Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady rekrutacji do XLVI Liceum Ogólnokształcącego im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady rekrutacji do XLVI Liceum Ogólnokształcącego im"— Zapis prezentacji:

1 Zasady rekrutacji do XLVI Liceum Ogólnokształcącego im
Zasady rekrutacji do XLVI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego Rok szkolny 2006/2007

2 Informacje wstępne Propozycje klas:
Klasa z rozszerzoną biologią, geografią i językiem obcym Klasa z rozszerzonym językiem polskim, historią i językiem obcym Klasa z rozszerzonym językiem polskim, historią, wiedzą o społeczeństwie i językiem obcym Klasa z rozszerzoną matematyką, geografią, informatyką i językiem angielskim Klasa z rozszerzonym językiem polskim, informatyką, językiem angielskim i językiem niemieckim XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

3 Regulamin rekrutacji XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

4 Kto może ubiegać się o przyjęcie?
Absolwenci gimnazjum, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzyskają najwyższą liczbę punktów Liczba punktów uzyskanych przez kandydata musi wynosić minimum 80 punktów XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

5 Podział punktów Maksymalnie uzyskać można 200 punktów
Egzamin gimnazjalny 100 punktów Ocena z języka polskiego i trzech zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia 100 punktów XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

6 Za co przyznawane są punkty?
Wynik sprawdzianu gimnazjalnego Ocenę na świadectwie ukończenia gimnazjum z: Języka polskiego Trzech zajęć edukacyjnych Inne osiągnięcia ucznia: Udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty Osiągnięcia sportowe i artystyczne Świadectwo z wyróżnieniem XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

7 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

8 Punktowanie ocen z zajęć edukacyjnych
Ocena celująca – 18 punktów Ocena bardzo dobra – 14 punktów Ocena dobra – 10 punktów Ocena dostateczna – 6 punktów Ocena dopuszczająca – 2 punkty XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

9 Punktowanie osiągnięć
Konkursy – 14 punktów Finalista konkursu na szczeblu wojewódzkim Uczestnik II etapu olimpiady przedmiotowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych UWAGA! Punktowane jest tylko jedno z powyższych osiągnięć Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 4 punkty Osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu wojewódzkim – 4 punkty Osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym – 2 punkty Średnia arytmetyczna ocen na świadectwie - maksymalnie 6 punktów XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

10 Punktowane zajęcia edukacyjne
Nazwa klasy Przedmioty punktowane „Ekologiczno-krajoznawcza” Język polski, język obcy, biologia, geografia „Psychologiczno-pedagogiczna” Język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie „Dziennikarsko-kulturoznawcza” „Menadżersko-informatyczna” Język polski, język angielski, matematyka, informatyka „Integracyjna” Język polski, język obcy, geografia, informatyka XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

11 Kto może skorzystać z zasady pierwszeństwa?
Sieroty Osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Osoby umieszczone w rodzinach zastępczych Osoby objęte indywidualnym programem nauczania lub tokiem nauki Osoby z problemami zdrowotnymi Zasada pierwszeństwa obowiązuje w przypadku kandydatów o równej liczbie punktów XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

12 Dodatkowe kryteria w przypadku równej liczby punktów 1/3
Do klasy „psychologiczno-pedagogicznej” i „dziennikarsko-kulturoznawczej” kandydaci szeregowani są według: Liczby punktów z humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego, Następnie według oceny z języka polskiego, Historii, Wiedzy o społeczeństwie Oceny z zachowania XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

13 Dodatkowe kryteria w przypadku równej liczby punktów 2/3
Do klasy „menadżersko-informatycznej” kandydaci szeregowani są według: Liczby punktów z matematyczno-przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego, Następnie według oceny z matematyki, Języka angielskiego Oceny z zachowania XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

14 Dodatkowe kryteria w przypadku równej liczby punktów 3/3
Do klasy „ekologiczno-krajoznawczej” kandydaci szeregowani są według: Liczby punktów z matematyczno-przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego, Następnie według oceny z biologii, Geografii Oceny z zachowania XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

15 Harmonogram rekrutacji
Wybieranie szkoły Składanie podań Zmiany wyboru szkoły Wprowadzanie ocen i informacji o innych osiągnięciach i składanie kopii świadectw i zaświadczeń Składanie oryginałów świadectw Informacje o przyjęciu XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

16 1. Wybór szkoły Od 6 maja do 19 maja godz. 16
Założenie konta w systemie KSEON Wybór szkół – 3 Ułożenie listy oddziałów (klas) XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

17 2. Składanie podań Od 8 maja do 19 maja godz. 16
Pobranie podania z systemu Złożenie podania w szkole pierwszego wyboru XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

18 3. Zmiany wyboru szkoły Od 14 czerwca do 20 czerwca godz. 13
Możliwość zmiany decyzji odnośnie wyboru szkoły i oddziałów (klas) Wycofanie podania z poprzedniej szkoły pierwszego wyboru Złożenie podania w nowej szkole pierwszego wyboru XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

19 4. Wprowadzanie ocen i informacji o innych osiągnięciach
23 czerwca godz Wprowadzanie ocen i informacji o osiągnięciach do systemu Składanie kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru Kandydat składa tyle kopii, ile szkół wybrał 26 czerwca godz. 9-15 Zgłaszanie nieprawidłowości wprowadzonych danych XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

20 5. Składanie oryginałów świadectw
Od 30 czerwca godz. 13 do 4 lipca godz. 13 Sprawdzanie list przyjętych Składanie oryginałów świadectwa w wybranej szkole Jeśli kandydat nie złoży oryginału świadectwa w terminie oznacza, że nie będzie umieszczony na liście przyjętych i będzie mógł ubiegać się o przyjęcie w ramach rekrutacji dodatkowej (23 – 31 sierpnia) XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

21 6. Informacje o przyjęciu
4 lipca godz. 15 Wywieszenie list przyjętych Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci mogą uzyskać informacje o wolnych miejscach w dowolnej szkole ponadgimnazjalnej lub przez Internet XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

22 Dalsze informacje Prezentacja umieszczona jest na stronie internetowej szkoły: Informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej: XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

23 Dziękuję za uwagę! XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego


Pobierz ppt "Zasady rekrutacji do XLVI Liceum Ogólnokształcącego im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google