Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wszyscy absolwenci będą kierowani do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty. Zasady kierowania do Komisji Egzaminacyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wszyscy absolwenci będą kierowani do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty. Zasady kierowania do Komisji Egzaminacyjnej."— Zapis prezentacji:

1 wszyscy absolwenci będą kierowani do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty. Zasady kierowania do Komisji Egzaminacyjnej - sesja wiosenna 2012:

2 wyłącznie absolwenci ponadpodstawowych szkół dla dorosłych (starego typu), którzy rozpoczęli zdawanie egzaminu dojrzałości w sesji wiosennej 2010 lub następnych i nie zdali egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów. Do egzaminu dojrzałości w sesji wiosennej w 2012 r. mogą przystąpić:

3 przesłane podanie absolwenta (spełniającego warunki przystąpienia do egzaminu w sesji wiosennej 2012) wraz z deklaracją, kserokopią świadectwa ukończenia szkoły, kserokopią dowodu osobistego - do 20 kwietnia 2012 r., informacje o skierowaniu absolwent otrzymuje – na adres do korespondencji wskazany w podaniu. Podstawą do skierowania absolwenta do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty jest:

4 protokół egzaminu dojrzałości danego absolwenta z poprzedniej sesji egzaminacyjnej przesyła się komisji powołanej przy kuratorze oświaty, w dokumentacji zlikwidowanej lub przekształconej szkoły pozostawia się kopię protokołu oraz pismo kuratora oświaty, komisja powołana przy kuratorze oświaty dołącza do przesłanego protokołu egzaminu dojrzałości z poprzedniej sesji egzaminacyjnej tego absolwenta (nowy) protokół egzaminu dojrzałości. świadectwo dojrzałości wydaje kurator oświaty. Sposób przekazywania dokumentacji w przypadku skierowania absolwenta do zdawania egzaminu dojrzałości:

5 Terminarz czynności związanych z przygotowaniem i organizacją egzaminu dojrzałości w sesji wiosennej w roku szkolnym 2011/2012 w województwie dolnośląskim Przesłanie do Kuratorium Oświaty szczegółowych wyników egzaminów pisemnych i ustnych. terminczynność osoby odpowiedzialne najpóźniej do 08 lutego 2012 r. Powołanie Przewodniczącego PKE powołanej przy DKO.Dolnośląski Kurator Oświaty najpóźniej do 20 kwietnia 2012 r. Składanie oświadczeń o woli przystąpienia do egzaminu dojrzałości w maju 2012 r. absolwenci najpóźniej do 25 kwietnia 2012 r. Składanie zapotrzebowania na tematy pisemnego egzaminu dojrzałości do Kuratorium Oświaty. Przewodniczący PKE powołanej przy DKO 08 maja 2012 r.Pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego. Ogłoszenie zdającym i przekazanie do Kuratorium Oświaty harmonogramu części ustnej egzaminu dojrzałości. Przewodniczący PKE powołanej przy DKO 09 maja 2012 r.Pisemny egzamin dojrzałości z drugiego przedmiotuPrzewodniczący PKE powołanej przy DKO najpóźniej do 11 maja 2012 r. Zgłoszenie do Kuratorium Oświaty osób, które z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpiły do części pisemnej egzaminu dojrzałości. Przewodniczący PKE powołanej przy DKO najpóźniej do 14 maja 2012 r. Wyznaczenie terminu pisemnej części egzaminu dojrzałości dla osób, które z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpiły do części pisemnej egzaminu dojrzałości. Dolnośląski Kurator Oświaty najpóźniej do 15 maja 2012 r. Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości, ustalenie listy osób przystępujących do egzaminu poprawkowego. Przewodniczący PKE powołanej przy DKO najpóźniej do 15 maja 2012 r. Ogłoszenie szczegółowego harmonogramu części ustnej egzaminu dojrzałości.Przewodniczący PKE powołanej przy DKO najpóźniej do 06 czerwca 2012 r. Zakończenie części ustnej egzaminu dojrzałości.Przewodniczący PKE powołanej przy DKO najpóźniej do 09 czerwca 2012 r. Wyznaczenie terminu egzaminów poprawkowych w ostatnim tygodniu sierpnia 2012 r.Przewodniczący PKE powołanej przy DKO najpóźniej do 09 czerwca 2012 r. Przesłanie do Kuratorium Oświaty wyników egzaminów pisemnych i ustnych.Przewodniczący PKE powołanej przy DKO najpóźniej do 31 sierpnia 2012 r. Przesłanie do Kuratorium Oświaty wyników egzaminów dojrzałości w sesji wiosennej 2012 r. po egzaminach poprawkowych. Przewodniczący PKE powołanej przy DKO


Pobierz ppt "Wszyscy absolwenci będą kierowani do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty. Zasady kierowania do Komisji Egzaminacyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google