Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Droga Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 ---- Wojewódzka Biblioteka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Droga Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 ---- Wojewódzka Biblioteka."— Zapis prezentacji:

1 Droga Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Joanna Zoń Grzegorz Barecki Wojewódzka Biblioteka Publiczna  Książnica Kopernikańska w Toruniu Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004

2 ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu powstała 19 lutego 1923 roku jako pierwsza na Pomorzu polska biblioteka naukowa.

3 ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Dyrektor Radca Prawny Kadry - stanowisko ds. osobowych i socjalnych Archiwum Zakładowe Główny Księgowy Stanowisko ds. BHP i p.poż. Dział Administracyjny Dział Informatyczny Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Ośrodek Edukacji Europejskiej Regionalne Centrum Edukacji Innowacyjnej Dział Informacyjno-Bibliograficzny Dział Wydawnictw Ciągłych Dział Zbiorów Specjalnych Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów Dział Inwentaryzacji Ciągłej Dział Opracowania i Klasyfikacji Zbiorów Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Zastępca Dyrektora Dział Udostępniania Zbiorów Dział Metodyczno-Sprawozdawczy Struktura organizacyjna Filia nr 1 Filia nr 2 Filia nr 3 Filia nr 4 Filia nr 5 Filia nr 6 Filia nr 7 Filia nr 8 Filia dla dzieci nr 9 Filia dla dzieci nr 10 Filia nr 11 Filia nr 12 Filia nr 13 Filia nr 14 Filia nr 16 Filia nr 19 Dział Finansowy Kancelaria

4 ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Droga do ISO luty 2002 – podjęto decyzję o rozpoczęciu działań w celu uzyskania certyfikatu ISO 9001 14 marca 2002 – powołano pełnomocnika Dyrektora do spraw Systemu Zarządzania Jakością 4 kwietnia 2002 – przeprowadzono szkolenia dla zespołu kierowniczego 29 kwietnia 2002 – powołano sześcioosobowy Zespół Wiodący do spraw dokumentowania i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością kwiecień 2002 – przeprowadzono analizę istniejącego systemu zarządzania Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 kwiecień 2002 – określono misję organizacji

5 21 czerwca 2002 – ustanowiono Politykę Jakości listopad 2002 – wytyczono strategię organizacji ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- wrzesień 2002 – powołano trzynastoosobowy zespół wewnętrznych auditorów jakości 18 listopada – 6 grudnia 2002 – przeprowadzono wewnę- trzny audit jakości oraz ustanowiono 19 procedur udoku- mentowanych 31 marca 2003 – certyfikacja Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 Droga do ISO

6 ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004

7 ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- 31 marca 2003 roku Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) w Warszawie i międzynarodowa sieć jakości – IQNet (The International Certification Network) przyznały Książnicy Kopernikańskiej Certyfikat Systemu Jakości potwierdzający spełnianie wymagań normy PN – EN ISO 9001 : 2001 w zakre- sie: gromadzenia opracowywania przechowywania i ochrony zbiorów bibliotecznych oraz ich udostępniania dostarczania informacji bibliotecznych, w tym informacji specjalistycznych prowadzenia działalności edukacyjnej, kulturalnej oraz terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004

8 ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Cele jakości nadanie właściwych priorytetów procesom usługowym ukierunkowanym na wymagania Klienta objęcie specjalnymi programami grup użytkowników w ra- mach przedziałów wiekowych: dzieci, młodzież, osoby starsze modernizacja i tworzenie nowoczesnych, odpowiadają- cym standardom i potrzebom Klientów bibliotek filialnych miasta Torunia zbudowanie odpowiadającej standardom bibliotecznym Biblioteki Głównej pozyskiwanie dla Książnicy materiałów na różnych nośni- kach Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004

9 ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Cele jakości utworzenie Regionalnego Centrum Mikrofilmowania i Digi- talizacji Materiałów Bibliotecznych gromadzenie i upowszechnianie materiałów i informacji na temat regionu Kujaw i Pomorza przestrzeganie wskaźników IFLA uzupełniania zbiorów uruchomienie modułu komputerowego udostępniania zbiorów współpraca z bibliotekami samorządowymi województwa rozwój Ośrodka Informacji i Edukacji Europejskiej rozwój Regionalnego Centrum Edukacji Innowacyjnej Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004

10 ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Cele jakości tworzenie ujednoliconej, elektronicznej bibliografii woje- wództwa sprawowanie organizacyjno - merytorycznego nadzoru nad bibliotekami Torunia i województwa utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001 Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004

11 ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Polityka jakości […] Naczelnym celem systemu zarządzania jakością usług świadczonych przez Książnicę Kopernikańską jest uzyskanie pełnego zadowolenia i satysfakcji wszystkich grup Klientów. Nasze usługi cechuje profesjonalizm, kompleksowość, terminowość i najwyższy poziom. […] Polityka Jakości Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004

12 ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Zidentyfikowane Procesy ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Zarządzanie Książnicą Kopernikańską ZARZĄDZANIE ZASOBAMI REALIZACJA USŁUGI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004

13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Zidentyfikowane Podprocesy NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI JAKOŚCI PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ procedura Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 procedura – opisany i udokumentowany proces

14 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Zidentyfikowane Podprocesy SPRAWY KADROWE SZKOLENIA I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ REMONTY, NAPRAWY I KONSERWACJA ZAOPATRZENIE PLANOWANIE BUDŻETU ROCZNEGO REALIZACJA BUDŻETU ROCZNEGO procedura Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 procedura – opisany i udokumentowany proces

15 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Zidentyfikowane Podprocesy UBYTKOWANIE - SELEKCJA ZBIORÓW UBYTKOWANIE ZBIORÓW ZAGUBIONYCH UBYTKOWANIE ZBIORÓW - BRAKI INWENTARYZACJA ZBIORÓW AKTUALIZACJA STANU MAJĄTKOWEGO ZBIORÓW ZARZĄDZANIE ZAKŁADOWĄ SIECIĄ INFORMATYCZNĄ PRZECHOWYWANIE I ARCHIWIZACJA AKT procedura Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 procedura – opisany i udokumentowany proces

16 REALIZACJA USŁUGI ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Zidentyfikowane Podprocesy OPRACOWANIE ZBIORÓW ZWARTYCH OPRACOWANIE ZBIORÓW SPECJALNYCH OPRACOWANIE WYDAWNICTW CIĄGŁYCH MAGAZYNOWANIE ZBIORÓW USŁUGI INTROLIGATORSKIE I POLIGRAFICZNE GROMADZENIE ZBIORÓW ZWARTYCH GROMADZENIE WYDAWNICTW CIĄGŁYCH procedura Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 procedura – opisany i udokumentowany proces

17 REALIZACJA USŁUGI ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Zidentyfikowane Podprocesy UDZIELANIE INFORMACJI WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE WYPOŻYCZENIA ZEWNĘTRZNE UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE MIKROFILMOWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH DIGITALIZACJA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, KULTURALNA I TERAPEUTYCZNA procedura Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 procedura – opisany i udokumentowany proces

18 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Zidentyfikowane Podprocesy ANALIZA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ AUDITY WEWNĘTRZNE DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE DYSCYPLINA PRACY PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP I P.POŻ. NADZOROWANIE WYROBU NIEZGODNEGO Z WYMAGANIAMI procedura Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 procedura – opisany i udokumentowany proces

19 Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8 87-100 Toruń tel. +48 56 622 66 42 faks +48 622 57 13 e-mail: ksiaznica@ksiaznica.torun.pl http://www.ksiaznica.torun.pl/ ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 Instytucja finansowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kontakt


Pobierz ppt "Droga Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 ---- Wojewódzka Biblioteka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google