Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy organizacji procesu produkcyjnego zarządzanie produkcją

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy organizacji procesu produkcyjnego zarządzanie produkcją"— Zapis prezentacji:

1 Formy organizacji procesu produkcyjnego zarządzanie produkcją
PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego STACJONARNE NIEPOTOKOWE POTOKOWE GNIAZDOWE W jednym zakładzie produkcyjnym, usługowym mogą współistnieć różne formy organizacji procesu produkcyjnego zarządzanie produkcją

2 Formy organizacji procesu produkcyjnego zarządzanie produkcją
PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego Stacjonarna forma organizacji pracy (czasem nazywana również zadaniową) : Całkowite zadanie wykonywane jest przez jednego pracownika lub grupę robotników zarządzanie produkcją

3 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego
Narastanie wartości dodanej czas Wykonanie prac dla pojedynczego zadania zorganizowanego w formie stacjonarnej zarządzanie produkcją

4 Formy organizacji procesu produkcyjnego zarządzanie produkcją
PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego Cechy stacjonarnej formy organizacji produkcji o niskim poziomie technicznym Prosta organizacja Różnorodne umiejętności pracowników Szybka realizacja zadań i szybki przyrost wartości dodanej Łatwa do opanowania różnorodność zadań Łatwe dostosowanie zadań do potrzeb klienta Niskie wykorzystanie wyposażenia zarządzanie produkcją

5 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego
W przypadku procesu o wysokim poziomie technicznym Zadanie 1 2 3 Faza M1 M2 M3 A FA A1 A2 A3 B FB B1 B2 B3 C FC C1 C2 C3 D FD D1 D2 D3 Mistrz zadania Mistrz po fachu zarządzanie produkcją

6 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego
W przypadku procesu o wysokim poziomie technicznym Organizacja macierzowa charakteryzuje się podwójnym podporządkowaniem Każdy członek brygady ponosi odpowiedzialność zarówno przed mistrzem zadaniowym jak i mistrzem po fachu DLA UNIKNIĘCIA KONFLIKTÓW KONIECZNE JEST: Jasne sformułowanie celu Uzgodnienie celów, jakie należy osiągnąć w określonym czasie Istnienie zespołu zarządzającego przedsięwzięciem, mającego odpowiednie uprawnienia decyzyjne (angażowanie pracowników, przyjmowanie zadań, wykorzystywanie zasobów) zarządzanie produkcją

7 Formy organizacji procesu produkcyjnego zarządzanie produkcją
PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego NIEPOTOKOWE Cele form niepotokowych: Skoncentrować kwalifikacje Osiągnąć wysokie wykorzystanie maszyn Wady form niepotokowych: Część stanowisk czeka na ukończenie prac na poprzednim Współzawodnictwo o wykorzystanie zasobów – w efekcie przekazanie do magazynu zarządzanie produkcją

8 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego
FORMY NIEPOTOKOWE A SPECJALIZACJA TECHNOLOGICZNA Grupowanie stanowisk zgodnie z rodzajem wykonywanych przez nie funkcji. Cechy formy niepotokowej uwzględniającej specjalizację technologiczną: Zadanie przebywa w jednostce organizacyjnej chociaż nie jest ono w jakikolwiek sposób przetwarzany, przez czas znacznie dłuższy od czasu odpowiadającego pracochłonności zadania. Stwarza problemy organizacyjne – szczególnie w przypadku kilku zadań o podobnym „ciągu” technologicznym Wymaga śledzenia przebiegu każdego z zadań co stwarza problemy ze zbieraniem i przetwarzaniem danych. W efekcie prowadzi do zaniechania realizacji zadań sterujących – działanie odbywają się na zasadzie „wyjątku” lub „ gaszenia pożaru” zarządzanie produkcją

9 PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego
FORMY NIEPOTOKOWE A SPECJALIZACJA TECHNOLOGICZNA Zalety specjalizacji technologicznej: Elastyczność: łatwo można zmieniać kolejność i priorytety realizacji zadań. Wysoki stopień wykorzystania wyposażenia produkcyjnego Wysoka specjalizacja i duże umiejętności robotników Łatwa kontrola wyników pracy w wyspecjalizowanej grupie robotników Niedostępność pojedynczych zasobów dla realizacji procesu nie powoduje zatrzymania prac – inne zasoby są przecież dostępne zarządzanie produkcją

10 Formy organizacji procesu produkcyjnego zarządzanie produkcją
PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY POTOKOWE Cele organizacji potokowej Ulepszony przepływ materiału i przebieg prac Węższe, bardziej specjalistyczne przygotowanie pracowników Szybszy przyrost wartości dodanej i szybsze tempo realizacji prac Zastosowanie form potokowych oznacza konieczność bezpośredniego przekazywania zadań po zakończeniu realizacji któregokolwiek z etapów. zarządzanie produkcją

11 Formy organizacji procesu produkcyjnego zarządzanie produkcją
PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY POTOKOWE Warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizacji potokowej jest:  Znaczna stabilność popytu  Wyroby lub usługi muszą być znormalizowane  Dostawy materiałów muszą odbywać się o czasie i zgodnie ze specyfikacją  Wszystkie operacje zadania muszą być zdefiniowane  Wykonanie prac musi odpowiadać przyjętym normom jakości  Każdemu ze stanowisk pracy muszą być zapewnione sprawne maszyny i urządzenia  Obsługa eksploatacyjna musi mieć charakter wyprzedzający  Przeprowadzanie kontroli musi być włączone w sekwencję pozostałych operacji  Synchronizacja musi dotyczyć wszystkich stanowisk zarządzanie produkcją

12 Formy organizacji procesu produkcyjnego zarządzanie produkcją
PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY POTOKOWE Korzyści formy potokowej  Zmniejszenie robocizny bezpośredniej  Powtarzalność, dokładność, precyzja  Szybkie wychwytywanie odstępstw od norm  Minimalny poziom robót w toku  Zmniejszenie powierzchni magazynowych  Zmniejszenie zakresu transportu wewnętrznego  Uproszczenie kontroli  Natychmiastowe stwierdzenie wad  Dokładniejsze planowanie zapotrzebowania materiałowego  Szybszy zwrot inwestycji w maszyny i materiały zarządzanie produkcją

13 Formy organizacji procesu produkcyjnego zarządzanie produkcją
PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Próba połączenia zalet form niepotokowych i potokowych 1. Identyfikacja podobieństw zadań – tworzenie ich „rodzin” 2. Zasoby potrzebne do realizacji łączy się w „gniazda” lub „komórki” Korzyści:  Łatwiejsze planowanie prac  Lepsze stosunki międzyludzkie zarządzanie produkcją

14 Formy organizacji procesu produkcyjnego zarządzanie produkcją
PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Implikacje techniczne Implikacje społeczne Implikacje kierownicze zarządzanie produkcją

15 Formy organizacji procesu produkcyjnego zarządzanie produkcją
PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Cechy skutecznej organizacji gniazd: Zespół – grupa składa się z określonej liczby samodzielnie lub grupowo pracujących robotników Wyrobu (zadania) – gniazda wykonują określoną „rodzinę” – zbiór wyrobów lub usług Maszyny i urządzenia – gniazda wyposażone są w określony zestaw maszyn i urządzeń wykorzystywanych indywidualnie lub przez całą grupę robotników Specjalizacja przedmiotowa – maszyny i urządzenia usytuowane są w przestrzeni zarezerwowanej dla danej grupy autonomicznej zarządzanie produkcją

16 Formy organizacji procesu produkcyjnego zarządzanie produkcją
PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Cechy skutecznej organizacji gniazd: Cel – robotnicy w grupie autonomicznej mają wspólny cel produkcyjny Niezależność – gniazda powinny być jak najbardziej niezależne od siebie Rozmiary – powinno ograniczać się grupom możliwość zmniejszania liczby ich członków zarządzanie produkcją

17 Formy organizacji procesu produkcyjnego zarządzanie produkcją
PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Wybór rodziny wyrobów: Jakie obciążenie dla gniazda? Jakie zdolności i umiejętności? Czy jest możliwe zorganizowanie gniazda przedmiotowego? Czy niezbędne maszyny i urządzenia są dostępne lub możliwe do uzyskania? zarządzanie produkcją

18 Formy organizacji procesu produkcyjnego zarządzanie produkcją
PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Korzyści ze stosowania form gniazdowych  Skrócenie czasu przygotowania gniazda do pracy  Szybsze tempo uczenia się – krótsze czasy wykonania  Zwiększenie wydajności  Zwiększenie efektywności wykorzystania maszyn  Krótsze czasy transportu wewnętrznego zarządzanie produkcją

19 Formy organizacji procesu produkcyjnego zarządzanie produkcją
PRZEPŁYW PRODUKCJI Formy organizacji procesu produkcyjnego FORMY GNIAZDOWE Korzyści ze stosowania form gniazdowych  Uproszczenie procedur planowania  Zmniejszenie zakresu magazynowania  Skrócenie cykli produkcyjnych  Prostsze zarządzanie  Lepsze stosunki międzyludzkie zarządzanie produkcją


Pobierz ppt "Formy organizacji procesu produkcyjnego zarządzanie produkcją"

Podobne prezentacje


Reklamy Google