Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014-01-03 zarządzanie produkcją 1 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego STACJONARNE NIEPOTOKOWE POTOKOWE GNIAZDOWE W jednym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014-01-03 zarządzanie produkcją 1 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego STACJONARNE NIEPOTOKOWE POTOKOWE GNIAZDOWE W jednym."— Zapis prezentacji:

1 2014-01-03 zarządzanie produkcją 1 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego STACJONARNE NIEPOTOKOWE POTOKOWE GNIAZDOWE W jednym zakładzie produkcyjnym, usługowym mogą współistnieć różne formy organizacji procesu produkcyjnego

2 2014-01-03 zarządzanie produkcją 2 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego Stacjonarna forma organizacji pracy (czasem nazywana również zadaniową) : Całkowite zadanie wykonywane jest przez jednego pracownika lub grupę robotników

3 2014-01-03 zarządzanie produkcją 3 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego czas Narastanie wartości dodanej Wykonanie prac dla pojedynczego zadania zorganizowanego w formie stacjonarnej

4 2014-01-03 zarządzanie produkcją 4 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego Cechy stacjonarnej formy organizacji produkcji o niskim poziomie technicznym Prosta organizacja Różnorodne umiejętności pracowników Szybka realizacja zadań i szybki przyrost wartości dodanej Łatwa do opanowania różnorodność zadań Łatwe dostosowanie zadań do potrzeb klienta Niskie wykorzystanie wyposażenia

5 2014-01-03 zarządzanie produkcją 5 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego W przypadku procesu o wysokim poziomie technicznym Zadanie 123 FazaM1M2M3 AFAA1A2A3 BFBB1B2B3 CFCC1C2C3 DFDD1D2D3 Mistrz po fachu Mistrz zadania

6 2014-01-03 zarządzanie produkcją 6 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego W przypadku procesu o wysokim poziomie technicznym Organizacja macierzowa charakteryzuje się podwójnym podporządkowaniem Każdy członek brygady ponosi odpowiedzialność zarówno przed mistrzem zadaniowym jak i mistrzem po fachu DLA UNIKNIĘCIA KONFLIKTÓW KONIECZNE JEST: Jasne sformułowanie celu Uzgodnienie celów, jakie należy osiągnąć w określonym czasie Istnienie zespołu zarządzającego przedsięwzięciem, mającego odpowiednie uprawnienia decyzyjne (angażowanie pracowników, przyjmowanie zadań, wykorzystywanie zasobów)

7 2014-01-03 zarządzanie produkcją 7 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego NIEPOTOKOWE Cele form niepotokowych: Skoncentrować kwalifikacje Osiągnąć wysokie wykorzystanie maszyn Wady form niepotokowych: Część stanowisk czeka na ukończenie prac na poprzednim Współzawodnictwo o wykorzystanie zasobów – w efekcie przekazanie do magazynu

8 2014-01-03 zarządzanie produkcją 8 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY NIEPOTOKOWE A SPECJALIZACJA TECHNOLOGICZNA Grupowanie stanowisk zgodnie z rodzajem wykonywanych przez nie funkcji. Cechy formy niepotokowej uwzględniającej specjalizację technologiczną: Zadanie przebywa w jednostce organizacyjnej chociaż nie jest ono w jakikolwiek sposób przetwarzany, przez czas znacznie dłuższy od czasu odpowiadającego pracochłonności zadania. Stwarza problemy organizacyjne – szczególnie w przypadku kilku zadań o podobnym ciągu technologicznym Wymaga śledzenia przebiegu każdego z zadań co stwarza problemy ze zbieraniem i przetwarzaniem danych. W efekcie prowadzi do zaniechania realizacji zadań sterujących – działanie odbywają się na zasadzie wyjątku lub gaszenia pożaru

9 2014-01-03 zarządzanie produkcją 9 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY NIEPOTOKOWE A SPECJALIZACJA TECHNOLOGICZNA Zalety specjalizacji technologicznej: Elastyczność: łatwo można zmieniać kolejność i priorytety realizacji zadań. Wysoki stopień wykorzystania wyposażenia produkcyjnego Wysoka specjalizacja i duże umiejętności robotników Łatwa kontrola wyników pracy w wyspecjalizowanej grupie robotników Niedostępność pojedynczych zasobów dla realizacji procesu nie powoduje zatrzymania prac – inne zasoby są przecież dostępne

10 2014-01-03 zarządzanie produkcją 10 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY POTOKOWE Cele organizacji potokowej Ulepszony przepływ materiału i przebieg prac Węższe, bardziej specjalistyczne przygotowanie pracowników Szybszy przyrost wartości dodanej i szybsze tempo realizacji prac Zastosowanie form potokowych oznacza konieczność bezpośredniego przekazywania zadań po zakończeniu realizacji któregokolwiek z etapów.

11 2014-01-03 zarządzanie produkcją 11 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY POTOKOWE Warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizacji potokowej jest: Znaczna stabilność popytu Wyroby lub usługi muszą być znormalizowane Dostawy materiałów muszą odbywać się o czasie i zgodnie ze specyfikacją Wszystkie operacje zadania muszą być zdefiniowane Wykonanie prac musi odpowiadać przyjętym normom jakości Każdemu ze stanowisk pracy muszą być zapewnione sprawne maszyny i urządzenia Obsługa eksploatacyjna musi mieć charakter wyprzedzający Przeprowadzanie kontroli musi być włączone w sekwencję pozostałych operacji Synchronizacja musi dotyczyć wszystkich stanowisk

12 2014-01-03 zarządzanie produkcją 12 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY POTOKOWE Korzyści formy potokowej Zmniejszenie robocizny bezpośredniej Powtarzalność, dokładność, precyzja Szybkie wychwytywanie odstępstw od norm Minimalny poziom robót w toku Zmniejszenie powierzchni magazynowych Zmniejszenie zakresu transportu wewnętrznego Uproszczenie kontroli Natychmiastowe stwierdzenie wad Dokładniejsze planowanie zapotrzebowania materiałowego Szybszy zwrot inwestycji w maszyny i materiały

13 2014-01-03 zarządzanie produkcją 13 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Próba połączenia zalet form niepotokowych i potokowych 1. Identyfikacja podobieństw zadań – tworzenie ich rodzin 2. Zasoby potrzebne do realizacji łączy się w gniazda lub komórki Korzyści: Łatwiejsze planowanie prac Lepsze stosunki międzyludzkie

14 2014-01-03 zarządzanie produkcją 14 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Implikacje techniczne Implikacje społeczne Implikacje kierownicze

15 2014-01-03 zarządzanie produkcją 15 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Cechy skutecznej organizacji gniazd: 1.Zespół – grupa składa się z określonej liczby samodzielnie lub grupowo pracujących robotników 2.Wyrobu (zadania) – gniazda wykonują określoną rodzinę – zbiór wyrobów lub usług 3.Maszyny i urządzenia – gniazda wyposażone są w określony zestaw maszyn i urządzeń wykorzystywanych indywidualnie lub przez całą grupę robotników 4.Specjalizacja przedmiotowa – maszyny i urządzenia usytuowane są w przestrzeni zarezerwowanej dla danej grupy autonomicznej

16 2014-01-03 zarządzanie produkcją 16 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Cechy skutecznej organizacji gniazd: 5.Cel – robotnicy w grupie autonomicznej mają wspólny cel produkcyjny 6.Niezależność – gniazda powinny być jak najbardziej niezależne od siebie 7.Rozmiary – powinno ograniczać się grupom możliwość zmniejszania liczby ich członków

17 2014-01-03 zarządzanie produkcją 17 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Wybór rodziny wyrobów: A.Jakie obciążenie dla gniazda? B.Jakie zdolności i umiejętności? C.Czy jest możliwe zorganizowanie gniazda przedmiotowego? D.Czy niezbędne maszyny i urządzenia są dostępne lub możliwe do uzyskania?

18 2014-01-03 zarządzanie produkcją 18 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Korzyści ze stosowania form gniazdowych Skrócenie czasu przygotowania gniazda do pracy Szybsze tempo uczenia się – krótsze czasy wykonania Zwiększenie wydajności Zwiększenie efektywności wykorzystania maszyn Krótsze czasy transportu wewnętrznego

19 2014-01-03 zarządzanie produkcją 19 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Korzyści ze stosowania form gniazdowych Uproszczenie procedur planowania Zmniejszenie zakresu magazynowania Skrócenie cykli produkcyjnych Prostsze zarządzanie Lepsze stosunki międzyludzkie


Pobierz ppt "2014-01-03 zarządzanie produkcją 1 / 19 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego STACJONARNE NIEPOTOKOWE POTOKOWE GNIAZDOWE W jednym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google