Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obszar polityki 4 Polepszenie bazy umiejętności i możliwości przystosowania zatrudnionej siły roboczej w Anglii Podniesienie poziomu przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obszar polityki 4 Polepszenie bazy umiejętności i możliwości przystosowania zatrudnionej siły roboczej w Anglii Podniesienie poziomu przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Obszar polityki 4 Polepszenie bazy umiejętności i możliwości przystosowania zatrudnionej siły roboczej w Anglii Podniesienie poziomu przedsiębiorczości w Anglii Południowy wschód wybrał 20 % alokację dla tego obszaru, choć norma wynosi 10% Działanie 3 – wspieranie przedsiębiorczości indywidualnej i konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP

2 Projekty SEEDA Healthy Working Centres - badania korzyści biznesowych wynikających z pracy na odległość, badanie wykonalności i zajęcie się potrzebami w skali podregionalnej w zakresie zatrudnienia i umiejętności zgodnie ze specyfikacją projektu South East Social Enterprise Partnership – program szkoleniowy, możliwości rozwoju, wspieranie przedsiębiorstw, sprawdzone rozwiązania i imprezy mające na celu zwiększenie wiedzy osób i instytucji zaangażowanych w działania Social Enterprise

3 Projekty SEEDA c. d. Stworzenie regionalnej grupy doradczej dla Enterprise Hubs (Centra Przedsiębiorczości) – regionalna grupa 60 wykwalifikowanych doradców zapewniających doradztwo z zakresu B2B dla przedsiębiorstw działających w obszarze zaawansowanych technologii i nowych firm w ramach w sieci Enterprise Hub Enterprise 4U – identyfikuje i przedstawia przedsiębiorstwa społeczne 400 potencjalnym przedsiębiorcom społecznym przy czym 205 beneficjentów ma pochodzić ze społeczności mniejszościowych i 20 % z grupy niepełnosprawnych

4 Obszar 4.3 – zatwierdzenia W ramach programu Południowy- Wschód zatwierdził - 33 projekty - finansowanie w wysokości GBP Sektory otrzymujące fundusze - Agencja Rozwoju Regionalnego SEEDA jako instytucja współfinansująca otrzymała środki w wysokości GBP na okres lat Obecnie wspomaga 5 projektów o wartości GBP

5 Wspierane kluczowe sektory Sektor Liczba Projektów Środki GBP Szkolnictwo wyższe Władze lokalne Wolontariat

6 Inne wspomagane sektory Sektor Liczba projektów Środki GBP Izba handlowa Firmy prywatne MŚP Kształcenie uzupełniające Rada ds. Szkoleń i Przedsiębiorczości Program Connexions Business Link

7 Studium przypadku Uniwersytet w Surrey – Poprawa trwałego rozwoju MŚP Rada Hrabstwa Hampshire - Wired Wessex Rada Hrabstwa Hampshire – Przedsiębiorstwo handlu detalicznego na obszarach wiejskich Fredericks Foundation – Niezamożni, bezrobotni, byli skazani, samotni rodzice, i niepełnosprawni.

8 Uniwersytet w Surrey Poprawa trwałego rozwoju MŚP Projekt ma za zadanie – zapewnić wsparcie dla 40 nowych lub niedawno założonych przedsiębiorstwom w celu zapewnienia ich trwałego rozwoju - zbadać wpływ doradztwa i korzystania ze szkoleń na szanse utrzymania się tych przedsiębiorstw na rynku - określić wartość dodaną pomocy IT dla tych przedsiębiorstw Fundusze EFS w wysokości GBP 38 przedsiębiorstw wzięło udział w tym projekcie

9 Rada Hrabstwa Hampshire Projekt Wired Wessex stworzył wirtualną społeczność sektora mediów i sektorów związanych z innowacjami i twórczością oraz umożliwił tym przedsiębiorstwom rozwój technologii i umiejętności Fundusze EFS w wysokości GBP Projekt utworzył wirtualną społeczność 229 nowych firm medialnych i kreatywnych. Firmy te dołączyły do katalogu online w wyniku współdziałania z 470 beneficjentami w okresie funkcjonowania projektu

10 Rada Hrabstwa Hampshire Zapewnia szkolenia dla przedsiębiorstw handlu detalicznego na obszarach wiejskich z zakresu Rozwijania przedsiębiorstwa, Obsługi klientów, Marketingu, Prezentacji wizualnej, Kontroli zapasów oraz Technologii informatycznych. Szkolenie przeprowadzono w ramach 3 warsztatów Fundusze EFS GBP 29 beneficjentów wzięło udział w warsztatach 17 beneficjentów skorzystało z doradztwa, w tym porad indywidualnych i pomocy dopasowanej indywidualnie do potrzeb przedsiębiorstwa

11 Fredericks Foundation Pracuje z grupą FUSED - niezamożni, bezrobotni, byli skazani, samotni rodzice i niepełnosprawni, z rejonu Surrey, Hampshire, Isle of Wight, pomaga w założeniu własnej działalności gospodarczej Działalność rozpoczęto w następujących dziedzinach: dekorator wnętrz, inspektor urządzeń i systemów elektrycznych, mała firma dekarska, lektor, stolarz, fotografia lotnicza, agencja zatrudnienia, projektowanie stron internetowych, projektowanie i produkcja tkanin

12 Fredericks Foundation cd. Partnerami byli m.in. The Prince’s Trust, Agencje przedsiębiorczości, Business Link Fundusze EFS GBP Porad i pomocy w założeniu działalności udzielono 412 osobom (planowany cel 150) Założono 64 (planowany cel 50) nowych firm Pozyskano ponad 30 nowych doradców do pracy z powstającymi firmami

13 Pomoc Państwa Artykuł 87 Traktatu WE zabrania wszelkiej pomocy przyznawanej przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub gałęziom produkcji,

14 Zasady pomocy Państwa “Cztery kryteria” Pomoc przyznawana przez sektor publiczny uważana jest za pomoc Państwa gdy spełnia wszystkie cztery kryteria. Pomoc musi :- i być przyznana przez państwo, lub przy użyciu zasobów państwowych ii sprzyjać niektórym przedsiębiorstwom, lub gałęziom produkcji iii zakłócać lub grozić zakłóceniem konkurencji iv wpływać na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi

15 Wyjątki Traktat WE dopuszcza wyjątki od zakazu pomocy państwa, kiedy pomoc taka może mieć korzystny wpływ w odniesieniu do całej Unii. 4 Wyjątki – MŚP, pomoc de minimis, pomoc szkoleniowa i wsparcie zatrudnienia

16 Pomoc szkoleniowa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej.

17 Pomoc de minimis Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej.

18 Pomoc dla MŚP Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. HMP Elmley


Pobierz ppt "Obszar polityki 4 Polepszenie bazy umiejętności i możliwości przystosowania zatrudnionej siły roboczej w Anglii Podniesienie poziomu przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google