Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów do publicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów do publicznych."— Zapis prezentacji:

1 Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych: szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów od 14 maja 2012 r. do 25 czerwca 2012 r. do godz. 12.00

2 Kryteria rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. Do dnia 29 lutego 2012 r. dyrektor szkoły podaje warunki rekrutacji do publicznej wiadomości, umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla zainteresowanych oraz na stronie internetowej, jeżeli szkoła ją posiada. Kryteria rekrutacji, upowszechniane przez szkoły, powinny zawierać : określenie trzech wybranych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów z których oceny będą przeliczane na punkty, określenie limitu miejsc w szkołach, szczegółowe terminy rekrutacji Do 11 czerwca 2012 r. – może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych np. do klas dwujęzycznych, plastycznych lub szkół sportowych

3 Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia zagadnieniePunktacja szczegółowaPunktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 0 punkty 19 punktów dostateczny – 9 punktów dobry – 13 punktów bardzo dobry – 16 punktów celujący – 19 punktów Pierwsze wybrane zajęciajak w przypadku języka polskiego 19 punktów edukacyjne Drugie wybrane zajęciajak w przypadku języka polskiego 19 punktów edukacyjne Trzecie wybrane zajęciajak w przypadku języka polskiego 19 punktów edukacyjne

4 Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem5 punktów Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty ( za jeden tytuł – 10 punktów, za dwa i więcej - dodatkowo 2 punkty) 12 punktów Osiągnięcia sportowe, artystyczne ( indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym O przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej 5 punktów Propozycja punktacji: I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza. O przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej 2 punkty Egzamin gimnazjalny100 punktów Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

5 Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego J. polski J. polski Historia i WOS Historia i WOS Matematyka Matematyka Przedmioty przyrodnicze Przedmioty przyrodnicze Język obcy Język obcy 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (w sumie 5 x maksymalnie 20 punktów) 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (w sumie 5 x maksymalnie 20 punktów)

6 Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się wyłącznie kopiami świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydat może składać dokumenty nie więcej niż do trzech szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

7 Od 29 czerwca 2012 r. do 2 lipca 2012 r. do godz.15:00 – termin dostarczania do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 5 lipca 2012 r. do godz. 10:00– ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły. Do 9 lipca 2012 r. do godz. 12:00 - termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 10 lipca 2012 r. do godz. 10:00 ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły. Do szkół dysponujących wolnymi miejscami, uczniowie mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2012 r., kiedy to nastąpi ostateczne zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów. Terminy rekrutacji

8 PPP w Wodzisławiu Śl. ul. Mendego 3 (pokój nr 16) ul. Mendego 3 (pokój nr 16) Punkt Informacji Zawodowej przy PPP czynny jest w poniedziałki od 17.00 – 18.00 i w środy od 14.00 – 15.00 (można tam uzyskać informacje o zawodach i szkołach oraz skorzystać z indywidualnej porady dotyczącej wyboru szkoły i zawodu) Punkt Informacji Zawodowej przy PPP czynny jest w poniedziałki od 17.00 – 18.00 i w środy od 14.00 – 15.00 (można tam uzyskać informacje o zawodach i szkołach oraz skorzystać z indywidualnej porady dotyczącej wyboru szkoły i zawodu) p. Jolanta Jóźwik i p. Michalina Kowol – doradcy zawodowi PPP p. Jolanta Jóźwik i p. Michalina Kowol – doradcy zawodowi PPP tel. do PPP: 0 32 4561993 tel. do PPP: 0 32 4561993


Pobierz ppt "Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów do publicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google