Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z ADANIA SAMORZ Ą DU UCZNIOWSKIEGO. S AMORZĄD UCZNIOWSKI Jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły),

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z ADANIA SAMORZ Ą DU UCZNIOWSKIEGO. S AMORZĄD UCZNIOWSKI Jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły),"— Zapis prezentacji:

1 Z ADANIA SAMORZ Ą DU UCZNIOWSKIEGO

2 S AMORZĄD UCZNIOWSKI Jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły), organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu. Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły.

3 Z ADANIA SAMORZĄDU : powinien reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów podejmowanie realnych decyzji ma wpływ na życie szkoły, współdecyduje o sprawach jej dotyczących

4 S AMORZĄD MOŻE WYRAZIĆ OPINIĘ W SPRAWACH : skreślenia ucznia z listy uczniów programu wychowawczego szkoły programu profilaktyki średniej ocen uprawniającej uczniów do otrzymania stypendium za wyniki w nauce wprowadzenia w szkole jednolitego stroju dla uczniów lub rezygnacji z niego.

5 S AMORZĄD W NASZEJ SZKOLE : Pozostawiony jest sam sobie Zalicza się do niego małą grupę uczniów (elitę) Ma kłopoty z przepływem informacji, dotarciem do pozostałych uczniów Ma idealną strukturę ( Przewodniczący samorządu, zastępca przewodniczącego, skarbnik wraz z opiekunem samorządu. Komisje: sprawiedliwości, sportu, rozrywki, ekologiczna, kultury i edukacji prasowej.)

6

7 J AKI POWINIEN BYĆ SAMORZĄD W NASZEJ SZKOLE : Wszyscy uczniowie powinni być zaangażowani w życie szkoły i klasy Działania samorządu szkolnego powinny być lepiej nagłaśniane Działania powinny być rozpowszechnione

8 N ASZE OCZEKIWANIA WOBEC SAMORZĄDU SZKOLNEGO : Wykorzystanie szkolnego radiowęzła, dla sprawniejszej komunikacji z uczniami Apele sprawozdawcze Stworzenie profilu na portalu społecznościowym - łatwiejszy dostęp do informacji Stworzenie a samorządu ankiety

9 C ECHY LIDERA : Pomysłowość Zaangażowanie Odwaga Musi być towarzyski Obiektywność Mądry Umiejętność wysławiania się


Pobierz ppt "Z ADANIA SAMORZ Ą DU UCZNIOWSKIEGO. S AMORZĄD UCZNIOWSKI Jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły),"

Podobne prezentacje


Reklamy Google