Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkursy Przedmiotowe w województwie świętokrzyskim rok szkolny 2009/2010 przygotowała: Bożena Zielińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkursy Przedmiotowe w województwie świętokrzyskim rok szkolny 2009/2010 przygotowała: Bożena Zielińska."— Zapis prezentacji:

1 Konkursy Przedmiotowe w województwie świętokrzyskim rok szkolny 2009/2010 przygotowała: Bożena Zielińska

2 I etap Krok pierwszy Szkoły podstawowe i gimnazja zgłaszają swoją chęć uczestnictwa w konkursach na stronie internetowej kuratorium w odpowiednich terminach. Nabór szkół został zakończony. Lista zgłoszonych szkół jest zamieszczona na naszej stronie. Zgłaszana przez dyrektorów w arkuszu zgłoszeniowym liczba dzieci, nie jest dla Wojewódzkiej Komisji Konkursowej zobowiązująca. Szkoły, które nie zgłosiły swojego uczestnictwa w konkursach, a mają chętne dzieci, mogą przystąpić do konkursu w innych szkołach.

3 I etap Krok drugi Do szkół będzie rozesłana informacja o konkursach oraz oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej, które po podpisaniu przez dyrektora szkoły należy niezwłocznie odesłać na adres kuratorium. Informacja będzie rozesłana na adresy e-mail, które podały szkoły. Odbiór naszych informacji, będziemy traktować również jako próbę techniczną przed rozesłaniem pytań konkursowych. Dyrektorzy powinni zadbać o to, aby dostęp do podanego adresu był ograniczony do osób, które również będzie obowiązywało zachowanie tajemnicy służbowej.

4 I etap Krok trzeci Dyrektorzy powołują w swoich szkołach Komisje Konkursowe dla danego konkursu oraz Komisję Odwoławczą Etapu Szkolnego.

5 I etap Krok czwarty W dniu konkursu, co najmniej dwie godziny przed 13 30 zostaną przekazane szkołom pocztą internetową, na adres wskazany przez dyrektorów, treść zadań konkursowych. Należy je powielić w tylu egzemplarzach, ile dzieci przystąpiło do konkursu i przeprowadzić konkurs. Po godzinie 14 30, tą samą drogą będzie przekazany klucz odpowiedzi i punktacja dla Komisji Konkursowej. W razie nieprzewidzianych wydarzeń (np. brak Internetu, brak poczty w danym czasie), należy dzwonić na numery kuratorium 041 342 18 49, 041 342 16 42, 041 342 18 12, 041 342 16 34, 041 332 32 03

6 I etap Krok piąty Komisja Konkursowa w ciągu trzech dni odsyła wyniki konkursu według umieszczonego na stronie internetowej sprawozdania na adresy podane w regulaminach konkursu. konkursy.podstawowa@kuratorium.kielce.pl konkursy.gimnazjum@kuratorium.kielce.plonkursy.gimnazjum@kuratorium.kielce.pl Po ustalonym terminie wyniki konkursu z danej szkoły nie będą przyjmowane, co oznacza, że dzieci nie będą brały udziału w dalszych etapach konkursu.

7 I etap Krok szósty Po trzech dniach od zebrania danych od komisji konkursowych, na stronie internetowej kuratorium pojawi się lista dzieci które zakwalifikowały się do drugiego etapu.

8 I etap Krok siódmy Po zakończonym terminie odwoławczym (7 dni od czasu ogłoszenia wyników w Internecie + 7 dni na odpowiedź), przewodnicząca Komisji Konkursowej przesyła prace uczniów, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach z dopiskiem KONKURS PRZEDMIOTOWY

9 I etap Krok ósmy Po zakończonym terminie odwoławczym na stronie internetowej zostanie ogłoszona ostateczna lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu.

10 II etap – według starych zasad Na stronie internetowej Kuratorium zostaną umieszczone miejsca Komisji Konkursowych II etapu z listą dzieci. Powołania dla nauczycieli do Komisji Konkursowych zostaną przesłane drogą poczty internetowej na adresy odpowiednich szkół. Zestawy Konkursowe w odpowiednich terminach odbieramy w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

11 III etap – według starych zasad Na stronie internetowej Kuratorium zostaną umieszczone miejsca Komisji Konkursowych III etapu. Powołania dla nauczycieli do Komisji Konkursowych zostaną przesłane drogą pocztową.

12 Uwaga! W roku szkolnym 2009/2010 młodzież gimnazjalna będzie mogła brać udział w Konkursie Przedmiotowym z Języka Francuskiego pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty. Dyrektorzy szkół mogą zgłaszać, chętne dzieci ze swoich szkół do zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej na ul. Św. Stanisława Kostki 17.


Pobierz ppt "Konkursy Przedmiotowe w województwie świętokrzyskim rok szkolny 2009/2010 przygotowała: Bożena Zielińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google