Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nabór Optivum Narzędzie do zarządzania procesem rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych 26 marca 2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nabór Optivum Narzędzie do zarządzania procesem rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych 26 marca 2017."— Zapis prezentacji:

1 Nabór Optivum Narzędzie do zarządzania procesem rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych 26 marca 2017

2 Adres strony internetowej dla kandydata
Adres strony internetowej dla kandydata 26 marca 2017

3 Szkoły ponadgimnazjalne wprowadzają regulamin rekrutacji
System 26 marca 2017

4 Szkoły ponadgimnazjalne wprowadzają listy otwieranych oddziałów klasy pierwszej...
System 26 marca 2017

5 ... oraz szczegółowe informacje o każdym z nich
26 marca 2017

6 Wprowadzone informacje publikowane są automatycznie w formie elektronicznego informatora.
26 marca 2017

7 Korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej kandydat zgłasza się do systemu
System - zeszłoroczny 26 marca 2017

8 W prosty i skuteczny sposób wyszukuje interesujące go informacje
26 marca 2017

9 26 marca 2017

10 26 marca 2017

11 Rejestracja kandydatów do systemu
Wejdź do systemu Gimnazjum i uczeń w systemie Gimnazjum i uczeń poza systemem logowanie samodzielne

12 Kandydaci indywidualni i spoza systemu rejestrują się w systemie:
Samodzielnie zakładając konto w domu, Samodzielnie zakładając konto w gimnazjum, Samodzielnie zakładając konto w szkole ponadgimnazjalnej, 26 marca 2017

13 Uczniowie samodzielni
Kandydaci logujący się samodzielnie zakładają sobie konta i automatycznie uzyskują LOGIN. Bardzo ważne jest aby zapisać sobie ten LOGIN. W podanym terminie uczeń może założyć więcej niż jedno konto (jeśli zgubi login lub hasło). W procesie rekrutacji po weryfikacji podania danego ucznia pozostaje do jego dyspozycji już tylko jedno wybrane i poprawnie zweryfikowane.

14 W witrynie internetowej kandydat zakłada konto w kolejnych krokach wskazanych przez system (kandydaci samodzielni) 26 marca 2017

15 26 marca 2017

16 W witrynie internetowej krok 3/5 jest już wspólny dla wszystkich kandydatów
26 marca 2017

17 W witrynie internetowej kandydat wybiera szkoły, …
barstr00791 26 marca 2017

18 … a następnie oddziały w szkołach
Spośród wszystkich oddziałów oferowanych przez wskazane wcześniej szkoły, kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów, szeregując je od najważniejszego do najmniej ważnego dla niego. W ten sposób powstaje lista preferencji kandydata. 26 marca 2017

19 Przykładowa lista preferencji – 1 (dla uczniów, którym zależy na konkretnym profilu, zawodzie, rozszerzeniu) Klasa mat-inf szkoła A Klasa mat-inf szkoła B Klasa mat-inf szkoła C Klasa mat-geo szkoła B Klasa mat-fiz szkoła A Uwaga: klasy mogą być układane w dowolnej kolejności, niezależnie od kolejności w jakiej wybrane były szkoły!!! 26 marca 2017

20 Przykładowa lista preferencji - 2 (dla uczniów, którym zależy na konkretnej szkole)
Klasa A szkoła A Klasa B szkoła A Klasa C szkoła A Klasa N.. szkoła A Klasa A szkoła B Klasa B szkoła C Uwaga: klasy mogą być układane w dowolnej kolejności, niezależnie od kolejności w jakiej wybrane były szkoły!!! 26 marca 2017

21 Załączniki Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu powinny być potwierdzane w szkołach, które wymagają tych zaświadczeń przed złożeniem ich wraz z podaniem w szkole pierwszego wyboru. Tutaj mówimy o rozwiązaniach oświadczeń, czy deklaracji, które pozwolą zrezygnować z zaświadczeń przed rekrutacją. 26 marca 2017

22 Termin składania dokumentów
Podania składane są tylko w szkole umieszczonej na 1 miejscu listy preferencji w terminie 11 maja – 16 czerwca 2009r Zaświadczenia o osiągnięciach w konkursach powiatowych, wolontariacie należy składać w każdej ze szkół do której kandyduje uczeń w terminie 11 maja – 18 czerwca 2009 Tutaj mówimy o rozwiązaniach oświadczeń, czy deklaracji, które pozwolą zrezygnować z zaświadczeń przed rekrutacją. 26 marca 2017

23 Kandydat ma na bieżąco dostęp do osiągniętej punktacji
Kandydaci od samego początku rekrutacji mogą wprowadzać oceny ze świadectwa i egzaminu (przypuszczalne) a w systemie będą widzieli liczbę punktów, jakie zostały im wyliczone w każdym z oddziałów, które umieścili na swojej liście preferencji. 26 marca 2017

24 Muszą to zrobić w terminie 19 czerwca – 23 czerwca do godz. 10.00
UWAGA!!! Kandydaci z terenu objętego naborem elektronicznym dostarczają tylko kopię świadectwa oznaczoną nr 1 do szkoły pierwszego wyboru w systemie naborowym!!! Muszą to zrobić w terminie czerwca – 23 czerwca do godz 26 marca 2017

25 UWAGA!!! Na życzenie ucznia lub jego prawnych opiekunów dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzone odpowiednio numerami "2" i "3", które mogą być wykorzystane jedynie w  rekrutacji poza systemem elektronicznym. 26 marca 2017

26 Wyniki rekrutacji dla kandydata
Kandydat otrzymuje informację o oddziale, do którego został zakwalifikowany, wraz z liczbą punktów i miejscem na liście. Kandydat ma dostęp wyłącznie do swoich wyników rekrutacji. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu czerwca do godz 26 marca 2017

27 Zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. r UWAGA: do godz. 12:00

28 Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły następuje zgodnie z decyzją kuratora w dniu: do godz 26 marca 2017

29 Rekrutacja uzupełniająca i dodatkowa
Rozwiązanie Nabór Optivum zapewnia pełną kontrolę rekrutacji uzupełniającej i dodatkowej. Dzięki zastosowaniu rozwiązania on-line wszystkie dane (szczególnie lista wolnych miejsc) są w każdej chwili w pełni aktualne. Od r. do r.. 26 marca 2017

30 Życzymy powodzenia i trafnych wyborów
w procesie rekrutacji. 26 marca 2017


Pobierz ppt "Nabór Optivum Narzędzie do zarządzania procesem rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych 26 marca 2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google