Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Jan BERKAN pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan PPTOK Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Koszty własne wytwarzania Dr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Jan BERKAN pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan PPTOK Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Koszty własne wytwarzania Dr."— Zapis prezentacji:

1 Dr inż. Jan BERKAN pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan
PPTOK Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Koszty własne wytwarzania Dr inż. Jan BERKAN pok. ST 319

2 Koszt własny wytwarzania
Jest to koszt ponoszony przez przedsiębiorstwo w celu wytworzenia wyrobu i dlatego nosi nazwę własny. Dopiero po sprzedaży wyrobu koszt ten zwraca się z zyskiem Przy uruchamianiu produkcji wyrobu trzeba zainwestować w uruchomienie produkcji (koszty specjalne)

3 ... Projektowanie procesu obróbki, tak aby.. op.10 op.20 op. k-1 op. k
Gotowa część Półfabrykat ... op.10 op.20 op. k-1 op. k KOSZT WŁASNY WYTWARZANIA był możliwie mały, konkurencyjny dla innych producentów

4 Składniki kosztu wytwarzania
K = M + R + S + K w + K o - W o M - koszt materiału ( wykonania półfabrykatu ) R - koszt robocizny bezpośredniej ( płace pracowników na stanowiskach roboczych) S - koszty specjalne ( inwestycje, koszty technologicznego przygotowania produkcji, szkolenia załogi) K w - koszty wydziałowe ( wszystkie koszty związane z pracą urządzeń produkcyjnych na wydziałach oraz koszty ogólnowydziałowe ) K koszty ogólnozakładowe (utrzymanie biur i administracji) W o - wartość odpadów (złom, wióry)

5 Koszty wydziałowe – K w Koszty amortyzacji i eksploatacji obrabiarek i urządzeń

6 Koszty zakupu i eksploatacji narzędzi
Koszty wydziałowe – K w Koszty zakupu i eksploatacji narzędzi

7 Koszty wydziałowe – K w Koszty zakupu i eksploatacji sprzętu pomiarowego

8 Koszty wydziałowe – K w Koszty eksploatacji oprzyrządowania

9 Koszty specjalne – S Koszt opracowania dokumentacji technologicznej

10 Koszty specjalne – S Koszt opracowania konstrukcji i wykonania oprzyrządowania specjalnego

11 Koszty ogólnozakładowe
Koszty administracyjno – gospodarcze: Płace i ubezpieczenia pracowników nie bezpośrednio produkcyjnych, Utrzymanie i amortyzacja budynków administracyjnych i gospodarczych, Zakupy materiałów ogólnego przeznaczenia Transport ogólnozakładowy itp..

12 Metody obliczania kosztu własnego wytwarzania
Istnieje kilka metod obliczania kosztu własnego: dokładna – rzadko stosowana i pracochłonna – każdy składnik liczony szczegółowo przybliżona wskaźnikowa, najczęściej stosowana przez technologów z racji swej prostoty i użyteczności wg kosztu maszynogodziny, najczęściej stosowana dla obliczania kosztu operacji w celu porównania kilku operacji i wybrania jej ekonomicznego wariantu

13 Metody obliczania kosztu własnego wytwarzania
Metoda wskaźnikowa: K = M + R + S + ( M + R ) k w + ( R + K w ) k o - W o gdzie: k w - wskaźnik kosztów wydziałowych ( przeważnie w % ) k o - wskaźnik kosztów ogólnozakładowych ( przeważnie w % ) Wskaźniki te określane są na podstawie corocznej analizy kosztów w przedsiębiorstwie. Koszty ogólnozakładowe Koszty wydziałowe

14 Ocena z przedmiotu jest średnią z egzaminu i
EGZAMIN PISEMNY Dla operacji obróbki powierzchni według szkicu opracować: Podać sposób obróbki, rodzaj obrabiarki i narzędzia Sposób ustalenia i zamocowania przedmiotu obrabianego (oznaczyć wg PN) Podać wymiary obróbkowe, ew. niezbędne obliczyć Oznaczyć i nazwać zastosowane bazy obróbkowe Dla wybranego wymiaru obróbkowego lub tolerancji położenia obliczyć błąd ustalenia i zinterpretować jego wpływ na wynik obróbki Dla jednej powierzchni obrabianej obliczyć naddatek nominalny, maksymalny i minimalny W zależności od oceny pracy pisemnej możliwe są trzy przypadki: - ocena pozytywna bez ustnego - konieczny egzamin ustny - ocena niedostateczna Ocena z przedmiotu jest średnią z egzaminu i projektowania


Pobierz ppt "Dr inż. Jan BERKAN pok. ST 319 www.cim.pw.edu.pl/jberkan PPTOK Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Koszty własne wytwarzania Dr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google