Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samorząd Uczniowski to jeden z organów szkoły, czyli organizacja uczniów danej placówki obejmująca całą społeczność uczniowską; samorząd jest niezależny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samorząd Uczniowski to jeden z organów szkoły, czyli organizacja uczniów danej placówki obejmująca całą społeczność uczniowską; samorząd jest niezależny."— Zapis prezentacji:

1

2 Samorząd Uczniowski to jeden z organów szkoły, czyli organizacja uczniów danej placówki obejmująca całą społeczność uczniowską; samorząd jest niezależny od innych instytucji.

3

4 Najważniejszym organem SU jest Rada Samorządu Uczniowskiego, która jest wyłaniana w demokratycznych wyborach. Wybory te są: równe, tajne, powszechne.

5

6 1.Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych. 2. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, spełnianie interesów ogółu społeczności uczniowskiej. 3. Współdziałanie z władzami szkoły celem zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej. 1.Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych. 2. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, spełnianie interesów ogółu społeczności uczniowskiej. 3. Współdziałanie z władzami szkoły celem zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej.

7

8 4. Współudział w organizowaniu zajęć kulturalnych, turystyczno - krajoznawczych, rozrywkowych. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne. 5. Inspirowanie do udziału w pracach społecznych w szkole i środowisku. 6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w opanowaniu materiału nauczania. 4. Współudział w organizowaniu zajęć kulturalnych, turystyczno - krajoznawczych, rozrywkowych. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne. 5. Inspirowanie do udziału w pracach społecznych w szkole i środowisku. 6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w opanowaniu materiału nauczania.

9

10

11

12 7. Rozstrzyganie konfliktów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej. 8. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły. 7. Rozstrzyganie konfliktów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej. 8. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły.

13

14 Ewelina Jagosz, Magdalena Waligóra


Pobierz ppt "Samorząd Uczniowski to jeden z organów szkoły, czyli organizacja uczniów danej placówki obejmująca całą społeczność uczniowską; samorząd jest niezależny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google