Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jeden nie da rady, ale z gromadą będą musieli się liczyć Janusz Korczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jeden nie da rady, ale z gromadą będą musieli się liczyć Janusz Korczak."— Zapis prezentacji:

1 Jeden nie da rady, ale z gromadą będą musieli się liczyć Janusz Korczak

2 Kilka słów o samorządzie Nasza szkoła Każdy uczeń ma wpływ na życie szkoły Wybory przewodniczącego szkoły Wybory przewodniczących klas Wyniki ankiety Lista najciekawszych działań naszego samorządu Lista najciekawszych działań naszego samorządu Zakończenie

3 Samorząd zaspokaja jedną z najważniejszych potrzeb – potrzebę samostanowienia. Jak napisał J. Kuźma: autentyczny samorząd może w znacznej mierze przyczynić się do wyprowadzenia współczesnej szkoły ze stagnacji i rutyny. Wyzwala bowiem aktywność i inicjatywę, sprzyja kształtowaniu świadomej inicjatywy i poczuciu odpowiedzialności oraz demokratycznych relacji. (Encyklopedia pedagogiczna XX wieku).

4 Jesteśmy szkołą demokratyczna, ponieważ w naszej szkole uczniowie mają określone prawa i obowiązki zapisane w statucie szkoły i w kodeksie gimnazjalisty, a prawa są cechą szczególną demokracji. Główne cele Samorządu zapisane są w naszym statucie. Samorząd uczniowski to organizacja wszystkich uczniów, która jest aktywna demokratyczna interesująca się życiem szkoły.

5 Samorząd uczniowski to nie wybrane osoby. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie. Każdy może mieć wpływ na to, co dzieje się w szkole. Na czele każdej z klas stoi przewodniczący klasy. Przewodniczący zbierają się i omawiają ważne dla szkoły sprawy. Następie przewodniczący szkoły przedstawia wyniki tych rozważań dyrektorowi, który wprowadza je w życie. Dzięki temu każdy uczeń szkoły może przedstawić swój pomysł.

6 Przewodniczący szkoły jest wybierany w demokratycznych wyborach. Osoby zainteresowane taką funkcją zgłaszają swoją kandydaturę nauczycielom. Mają także wolną rękę w organizowaniu kampanii wyborczej. Następnie odbywa się głosowanie, w którym może brać udział każdy uczeń szkoły. Osoba, która ma najwięcej głosów zostaje przewodniczącym szkoły. Osoba o największej liczbie z pozostałych kandydatów zostaje zastępcą przewodniczącego, a kolejna sekretarzem.

7 Przewodniczący klas, są wybierani w demokratycznych wyborach, które odbywają się w każdej z klas. Każdy uczeń podaje trzy nazwiska do trójki klasowej. Osoba, która ma najwięcej głosów zostaje przewodniczącym klasy i reprezentuje ją na wszystkich uroczystościach szkolnych. Osoba o największej liczbie z pozostałych kandydatów zostaje zastępcą przewodniczącego, a kolejna skarbnikiem.

8 Jak oceniasz pracę samorządu w skali 1- 6? Czy brałeś czynny udział w wyborach przewodniczącego szkoły? Czy brałeś czynny udział w wyborach przewodniczącego szkoły? Czy chciałbyś podjąć aktywną pracę w samorządzie szkolnym? Czy chciałbyś podjąć aktywną pracę w samorządzie szkolnym? Które działania Samorządu podobały ci się najbardziej Które działania Samorządu podobały ci się najbardziej

9

10

11

12

13 Organizacja kampanii wyborczej na terenie szkoły, Przeprowadzenie wyborów zgodnie z zasadami demokracji, Powołanie sekcji o charakterze stałym, wspomagającym prace Samorządu, Organizowanie zebrań Prezydium i przewodniczących poszczególnych klas, Opracowanie budżetu na dany rok szkolny, Reprezentowanie szkoły w uroczystościach miejskich, Organizowanie dyskotek dla uczniów gimnazjum, Współorganizowanie uroczystości szkolnych np. rozpoczęcie roku szkolnego, Gimnazjalny Przegląd Artystyczny.

14 Coroczna pomoc w organizacji Dni Otwartych Szkoły, Współpraca z PCK, Realizowanie we współpracy z Przedszkolem Samorządowym nr 7 programu pt: Przyjaciel przedszkolaka. Grupa młodzieży wraz z jednym z opiekunów Samorządu Szkolnego systematycznie odwiedza dzieci w przedszkolu organizując dla nich gry edukacyjne, zabawy ruchowe, konkursy i krótkie inscenizacje, Ponadto zorganizowano na terenie gimnazjum akcję Książka dla przedszkolaka, polegającą na zbiórce używanych, ale niezniszczonych książeczek, dla najmłodszych dzieci, które zostały przekazane pani Dyrektor przedszkola i miały wzbogacić biblioteczkę przedszkolną.

15 Samorząd uczniowski to inwestowanie w młodych ludzi, rozwój demokratyzacji życia, przełamywanie barier pomiędzy nauczycielami a uczniami, wreszcie ogromna kopalnia pomysłów i niekonwencjonalnych rozwiązań Samorząd uczniowski stwarza uczniom szanse, aby mieli wpływ na to co się dzieje w szkole, uczy działania w zespole, podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności. Celem samorządu jest przede wszystkim realizowanie dobra wspólnego i troska o to by było ono rzeczywiście wspólne tzn. dostępne dla każdego. To dobro wymaga nieustannego utwierdzania i ochrony (Profesor Stróżewski)


Pobierz ppt "Jeden nie da rady, ale z gromadą będą musieli się liczyć Janusz Korczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google