Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEBATA: Jakie korzyści mają uczniowie z istnienia samorządu szkolnego?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEBATA: Jakie korzyści mają uczniowie z istnienia samorządu szkolnego?"— Zapis prezentacji:

1 DEBATA: Jakie korzyści mają uczniowie z istnienia samorządu szkolnego?

2 SAMORZĄD UCZNIOWSKI jeden z organów szkoły;
organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań społecznych.

3 HISTORIA Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, Władysław Przanowski, Aleksander Korczak; Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia roku;

4 CECHY Samorząd powinien być organizacją demokratyczną;
SU powinien reprezentować uczniów przed m.in. gronem pedagogicznym danej szkoły, rodzicami, władzami itd.; SU powinien podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły; Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów;

5 PRAWA Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności; Choć samorząd nie ma realnych uprawnień, prawo nakazuje jednak władzom szkoły zasięgnięcie jego opinii w pewnych sprawach, takich jak np. wprowadzenie w szkole jednolitego stroju dla uczniów lub rezygnacja z niego.

6 WYBORY W tajnych wyborach do Samorządu szkolnego każdy uczeń danej szkoły ma prawo głosować oraz kandydować. Wszystkie głosy są równe.

7 ZALETY samorządność uczniowska jest szansą dla uczniów na współdecydowanie o tym co dzieje się w szkole; sprawnie działający samorząd może wiele zdziałać na korzyść uczniów; uczniowie najlepiej znają swoje potrzeby, więc taka organizacja umożliwia im wdrażanie ciekawych pomysłów „w życie”; SU reprezentuje uczniów przed nauczycielami, dyrekcją, radą rodziców;

8 WADY niewiele jest spraw o których samorząd może decydować samodzielnie; uczniowie nie zawsze chętnie angażują się w działania samorządu; często jedynymi zainteresowanymi działaniami SU są tylko jego przedstawiciele; postanowienia samorządu nie zawsze są wiążące-często ostateczny głos mają nauczyciele; SU ma ograniczone kompetencje;

9 Dziękujemy za uwagę! Przygotowali: Mateusz Rybczyński Błażej Szymański


Pobierz ppt "DEBATA: Jakie korzyści mają uczniowie z istnienia samorządu szkolnego?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google