Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE PODODDZIAŁY ORGANIZACJI PROOBRONNYCH 2010 -2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE PODODDZIAŁY ORGANIZACJI PROOBRONNYCH 2010 -2014."— Zapis prezentacji:

1 OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE PODODDZIAŁY ORGANIZACJI PROOBRONNYCH 2010 -2014

2 Plan prezentacji 1. Charakterystyka ogólnopolskich ć wicze ń zgrywaj ą cych 2. Kompania lekkiej piechoty w obronie – Białobrzegi 2010 3. Kompania lekkiej piechoty w natarciu – Mrozy 2011 4. Kompania lekkiej piechoty w natarciu w terenie zurbanizowanym – Wodzisław Ś l ą ski 2012 5. Kompania lekkiej piechoty w działaniach opó ź niaj ą cych w terenie zurbanizowanym – Ś widnik 2013 6. Kompania lekkiej piechoty w działaniach nieregularnych w terenie zurbanizowanym – Ostrowiec Ś wi ę tokrzyski 2014

3 1. CHARAKTERYSTYKA ogólnopolskich ć wicze ń zgrywaj ą cych

4 1. Charakterystyka ogólnopolskich ćwiczeń zgrywających Celem ć wicze ń jest ŁĄ CZENIE POTENCJA Ł U w ł adz terytorialnych, zarz ą dzania kryzysowego, organizacji proobronnych oraz nowoczesnych technologii (w zakresie systemów łą czno ś ci i informatyki i systemów uzbrojenia).

5 UCZESTNICY ĆWICZEŃ:  członkowie organizacji proobronnych,  żołnierze rezerwy,  żołnierze zawodowi,  funkcjonariusze Policji Łączna średnia ilość: ponad 200 osób (kompania, OPFOR, pododdziały zabezpieczające). 1. Charakterystyka ogólnopolskich ćwiczeń zgrywających

6 Ćwiczenia wspierane są w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii przez firmy krajowe i korporacje międzynarodowe. W trakcie każdego ćwiczenia rozwijane jest Stanowisko Dowodzenia – TOC. Tu zespół pracuje w oparciu o systemy zobrazowań SAT, systemy łączności SAT, systemy GIS. 1. Charakterystyka ogólnopolskich ćwiczeń zgrywających

7 2. KOMPANIA LEKKIEJ PIECHOTY w obronie - Bia ł obrzegi 2010

8 Kompania realizuj ą ca ć wiczenie g ł ówne: 71 osób Grupa Szybkiego Reagowania: 21 osób Zabezpieczenie ć wiczenia: 14 osób Kadra: 5 osób Uczestnicy: cz ł onkowie organizacji i grup proobronnych, w tym: ObronaNarodowa.pl, ZS "Strzelec", ZS Strzelec OSW, Zwi ą zek Strzelecki, 8 Kompania Piechoty Górskiej, Klub LOK "Zwiad", COS Wroc ł aw, Formacja Ś l ą sk Ilość uczestników: 115 osób 2. Początek: Kompania lekkiej piechoty w obronie – Białobrzegi 2010

9 3. KOMPANIA LEKKIEJ PIECHOTY w natarciu – Mrozy 2011

10 Ilość uczestników: 130 osób 3. Kompania lekkiej piechoty w natarciu – Mrozy 2011 Kompania realizuj ą ca ć wiczenie g ł ówne: 80 osób Pododdzia ł y OPFOR: 34 osób Zabezpieczenie ć wiczenia: 14 osób Kadra: 6 osób Uczestnicy: członkowie organizacji i grup proobronnych: ObronaNarodowa.pl (LPOT i GSR), FIA, ZS Strzelec OSW, JS 1009 Mińsk Maz, JS 1010 Siedlce, członkowie Plutonu Żandarmerii Polowej z Warszawy, JS 2023 Wodzisław Śląski, JS 4008 Łódź, JS 4016 Olsztyn, JS 4028 Ostrołęka, JS 4025 Warszawa, JS 1022 Ciechanów, Grupa Specjalna GSR z Olsztyna, Związek Strzelecki Oddział Radom, Formacja Śląsk, LOK "Jastrząb" Kraków, COS Wrocław.

11 4. KOMPANIA LEKKIEJ PIECHOTY w natarciu w terenie zurbanizowanym - Wodzis ł aw Ś l ą ski 2012

12 Uczestnicy: członkowie organizacji i grup proobronnych - ObronaNarodowa.pl (LPOT i GSR), LOK Gdańsk, LOK Tczew, Wrocławskie Stowarzyszenie Militarne „Paratus”, Stowarzyszenie WIN SFOR, Grupa USRFOR, Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno – Wychowawcza, Związek Strzelecki "Strzelec" 4. Kompania lekkiej piechoty w natarciu w terenie zurbanizowanym – Wodzisław Śląski 2012 Ilość uczestników: 200 osób

13 5. KOMPANIA LEKKIEJ PIECHOTY w dzia ł aniach opó ź niaj ą cych w terenie zurbanizowanym - Ś widnik 2013

14 Uczestnicy: członkowie organizacji i grup proobronnych - ObronaNarodowa.pl (LPOT i GSR), Legii Akademickiej KUL, Wrocławskiego Stowarzyszenia Militarnego Paratus, Stowarzyszenia WIN, Zwi ą zek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno – Wychowawcza, Zwi ą zek Strzelecki "Strzelec" 5. Kompania lekkiej piechoty w działaniach opóźniających w terenie zurbanizowanym – Świdnik 2013 Ilość uczestników: 200 osób

15 6. OBRO Ń CA 2014 dzia ł ania wzmocnionej kompanii w dzia ł aniach zabezpieczaj ą cych miejscowo ść. - Mi ę dzyrzecz 2014

16 Uczestnicy: członkowie organizacji i grup proobronnych - ObronaNarodowa.pl (LPOT) Legia Akademicka KUL, zwi ą zki strzeleckie (ZS "Strzelec" OSW, Zwi ą zek Strzelecki, ZS "Strzelec", SJS "Strzelec"), Wsparcie: Zespołu Szkół Budowlanych w Mi ę dzyrzeczu, 6. Obrońca 2014 – kompania w działaniach zabezpieczjących zaplecze ( działania ochronno-obronne) Ilość uczestników: 140 osób

17 7. KOMPANIA LEKKIEJ PIECHOTY w dzia ł aniach nieregularnych w terenie zurbanizowanym - Ostrowiec Ś wi ę tokrzyski 2014

18 Uczestnicy: członkowie organizacji i grup proobronnych - ObronaNarodowa.pl (LPOT i GSR), Legia Akademicka KUL, zwi ą zki strzeleckie (ZS "Strzelec" OSW, Zwi ą zek Strzelecki, ZS "Strzelec", SJS "Strzelec"), Ranger Survival Club, Grupa WiN, Stowarzyszenie Parasim. Obrona Cywilna Lublin, Wsparcie: Obrona Cywilna Lublin, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości 7. Kompania lekkiej piechoty w działaniach nieregularnych w terenie zurbanizowanym – Ostrowiec Świętokrzyski 2014 Ilość uczestników: 220 osób

19 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE PODODDZIAŁY ORGANIZACJI PROOBRONNYCH 2010 -2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google