Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czas na bilans 20 lat branży wodociągowo - kanalizacyjnej dr inż. Tadeusz Rzepecki Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Jubileusz XX lecia IGWP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czas na bilans 20 lat branży wodociągowo - kanalizacyjnej dr inż. Tadeusz Rzepecki Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Jubileusz XX lecia IGWP."— Zapis prezentacji:

1 Czas na bilans 20 lat branży wodociągowo - kanalizacyjnej dr inż. Tadeusz Rzepecki Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Jubileusz XX lecia IGWP Warszawa, 13 września 2012 r.

2  Istniejące przedsiębiorstwa państwowe WPWiK – zaopatrzenie w wodę zadaniem wojewody  Tysiące małych ujęć wody, oczyszczalni gminnych (sołeckich)  Nowa ustawa o samorządzie gminnym  „Odkrycie” na nowo kodeksu handlowego  Nowa rzeczywistość ekonomiczna XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r.

3  Komunalizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej  Komercjalizacja branży wodociągowej  Tworzenie związków międzygminnych i porozumień  Pierwsze przemiany własnościowe – prywatyzacja  Zalążki systemu operatorskiego XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r.

4  Reforma administracji samorządowej – zmiana ilości województw (49/16), powstanie powiatów  Stopniowe usamodzielnianie się przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych  Rewolucja technologiczna w branży – wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań  Przygotowanie nowego systemu prawnego dla branży XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r.

5  Nowa ustawa zaopatrzeniowa (2001/2002)  Nowe prawo środowiskowe i prawo wodne  Inwestycje przedakcesyjne (PHARE, ISPA)  Nowelizacja ustawy zaopatrzeniowej (2005)  KPOŚK  Fundusz Spójności, POIiŚ, SAPARD, NFOŚiGW, WFOŚiGW, GFOŚiGW XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r.

6 Ok ujęć wody Ok nowoczesnych oczyszczalni ścieków, w tym 827 z podwyższonym usuwaniem biogenów Ok przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych Ok aglomeracji gmin w Polsce 908 miast w Polsce 379 powiatów w Polsce XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r.

7

8  Od 5,05 zł brutto woda + ścieki – Warka  Do 48,48 zł brutto woda + ścieki – Gmina Białogard XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r.

9 L.p. Pozycja 2010 Pozycja 2009 Przedsiębiorstwo Przychody ze sprzedaży Dynamika przychodów 2010/2009 w % Wynik operacyjny Wynik nettoAmortyzacja MPWiK w m. st. Warszawie S.A , Aquanet S.A. Poznań , MPWiK S.A. Kraków , GPW S.A. Katowice , ZWiK Sp. z o. o. Łódź MPWiK S.A. Wrocław , Saur Neptun Gdańsk S.A , ZWiK Sp. z o. o. Szczecin , MPWiK Sp. z o. o. Bydgoszcz , MPWiK Sp. z o. o. Lublin , Aqua S.A. Bielsko Biała , PWiK Sp. z o. o. Gdynia , XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r. Ranking Rzeczpospolitej 2011 – lista 2000 – dane z 2010 r.

10 L.p. Pozycja 2010 Pozycja 2009 PrzedsiębiorstwoAktywa Kapitał własny InwestycjeZatrudnienieROE w % MPWiK w m. st. Warszawie S.A , Aquanet S.A. Poznań , MPWiK S.A. Kraków , GPW S.A. Katowice , ZWiK Sp. z o. o. Łódź b.d.10, MPWiK S.A. Wrocław , Saur Neptun Gdańsk S.A , ZWiK Sp. z o. o. Szczecin b.d.9, MPWiK Sp. z o. o. Bydgoszcz b.d.6, MPWiK Sp. z o. o. Lublin , Aqua S.A. Bielsko Biała , PWiK Sp. z o. o. Gdynia ,5 XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r. Ranking Rzeczpospolitej 2011 – lista 2000 – dane z 2010 r.

11 XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r. Pozycja na Liście 500 Nazwa Przychody ze sprzedaży w tys. zł Przychody ogółem w tys. zł Zysk brutto w tys. zł Zysk netto w tys. zł 252 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, Warszawa Aquanet SA, Poznań Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, Kraków Ranking Polityki 2012 (dane z 2011 r.) – Lista 500

12 XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r.

13

14

15

16

17

18  IGWP wprowadziła system benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych  Wyniki służą przedsiębiorstwom w procesach przekształceń i optymalizacji działania  Wyniki benchmarkingu mogą mieć istotny wpływ na weryfikację taryf w warunkach funkcjonowania zewnętrznego regulatora (i nie tylko)  Benchmarking jest bazą dla portalu cenywody.pl XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r.

19 Dziękuję za uwagę XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r.


Pobierz ppt "Czas na bilans 20 lat branży wodociągowo - kanalizacyjnej dr inż. Tadeusz Rzepecki Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Jubileusz XX lecia IGWP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google