Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Apeniny- Ła ń cuch górski we Włoszech, rozci ą gaj ą cy si ę na długo ś ci 1350 km z północy na południe wzdłu ż całego Półwyspu Apeni ń skiego i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Apeniny- Ła ń cuch górski we Włoszech, rozci ą gaj ą cy si ę na długo ś ci 1350 km z północy na południe wzdłu ż całego Półwyspu Apeni ń skiego i."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Apeniny- Ła ń cuch górski we Włoszech, rozci ą gaj ą cy si ę na długo ś ci 1350 km z północy na południe wzdłu ż całego Półwyspu Apeni ń skiego i na szeroko ść od 40 do 200 km. Pad-rzeka w północnych Włoszech. Najdłu ż sza i najwi ę ksza rzeka tego kraju. Długo ść 652 km Adyga-rzeka w północnych Włoszech o długo ś ci 409 km i powierzchni dorzecza 12,1 tys. km². Tyber- rzeka w ś rodkowej cz ęś ci Włoch. Długo ść – 405 km (trzecia co do długo ś ci po Padzie i Adydze rzeka Włoch), powierzchnia zlewni – tys. km², główny dopływ – Nera

5 Włochy – du ż e pa ń stwo le żą ce w Europie Południowej, posiadaj ą ce na swoim terytorium dwie enklawy: San Marino na północy i Watykan na terenie stolicy kraju, Rzymu. Włochy cechuje wy ż ynny i górzysty krajobraz. Praktycznie cały kraj reprezentuje klimat podzwrotnikowy i ro ś linno ść ś ródziemnomorska. W skład Włoch wchodz ą dwie du ż e wyspy: Sycylia i Sardynia.

6 Coloseum.

7 M iasto w południowych Włoszech w rejonie Kampania, którego jest stolic ą, a tak ż e o ś rodkiem administracyjnym prowincji Neapol. Zało ż ony przez Greków jako Partenope. M iasto w południowych Włoszech w rejonie Kampania, którego jest stolic ą, a tak ż e o ś rodkiem administracyjnym prowincji Neapol. Zało ż ony przez Greków jako Partenope. Pałac królewski.

8 Katedra Narodzin ś w. Marii.

9 Bazylika ś w. Marka.

10

11


Pobierz ppt "Apeniny- Ła ń cuch górski we Włoszech, rozci ą gaj ą cy si ę na długo ś ci 1350 km z północy na południe wzdłu ż całego Półwyspu Apeni ń skiego i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google