Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja w ramach projektu ORE OE – edukacja obywatelska EPC – edukacja na rzecz prawa człowieka Przygotowany przez zespół wychowawców klas IV-VI SP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja w ramach projektu ORE OE – edukacja obywatelska EPC – edukacja na rzecz prawa człowieka Przygotowany przez zespół wychowawców klas IV-VI SP."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja w ramach projektu ORE OE – edukacja obywatelska EPC – edukacja na rzecz prawa człowieka Przygotowany przez zespół wychowawców klas IV-VI SP PROGRAM SZKOŁA DEMOKRACJI – SZKOŁA SAMORZ Ą DNO Ś CI

2 Temat prezentacji: Spojrzenie na szko łę przez pryzmat warto ś ci demokratycznych Zadanie: Przeprowadzenie wśród uczniów klas 4-6 i ich rodziców ankiety – dokończenie własnymi słowami sformułowania: W mojej opinii szko ł a demokratyczna, w której szanowane s ą prawa cz ł owieka, to taka szko ł a gdzie…

3 Najcz ęś ciej udzielane odpowiedzi uczniów: W mojej opinii szko ł a demokratyczna, w której szanowane s ą prawa cz ł owieka, to taka szko ł a gdzie… 1.Czuję się bezpiecznie. 2.Nikt nikogo nie obraża. 3.Każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii a jego/jej zdanie jest szanowane. 4.Jestem sprawiedliwie oceniany/ oceniana. 5.Mam wpływ na życie szkoły np. prawo głosu w wyborach na przewodniczącego SU. 6.Mogę liczyć na pomoc i wsparcie w nauce. 7.Uczniowie mają prawa i obowiązki oraz ich przestrzegają. 8.Każdy odpowiada za swoje czyny.

4 Opinie rodziców: Szkoła Demokratyczna, w której szanuje się prawa człowieka, to taka szkoła gdzie uczeń ma prawo do uczciwej oceny wynikającej z jego możliwości, szacunku i wsparcia w przypadku problemów, rodzic czuje, że szkoła to nie tylko obowiązek w którym trzeba dziecko wspierać, ale także miejsce gdzie dziecko prócz wiedzy uczy się współistnienia w grupie, szacunku do innej osoby, współzawodnictwa, przyjaźni. W MOJEJ OPINII SZKOŁA DEMOKRATYCZNA, W KTÓREJ SZANOWANE SĄ PRAWA CZŁOWIEKA, TO TAKA SZKOŁA GDZIE ZAPEWNIA SIĘ KAŻDEMU UCZNIOWI ODPOWIEDNIA ILOŚĆ CZASU NA NAUCZANIE W SZKOLE WARUNKI NIEZBEDNE DO JEGO ROZWOJU ORAZ PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W OTACZAJACYM WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE NA ZASADACH SOLIDARNOŚCI, DEMOKRACJI, TOLERANCJI, SPRAWIEDLIWOŚCI I WOLNOŚCI W CELU ZACHĘCANIA I WSPIERANIA MŁODYCH LUDZI, BY STALI SIĘ SAMODZIELNYMI, ŚWIADOMYMI, AKTYWNYMI I ODPOWIEDZIALNYMI OBYWATELAMI. W MOJEJ OPINII SZKOŁA DEMOKRATYCZNA, W KTÓREJ SZANOWANE SĄ PRAWA CZŁOWIEKA, TO TAKA SZKOŁA GDZIE...zarówno dorośli (nauczyciele)jak i dzieci /młodzież mają przede wszystkim obowiązki, których muszą przestrzegać, a dopiero potem prawa.

5 Opinie uczniowskie na weso ł o W mojej opinii szko ł a demokratyczna, w której szanowane s ą prawa cz ł owieka, to taka szko ł a gdzie… Są 2 miesiące nauki i 10 miesięcy wakacji. Jest mało zadawane. Nie ma ocen. Prace domowe nie powinny być zadawane na weekend. Powinny działać systemy alarmowe. Uczeń ma prawo do swobodnego poruszania się podczas przerwy. Powinniśmy więcej czasu spędzać w domu z rodziną.

6 Podsumowanie – opinia uczniowska: W mojej opinii szko ł a demokratyczna, w której szanowane s ą prawa cz ł owieka, to taka szko ł a w której ka ż dy ma prawo g ł osu oraz posiada swoje prawa i obowi ą zki. Zapewnione jest bezpiecze ń stwo i pomoc medyczna. Nauczyciele powinni troszczy ć si ę o uczniów i przestrzega ć ich praw, a uczniowie szanowa ć nauczycieli i wywi ą zywa ć si ę ze swoich obowi ą zków. Moim zdaniem szko ł a do której ucz ę szczam jest tak ą szko łą


Pobierz ppt "Prezentacja w ramach projektu ORE OE – edukacja obywatelska EPC – edukacja na rzecz prawa człowieka Przygotowany przez zespół wychowawców klas IV-VI SP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google