Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONKURSY PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO rok szkolny 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONKURSY PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO rok szkolny 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 KONKURSY PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO rok szkolny 2013/2014

2 Pytania konkursowe na I etapie przesyłane są drogą elektroniczną do szkół, które zgłosiły się do konkursu. Pytania są przesyłane do szkół 2 godziny przed rozpoczęciem się konkursów. Szkoły, które chcą brać udział w konkursach, zgłaszają się drogą on-line według arkusza zgłoszeniowego do 30 września 20123 r. Konkursy na I etapie odbywają się o godzinie 13.00 Prace konkursowe sprawdzane są przez Szkolne Komisje Konkursowe. Po I etapie, każda ze szkół dysponuje liczbą nie większą niż 22 miejsca konkursowe, które rozdziela w przyjęty przez siebie sposób oraz dodatkowe miejsca tzw. bonusy w zależności od ilości laureatów w ubiegłym roku szkolnym. I ETAP

3 BONUSY Każda szkoła w II etapie posiada 22 gwarantowane miejsca na dowolne wybrane konkursy przedmiotowe. Niezależnie od wspomnianych 22 miejsc, szkoła dodaje do tej liczby, Liczbę finalistów z ubiegłej edycji konkursów – mają zagwarantowany udział w II etapie z konkretnego przedmiotu. Liczbę laureatów z ubiegłej edycji konkursów - mają prawo podjąć rywalizację z dowolnego przedmiotu lub przedmiotów, w zależności od liczby laurów wywalczonych w poprzedniej edycji. + + + + 22 FINALISTA LAUREAT LICZBA UCZNIÓW OKREŚLONA WG. WYBRANEGO SPOSOBU

4 SPOSOBY PRZYZNAWANIA DODATKOWYCH PUNKTÓW Każda ze szkół, może ponadto wybrać jeden z rodzajów przyznawania dodatkowych miejsc dla uczniów swojej szkoły: I sposób: dodaje do 22 gwarantowanych miejsc oraz 2 – jako bonus za minimum 2 laureatów ubiegłej edycji, taką liczbę miejsc uczniów, jak liczba laureatów danej szkoły z ubiegłego roku szkolnego; + + + Przykład: Szkoła posiada 7 laureatów, którzy ukończyli już szkołę: 22 + 2 + 7 = 31 Szkoła posiada 10 laureatów i 2 finalistów, którzy nie skończyli jeszcze szkoły: 22 + 2 + 2 + 10 = 36 22 XX liczba finalistów + laureatów uczących się jeszcze w szkole XX liczba finalistów + laureatów uczących się jeszcze w szkole 2 Jeżeli szkoła miała 2 laureatów lub więcej 2 Jeżeli szkoła miała 2 laureatów lub więcej XX liczba laureatów ubiegłej edycji XX liczba laureatów ubiegłej edycji

5 II sposób: dodaje do 22 miejsc dodatkowe miejsca uczniów według klucza: za 2 laureatów ubiegłego roku szkolnego dodaje 2 miejsca, ponadto za 5 laureatów dodaje 4 miejsca, za 10 laureatów 6 miejsc, za 15 laureatów 8 miejsc, za 20 laureatów 10 miejsc, za 25 laureatów 12 miejsc, za 30 laureatów 14 miejsc, za 35 laureatów 16 miejsc, itd. Miejsca uzyskane z bonusów laureackich są sumowane, np.: 2+4+6+8… + + + + + Przykład: Szkoła posiada 7 laureatów, którzy ukończyli już szkołę: 22 + 2 + 4 = 28 Szkoła posiada 10 laureatów i 2 finalistów, którzy nie skończyli jeszcze szkoły: 22 + 2 + 2 + 4 +6 = 36 22 XX liczba finalistów + laureatów uczących się jeszcze w szkole XX liczba finalistów + laureatów uczących się jeszcze w szkole 2 Jeżeli szkoła miała 2 laureatów lub więcej 2 Jeżeli szkoła miała 2 laureatów lub więcej 4 Jeżeli szkoła miała 5 laureatów lub więcej 4 Jeżeli szkoła miała 5 laureatów lub więcej 6 Jeżeli szkoła miała 10 laureatów lub więcej 6 Jeżeli szkoła miała 10 laureatów lub więcej

6 II ETAP Szkoły przesyłają swoje reprezentacje uczniów do II etapu, drogą papierową i on-line. Na II etapie wszystkie konkursy będą przeprowadzane drogą on-line w szkolnych pracowniach komputerowych. Konkursy przedmiotowe na II etapie odbywają się o godzinie 10.00 Przewidujemy jedną szkołę na powiat lub gminę. W miastach może to być 2 szkoły i więcej w zależności od ilości uczniów biorących udział w danym konkursie.

7 III ETAP Na III etapie wszystkie konkursy będą przeprowadzane drogą pisemną, a konkursy językowe dodatkowo również ustną, pod przewodnictwem Wojewódzkich Komisji Konkursowych. Ilość miejsc laureackich dla każdego konkursu będą przydzielane zgodnie z Zasadami Organizacji Konkursów Przedmiotowych.


Pobierz ppt "KONKURSY PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO rok szkolny 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google