobów ich wykonania zmniejszenie zakresu obróbki i jej pracochłonności

7 Przykładytechnologiczności konstrukcji Przykłady technologiczności konstrukcji JEDNOLITA – nietechnologiczna.ŁĄCZONA – technologiczna. Ograniczenie zakresu obróbki Kształt przejścia

8 Przykłady technologiczności konstrukcji Płaszczyzna Sztywność części Ograniczenie zakresu obróbki

9 Przykłady technologiczności konstrukcji Ograniczenie liczby wymiarów obróbkowych

10 Przykłady technologiczności konstrukcji Kształtowanie otworów obrabianych

11 Przykłady technologiczności konstrukcji Stopniowanie średnic otworów

12 Przykłady technologiczności konstrukcji Stopniowanie średnic otworów

13 Typy produkcji Masowa – typ produkcji charakteryzujący się wytwarzaniem dużej ilości wyrobów w jednym lub kilku zbliżonych do siebie wariantów konstrukcyjnych w ciągu dłuższego okresu czasu, w trakcie którego na stanowiskach roboczych wykonywana jest z reguły ta sama operacja technologiczna. Masowa – typ produkcji charakteryzujący się wytwarzaniem dużej ilości wyrobów w jednym lub kilku zbliżonych do siebie wariantów konstrukcyjnych w ciągu dłuższego okresu czasu, w trakcie którego na stanowiskach roboczych wykonywana jest z reguły ta sama operacja technologiczna. Seryjna – typ produkcji charakteryzujący się wytwarzaniem wyrobów seriami produkcyjnymi, których okres powtarzalności określony jest rytmem produkcji. W tym typie produkcji na stanowiskach roboczych mogą być wykonywane różne operacje technologiczne. Seryjna – typ produkcji charakteryzujący się wytwarzaniem wyrobów seriami produkcyjnymi, których okres powtarzalności określony jest rytmem produkcji. W tym typie produkcji na stanowiskach roboczych mogą być wykonywane różne operacje technologiczne. Jednostkowa – typ produkcji charakteryzujący się niepowtarzalnością wykonywanych jednostkowo wyrobów oraz niepowtarzalnością wykonywanych operacji technologicznych na stanowiskach roboczych. Jednostkowa – typ produkcji charakteryzujący się niepowtarzalnością wykonywanych jednostkowo wyrobów oraz niepowtarzalnością wykonywanych operacji technologicznych na stanowiskach roboczych.

14 Typy produkcji (cechy) Cecha Rodzaje produkcji jednostkowaseryjnamasowa powtarzalność w czasie brak serie wyrobów w określonych odstępach czasu stałe wykonywanie określonego wyrobu liczba operacji wykonywanych na stanowisku pracy wiele (na ogół wielozabiegowych) kilka do kilkunastu jedna maszyny i urządzenia technologiczne ogólnego przeznaczenia ogólnego przeznaczenia, specjalizowane i specjalne głównie specjalne pomoce warsztatowe uniwersalne (katalogowe) uniwersalne, specjalne głównie specjalne ustawienie obrabiarek grupowe wg typów obrabiarek gniazda, częściowo wg operacji wg operacji (gniazda lub linie) półfabrykaty materiały hutnicze, profile z blachy ciętej palnikiem, znaczne naddatki na obróbkę dokładne półfabrykaty kształtem zbliżone do gotowej części

15 Typy produkcji (cechy) c.d. Cecha Rodzaje produkcji jednostkowaseryjnamasowa przepływ materiałów i półfabrykatów rozdzielnia robót – stanowisko pracy - rozdzielnia od stanowiska do stanowiska (bez magazynów międzyoperacyjnych) kwalifikacje robotników wysokie różne, znaczny procent pracowników przyuczonych niskie pracowników produkcyjnych, wysokie ustawiaczy i służb pomocniczych udział pracy ręcznej duży (zwłaszcza montaż, trasowanie, dopasowywanie) ograniczony do niezbędnego minimum prawie całkowite wyeliminowanie pracy ręcznej dokumentacja technologiczna rysunek wykonawczy i karta technologiczna (przewodnik) karta technologiczna, karty instrukcyjne ważniejszych operacji bardzo szczegółowa


Pobierz ppt "PROP 2 ( 2 wykład) Projektowanie Procesów i Oprzyrządowania Technologicznego Dane wyjściowe do projektowania Dane wyjściowe do projektowania procesu technologicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google