Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady rekrutacji do XLVI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego Rok szkolny 2006/2007 www.czarniecki.edu.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady rekrutacji do XLVI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego Rok szkolny 2006/2007 www.czarniecki.edu.pl."— Zapis prezentacji:

1 Zasady rekrutacji do XLVI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego Rok szkolny 2006/2007 www.czarniecki.edu.pl

2 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego 2 Informacje wstępne Propozycje klas: Klasa z rozszerzoną biologią, geografią i językiem obcym Klasa z rozszerzonym językiem polskim, historią i językiem obcym Klasa z rozszerzonym językiem polskim, historią, wiedzą o społeczeństwie i językiem obcym Klasa z rozszerzoną matematyką, geografią, informatyką i językiem angielskim Klasa z rozszerzonym językiem polskim, informatyką, językiem angielskim i językiem niemieckim

3 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego 3 Regulamin rekrutacji

4 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego 4 Kto może ubiegać się o przyjęcie? Absolwenci gimnazjum, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzyskają najwyższą liczbę punktów Liczba punktów uzyskanych przez kandydata musi wynosić minimum 80 punktów

5 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego 5 Podział punktów Maksymalnie uzyskać można 200 punktów Egzamin gimnazjalny 100 punktów Ocena z języka polskiego i trzech zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia 100 punktów

6 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego 6 Za co przyznawane są punkty? Wynik sprawdzianu gimnazjalnego Ocenę na świadectwie ukończenia gimnazjum z: – Języka polskiego – Trzech zajęć edukacyjnych Inne osiągnięcia ucznia: – Udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty – Osiągnięcia sportowe i artystyczne – Świadectwo z wyróżnieniem

7 7 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego

8 8 Punktowanie ocen z zajęć edukacyjnych Ocena celująca – 18 punktów Ocena bardzo dobra – 14 punktów Ocena dobra – 10 punktów Ocena dostateczna – 6 punktów Ocena dopuszczająca – 2 punkty

9 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego 9 Punktowanie osiągnięć Konkursy – 14 punktów – Finalista konkursu na szczeblu wojewódzkim – Uczestnik II etapu olimpiady przedmiotowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych UWAGA! Punktowane jest tylko jedno z powyższych osiągnięć Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 4 punkty Osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu wojewódzkim – 4 punkty Osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym – 2 punkty Średnia arytmetyczna ocen na świadectwie - maksymalnie 6 punktów

10 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego 10 Punktowane zajęcia edukacyjne Nazwa klasyPrzedmioty punktowane Ekologiczno-krajoznawcza Język polski, język obcy, biologia, geografia Psychologiczno-pedagogiczna Język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie Dziennikarsko-kulturoznawcza Język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie Menadżersko-informatyczna Język polski, język angielski, matematyka, informatyka Integracyjna Język polski, język obcy, geografia, informatyka

11 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego 11 Kto może skorzystać z zasady pierwszeństwa? Sieroty Osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych Osoby umieszczone w rodzinach zastępczych Osoby objęte indywidualnym programem nauczania lub tokiem nauki Osoby z problemami zdrowotnymi Zasada pierwszeństwa obowiązuje w przypadku kandydatów o równej liczbie punktów

12 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego 12 Dodatkowe kryteria w przypadku równej liczby punktów 1/3 Do klasy psychologiczno-pedagogicznej i dziennikarsko-kulturoznawczej kandydaci szeregowani są według: – Liczby punktów z humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego, – Następnie według oceny z języka polskiego, – Historii, – Wiedzy o społeczeństwie Oceny z zachowania

13 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego 13 Dodatkowe kryteria w przypadku równej liczby punktów 2/3 Do klasy menadżersko-informatycznej kandydaci szeregowani są według: – Liczby punktów z matematyczno-przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego, – Następnie według oceny z matematyki, – Języka angielskiego Oceny z zachowania

14 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego 14 Dodatkowe kryteria w przypadku równej liczby punktów 3/3 Do klasy ekologiczno-krajoznawczej kandydaci szeregowani są według: – Liczby punktów z matematyczno-przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego, – Następnie według oceny z biologii, – Geografii Oceny z zachowania

15 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego 15 Harmonogram rekrutacji 1. Wybieranie szkoły 2. Składanie podań 3. Zmiany wyboru szkoły 4. Wprowadzanie ocen i informacji o innych osiągnięciach i składanie kopii świadectw i zaświadczeń 5. Składanie oryginałów świadectw 6. Informacje o przyjęciu

16 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego 16 1. Wybór szkoły Od 6 maja do 19 maja godz. 16 – Założenie konta w systemie KSEON – Wybór szkół – 3 – Ułożenie listy oddziałów (klas)

17 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego 17 2. Składanie podań Od 8 maja do 19 maja godz. 16 – Pobranie podania z systemu – Złożenie podania w szkole pierwszego wyboru

18 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego 18 3. Zmiany wyboru szkoły Od 14 czerwca do 20 czerwca godz. 13 – Możliwość zmiany decyzji odnośnie wyboru szkoły i oddziałów (klas) – Wycofanie podania z poprzedniej szkoły pierwszego wyboru – Złożenie podania w nowej szkole pierwszego wyboru

19 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego 19 4. Wprowadzanie ocen i informacji o innych osiągnięciach 23 czerwca godz. 13-18 – Wprowadzanie ocen i informacji o osiągnięciach do systemu – Składanie kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru Kandydat składa tyle kopii, ile szkół wybrał 26 czerwca godz. 9-15 – Zgłaszanie nieprawidłowości wprowadzonych danych

20 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego 20 5. Składanie oryginałów świadectw Od 30 czerwca godz. 13 do 4 lipca godz. 13 – Sprawdzanie list przyjętych – Składanie oryginałów świadectwa w wybranej szkole Jeśli kandydat nie złoży oryginału świadectwa w terminie oznacza, że nie będzie umieszczony na liście przyjętych i będzie mógł ubiegać się o przyjęcie w ramach rekrutacji dodatkowej (23 – 31 sierpnia)

21 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego 21 6. Informacje o przyjęciu 4 lipca godz. 15 – Wywieszenie list przyjętych Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci mogą uzyskać informacje o wolnych miejscach w dowolnej szkole ponadgimnazjalnej lub przez Internet

22 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego 22 Dalsze informacje Prezentacja umieszczona jest na stronie internetowej szkoły: http://www.czarniecki.edu.pl http://www.czarniecki.edu.pl Informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.edukacja.warszawa.pl http://www.edukacja.warszawa.pl

23 23 XLVI LO im. Sefana Czarnieckiego Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Zasady rekrutacji do XLVI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego Rok szkolny 2006/2007 www.czarniecki.edu.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google