Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia aktywności politycznej i społecznej ludzi młodych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia aktywności politycznej i społecznej ludzi młodych."— Zapis prezentacji:

1 Akademia aktywności politycznej i społecznej ludzi młodych.

2 Jak zachęcić młodzież do aktywnego udziału w wyborach i w życiu społecznym?”

3 Do zasad ogólny prawa wyborczego zaliczamy :  powszechność wyborów  równość  bezpośredniość  tajność  proporcjonalność

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Podsumowując drugą część ankiety należy podkreślić, że uczniowie znają zasady prawa wyborczego obowiązujące w wyborach do samorządu, blisko połowa z nich zna również zasady przeprowadzania wyborów parlamentarnych.

15 W kształtowaniu postaw obywatelskich młodzieży dużą rolę odgrywają media, które stanowią formę dialogu pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami, pozwalają na wymianę zdań, kształtują prawidłowe postawy młodych ludzi.

16 Jakie działania należy podjąć, by zaktywizować młodzież do udziału w życiu politycznym regionu i kraju ?

17  Zmiana ordynacji wyborczej na Jednomandatowe Okręgi Wyborcze w wyborach do Sejmu.  Dużą rolę w kształtowaniu opinii publicznej wywierają media.  Czynna edukacja polityczna młodzieży.  Obligatoryjny udział w wyborach.  Ogromna rola rodziny w kształtowaniu postaw patriotycznych i społecznych.  Młodzież potrzebuje wzorca osobowego godnego naśladowania.  Udział młodych ludzi w projektach społecznych, organizacjach pozarządowych poszerza ich doświadczenie, które może zaprocentować w przyszłości.  Współpraca na rzecz budowania dobra wspólnego nie może mieć charakteru walki pomiędzy działaczami partii.

18  Rozwój jednostki rozwija społeczeństwo.  Powinniśmy sami zadawać pytania niż oczekiwać na podanie gotowych odpowiedzi.  Wolontariat jako wstęp do kształtowania postaw prospołecznych.  Samorząd Uczniowski pełni rolę opiniotwórczą, która ma wpływ na działalność innych organów Szkoły – Dyrekcji, Rady Rodziców.  Członkowie SU powinni być świadomi odpowiedzialności za powierzone im zadania, wypełniając je sumiennie, co w przyszłości skutkować będzie odpowiedzialnością za realizację zadań w działalności politycznej czy społecznej.  Członkowie SU powinni mieć świadomość, że od ich zaangażowania w życie społeczne zależą relacje SU- Dyrekcja- Grono Pedagogiczne Rada Rodziców.

19  Kandydowanie i głosowanie w szkolnych wyborach może w przyszłości przyczynić się do udziału w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich.  Uczniowie w naszej szkole znają dobrze organy demokratyczne oraz potrafią je wymienić.  Demokratyczne wybory opierają się na zasadzie 5 przymiotników (powszechne, równe, bezpośrednie, tajne, materialne).  Zapoznaliśmy się z zasadami przeprowadzania demokratycznych wyborów parlamentarnych, mamy nadzieję, że promowanie idei demokracji przyczyni się do wzrostu frekwencji wyborczej w Ojczyźnie oraz lokalnym środowisku.  Szkoła powinna organizować projekty, prelekcje, wycieczki, warsztaty w celu urozmaicenia i zainteresowania uczniów sprawami społecznymi i politycznymi.

20  Współpraca z Związkiem Harcerstwa Polskiego oraz Stowarzyszeniami Studenckimi.  Letnie Laboratorium „Liderówka” to intensywne tygodniowe warsztaty, podczas których młodzież spędza ciekawie czas i rozwija swoje kompetencje liderskie.  W ramach akcji „Młodzi głosują” uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach w okresie poprzedzającym wybory działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych.  Edukacja polityczna i społeczna powinna być na wysokim poziomie.

21 „Naj­gor­sze to wyb­rać i zas­ta­ nawiać się przez resztę życia, czy wybór był właściwy. Nikt nie potrafi wybierać bez lęku…” Paulo Coelho

22 Akademia aktywności politycznej i społecznej ludzi młodych.


Pobierz ppt "Akademia aktywności politycznej i społecznej ludzi młodych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google