Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrożenie nowego produktu 1.Określenie liczby jednostek umownych 2.Obliczenie pracochłonności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrożenie nowego produktu 1.Określenie liczby jednostek umownych 2.Obliczenie pracochłonności."— Zapis prezentacji:

1 Wdrożenie nowego produktu 1.Określenie liczby jednostek umownych 2.Obliczenie pracochłonności

2 Określenie liczby jednostek umownych Podział wyrobu na jednostki montażowe. Liczba jednostek umownych Grupa nowości:...1.... Grupa złożoności.....1..... 12,04,0III3OKońcówki specjalizowane 0,60,2I3NWkręt M3x20 10,0 III1OSuszarka do włosów 654321 -zespoły, części składowe Suma ju Liczba ju/szt Grupa trudności Liczba szt RodzajNazwa wyrobu, zespołu Liczba jednostek umownych zależnie od grupy trudności Grupa trudności Rodzaj części III III IV VVI Oryginalne 1,0 2,0 4,0 8,0 12,0 20,0 Z zakupu 0,5 1,0 Zunifikowane 0,25 0,4 Znormalizowane 0,2 0,3 Zespoły-w tym wyrób 1 - 5 1 - 8 1 - 10 3 - 15 5 - 20

3 Obliczenie pracochłonności Prac konstrukcyjnych Prac technologicznych Wykonanie narzędzi specjalnych

4 Pracochłonność projektowania konstrukcji gdzie: Lm- suma jednostek umownych tj,n – czas jednostki umownej dla danej grupy "j" złożoności konstrukcyjnej i etapu projektowania "n" ku – współczynnik utrudnienia zależny od grupy nowości Współczynniki utrudnienia zależny od grupy nowości Grupa nowości123 45 Współczynnik ku 1 1,2 1,3 1,5 1,7

5 Pracochłonność projektowania jednej jednostki umownej Etapy/Czynności Grupa złożoności A B C D E Projekt wstępny (wstępne konstruowanie wyrobu) 1,42,13,14,25,4 Badanie modelu 10% czasu konstruowania)0,140,210,310,420,54 Badania patentowe 5% czasu projektu wstępnego PROJ- EKT TECH - NICZ- NY Ostateczne rozwiązanie projektowe 7,39,112,416,720,9 Kreślenie rysunków części11,21,82,42,8 Kreślenie rysunków zespołów1,21,41,82,63,0 Sprawdzanie rysunków0,51234 Zatwierdzanie rysunków0,50,81,21,61,8 Za opracowanie każdej pozycji:WT, Ins. Instalacji 44,34,856 Konsultacje z technologiem w każdym etapie0,10,20,30,40,5 Korekta po PROTOTYPIE lub SERII PRÓBNEJ0,511,31,72 Dokumentacja konstr. do SERII PRÓBNEJ i PRODUKCJI 11,21,62,02,4 NADZÓR NAD PROTOTYPEM lub SERIĄ PRÓBNĄ 235 68 Prace uzupełniające w dziale konstrukcji2,5345,57

6 Zestawienie prac konstrukcyjnych Zadanie – czynność Godz. Projekt wstępny (wstępne konstruowanie wyrobu) Badanie modelu 10% czasu konstruowania) Badania patentowe 5% czasu projektu wstępnego Ostateczne rozwiązanie projektowe Kreślenie rysunków zespołów Sprawdzanie rysunków Zatwierdzanie rysunków Za opracowanie każdej pozycji:WT, Ins. Instalacji Konsultacje z technologiem w każdym etapie Korekta po PROTOTYPIE lub SERII PRÓBNEJ Dokumentacja konstrukcyjna do SERII PRÓBNEJ i PRODUKCJI NADZÓR NAD PROTOTYPEM lub SERIĄ PRÓBNĄ Prace uzupełniające w dziale konstrukcji

7 Prace konstrukcyjne cd Oszacowanie pracochłonności wykonania modelu według wzoru Lm- liczba jednostek umownych dla części i zespołów tylko oryginalnych w wyrobie Ku- jak w poprzednim wzorze

8 Prace konstrukcyjne cd Określenia czasu na wykonania prototypu można dokonać w dwojaki sposób: (1)Przez porównanie z produkowanym wyrobem podobnym stosując zwielokratniający współczynnik czasu jednostkowego: 6x - dla produkcji małoseryjnej 10x - dla produkcji średnioseryjnej, 20x - dla produkcji wielkoseryjnej. (2)Określmy czas wykonania na podstawie rysunków części i metod ich wykonania. Dla celów ćwiczenia przyjmiemy 8godz. na każdą część, zespół, podzespół oraz dodatkowo 20% tak wyliczonego czasu na montaż (wyrób jest prosty do zmontowania). Tak duży czas wynika z konieczności modelowania obudowy z tworzywa ponieważ brak jest form wtryskowych na tym etapie.

9 Prace konstrukcyjne cd Określenie czasu na badanie prototypu Koszty badań prototypu obejmują: przeprowadzenie prób wstępnych, koszty eksploatacji próbnej i badań prototypu. Wysokość tych kosztów ustala się najczęściej na podstawie czasu trwania prób i kosztów robocizny osób biorących udział w badaniach, kosztu materiałów koniecznych do przeprowadzenia prób. Dla celów niniejszego ćwiczenia przyjmiemy czas badań równy okresowi wykonania prototypu

10 Razem pozostała pracochłonność konstrukcyjnego przygotowania produkcji Pracochłonność wykonania modelu – Pracochłonność wykonania prototypu – Pracochłonność badania prototypu –

11 Prace technologiczne Obliczenia pracochłonności prac technologicznego przygotowania produkcji T-OPP przeprowadzamy z uwzględnieniem: grupy utrudnienia technologicznego, fazy technologicznej i wielkość produkcji. Niezbędny zakres przygotowania technologicznego wymaga opracowania: –technologii marszrutowej zawierającej podział na operacje technologiczne wraz z podaniem czasów ich wykonania. Dla niektórych części, a w przypadku produkcji wielkoseryjnej dla wszystkich, opracowuje się technologie szczegółowe na poszczególne operacje. –technologii montażu, zależnie od przyjętych założeń i skali produkcji. Mogą wystąpić: technologia montażu finalnego oraz technologie montażu cząstkowego (np. dla taśmy).

12 Pracochłonność opracowania technologii dla serii próbnej gdzie: Pi,j - pracochłonność jednostkowa dla "i_ej" grupy i "j_ej" fazy technologicznej, i - liczba grup, j - liczba faz w danej grupie technologicznej kw - współczynnik opracowania technologii zależny od wielkości produkcji. Dla ćwiczeń przyjmujemy = 1. W projektowaniu technologicznym występuje także konieczność opracowania norm materiałowych i czasowych. Czas opracowania norm materiałowych P m obliczamy jako 25%, a czas opracowania norm czasowych P c jako 50% czasu opracowania technologii. Plus Inne (pozostałe prace). Razem czas opracowania technologicznego jest sumą.

13 Założenia procesu produkcyjnego Wielkość produkcji 50.000szt rocznie Montaż na wydzielonych stanowiskach (całościowy bez montażu wstępnego) Liczba stanowisk : 3 Przewiduje się specjalne pomoce warsztatowe dla ułatwienia montażu, Formy na tworzywa jednogniazdowe, części z tworzyw nie malowane.

14 Pracochłonność prac T-OPP liczona na każdą część oryginalną, zespół, podzespół (np. razem N= 21) CzynnościNormatyw [h] Pracochłon ność Założenia technologiczne100h Konsultacje opracowań konstrukcyjnych (na każdym etapie PW i PT) 1,2 N*1,2 Wstępna analiza technologii wytwarzania (wstępne opracowanie procesu produkcyjnego) 2,0 Wstępna specyfikacja materiałowa ZZZM0,8 Opracowanie wstępnej pracochłonności wyrobu ZZPW0,5 Opracowanie technologii dla prototypu (gdy robiona)2,0 Nie robimy Nadzór nad wykonaniem serii próbnej4 - 12 Weryfikacja dokumentacji technologicznej po serii próbnej 2,0 Opracowanie technologii szczegółowychW następnym kroku


Pobierz ppt "Wdrożenie nowego produktu 1.Określenie liczby jednostek umownych 2.Obliczenie pracochłonności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google