Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność" Powoływanie Rady Pracowników Możliwe warianty dla Związku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność" Powoływanie Rady Pracowników Możliwe warianty dla Związku."— Zapis prezentacji:

1 Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność" Powoływanie Rady Pracowników Możliwe warianty dla Związku

2 Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność" Pierwsze pytania Czy twój pracodawca prowadzi działalność gospodarczą? Czy zatrudnia co najmniej 100 pracowników? 2 x NIE2 x TAK1 x TAK 1 x NIE

3 Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność" Podstawowe informacje dla Związku Ile związków działa u pracodawcy? Ile z nich spełnia warunek reprezentatywności? Czy wcześniej potrafiliśmy się porozumieć? jeden reprezentatywny kilka reprezentatywnych brak reprezentatywnych

4 Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność" Jedna organizacja reprezentatywna o wyborze decyduje Związek uchwałą podejmuje decyzję o powołaniu Rady podając jej skład o tej decyzji Związek powiadamia pracodawcę Wielkość Rady uzależniona od liczby pracowników od 100 -250 Pracowników 3 członków Rady od 251 -500 Pracowników 5 członków Rady od 501 Pracowników 7 członków Rady

5 Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność" Kilka organizacji reprezentatywnych Organizacje mają 30 dni - liczonych o dnia rozpoczęcia negocjacji - na wynegocjowanie porozumienia określającego zasady powołania i funkcjonowania Rady Pracowników Jest porozumienie Brak porozumienia

6 Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność" Jest porozumienie ustalono wielkość Rady określono klucz powoływania Rady ustalono zasady partycypowania w kosztach Uchwały Związków powołujące Członków Rady Wspólna informacja do pracodawcy o powołaniu Rady z podaniem Jej składu

7 Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność" Gdy brak porozumienia informacja do pracodawcy /do 25.07/ każda organizacja powołuje jednego Członka Rady do 25.09.-obowiązek pracodawcy powiadomienia pracowników o prawie wyboru każda organizacja zgłasza swoich kandydatów na wybory do 25.11. – obowiązek pracodawcy zorganizowania wyborów

8 Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność" a przed wyborami: ustalenie regulaminu wyborczego w drodze negocjacji lub ustalenie regulaminu przez pracodawcę powołanie Komisji Wyborczej przygotowanie wyborów ogłoszenie terminu UWAGA: Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza a nie pracodawca

9 Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność" W regulaminie powinny znale źć si ę odpowiedzi na pytania: Jak powołuje się Komisję Wyborczą? Jakie są Jej zadania? Na jakich zasadach Jej członkowie są oddelegowani do tej pracy? Kiedy będą wybory? Na jakich zasadach pracownicy są oddelegowani w czasie wyborów? Kto może głosować? Gdzie odbędą się wybory /z uwzględnieniem struktury Zakładu/? Jak będą zorganizowane? Jak będziemy wybierać? Kiedy wybory będą ważne? Kto decyduje o ich ważności? Kogo uważa się za wybranego? Kiedy dokonuje się wyborów uzupełniających? Na jaki okres dokonuje się wyborów? Jak długo będzie obowiązywał Regulamin Wyborów?

10 Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność" Brak organizacji reprezentatywnych Dla tej Ustawy – nie ma Związku Obowiązek pracodawcy poinformowania o prawie wyboru Rady przez pracowników Inicjatywa 10% pracowników Ustalenie regulaminu wyborów Pisemne zgłoszenie kandydatów przez 20 pracowników Wybory organizuje pracodawca

11 Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność" Brak reprezentatywnych organizacji Pracodawca informuje pracowników o ich prawie do wyboru Rady i jej uprawnieniach Pracownicy podejmują inicjatywę Brak inicjatywy Będzie RadaNIE MA RADY

12 Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność" 10% pracowników podpisało się pod wnioskiem dotyczącym wyboru Rady Pracowników i złożono go pracodawcy obowiązek pracodawcy przeprowadzenia wyborów obowiązek powiadomienia o terminie zgłaszania kandydatów 21 dni wyborów 30 dni 20 pracowników na piśmie zgłasza kandydatów ustalenie regulaminu WYBORY Pracodawca w ciągu 30 dni informuje Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wyborze Rady Pracowników

13 Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność" Jaka jest wtedy nasza rola? zorganizowanie grupy inicjatywnej uświadomienie pracowników o roli Rady dostarczenie wniosku do pracodawcy przygotowanie 20-osobowych grup pracowniczych włączenie się do prac przy regulaminie przygotować kandydatów by byli świadomi i kompetentni

14 Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność" Czy tak wybranego Członka Rady można odwołać? TAK, ale Musi tego chcieć co najmniej 50% pracowników i ta chęć będzie wyrażona na piśmie

15 Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność" A co się dzieje gdy pojawi się organizacja reprezentatywna? Jeśli do upływu kadencji pozostało więcej niż 12 miesięcy, to: Związek informuje pracodawcę o tym fakcie W ciągu 6 m-cy od daty tej informacji Rada dotychczasowa rozwiązuje się Związek powiadamia pracodawcę o powołaniu Rady podając jej skład


Pobierz ppt "Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność" Powoływanie Rady Pracowników Możliwe warianty dla Związku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google