Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czas na bilans 20 lat branży wodociągowo - kanalizacyjnej dr inż. Tadeusz Rzepecki Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Jubileusz XX lecia IGWP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czas na bilans 20 lat branży wodociągowo - kanalizacyjnej dr inż. Tadeusz Rzepecki Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Jubileusz XX lecia IGWP."— Zapis prezentacji:

1 Czas na bilans 20 lat branży wodociągowo - kanalizacyjnej dr inż. Tadeusz Rzepecki Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Jubileusz XX lecia IGWP Warszawa, 13 września 2012 r.

2  Istniejące przedsiębiorstwa państwowe WPWiK – zaopatrzenie w wodę zadaniem wojewody  Tysiące małych ujęć wody, oczyszczalni gminnych (sołeckich)  Nowa ustawa o samorządzie gminnym  „Odkrycie” na nowo kodeksu handlowego  Nowa rzeczywistość ekonomiczna XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r.

3  Komunalizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej  Komercjalizacja branży wodociągowej  Tworzenie związków międzygminnych i porozumień  Pierwsze przemiany własnościowe – prywatyzacja  Zalążki systemu operatorskiego XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r.

4  Reforma administracji samorządowej – zmiana ilości województw (49/16), powstanie powiatów  Stopniowe usamodzielnianie się przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych  Rewolucja technologiczna w branży – wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań  Przygotowanie nowego systemu prawnego dla branży XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r.

5  Nowa ustawa zaopatrzeniowa (2001/2002)  Nowe prawo środowiskowe i prawo wodne  Inwestycje przedakcesyjne (PHARE, ISPA)  Nowelizacja ustawy zaopatrzeniowej (2005)  KPOŚK  Fundusz Spójności, POIiŚ, SAPARD, NFOŚiGW, WFOŚiGW, GFOŚiGW XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r.

6 Ok. 9 900 ujęć wody Ok. 2 260 nowoczesnych oczyszczalni ścieków, w tym 827 z podwyższonym usuwaniem biogenów Ok.1 600 przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych Ok. 1600 aglomeracji 2 479 gmin w Polsce 908 miast w Polsce 379 powiatów w Polsce XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r.

7

8  Od 5,05 zł brutto woda + ścieki – Warka  Do 48,48 zł brutto woda + ścieki – Gmina Białogard XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r.

9 L.p. Pozycja 2010 Pozycja 2009 Przedsiębiorstwo Przychody ze sprzedaży Dynamika przychodów 2010/2009 w % Wynik operacyjny Wynik nettoAmortyzacja 1337336 MPWiK w m. st. Warszawie S.A. 838 0270,651 15737 140189 138 2770828Aquanet S.A. Poznań325 4356,032 1669 69697 756 3820914MPWiK S.A. Kraków303 93511,040 99730 31562 401 4899937GPW S.A. Katowice272 5982,39 48219 32572 647 5931-ZWiK Sp. z o. o. Łódź262 147-5 9835 0035 990 610551205MPWiK S.A. Wrocław223 04811,956 54146 72748 360 711321287Saur Neptun Gdańsk S.A.205 75212,210 7219 4622 725 814371582ZWiK Sp. z o. o. Szczecin156 5419,039 50932 97628 882 915031711MPWiK Sp. z o. o. Bydgoszcz148 85713,144 10223 50929 082 1016621766MPWiK Sp. z o. o. Lublin130 3362,45 2495 44327 101 1117371864Aqua S.A. Bielsko Biała125 3006,319 09614 16532 769 121892-PWiK Sp. z o. o. Gdynia112 8822,51 6282 05933 264 XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r. Ranking Rzeczpospolitej 2011 – lista 2000 – dane z 2010 r.

10 L.p. Pozycja 2010 Pozycja 2009 PrzedsiębiorstwoAktywa Kapitał własny InwestycjeZatrudnienieROE w % 1337336 MPWiK w m. st. Warszawie S.A. 6 657 5911 955 1351 864 2782 7931,9 2770828Aquanet S.A. Poznań2 036 665942 819479 1789841,0 3820914MPWiK S.A. Kraków1 484 689773 003118 2241 1523,9 4899937GPW S.A. Katowice1 313 3831 182 65612 7011 3771,6 5931-ZWiK Sp. z o. o. Łódź84 97948 8854 945b.d.10,2 610551205MPWiK S.A. Wrocław1 450 268836 094243 5108125,6 711321287Saur Neptun Gdańsk S.A.83 26924 3102 96657638,9 814371582ZWiK Sp. z o. o. Szczecin1 456 559348 850128 790b.d.9,5 915031711MPWiK Sp. z o. o. Bydgoszcz1 465 208391 525212 477b.d.6,0 1016621766MPWiK Sp. z o. o. Lublin381 501306 12417 4909981,8 1117371864Aqua S.A. Bielsko Biała458 405332 45124 8534084,3 121892-PWiK Sp. z o. o. Gdynia567 777380 06925 9975380,5 XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r. Ranking Rzeczpospolitej 2011 – lista 2000 – dane z 2010 r.

11 XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r. Pozycja na Liście 500 Nazwa Przychody ze sprzedaży w tys. zł Przychody ogółem w tys. zł Zysk brutto w tys. zł Zysk netto w tys. zł 252 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, Warszawa 939 8751 049 759160 001104 271 310Aquanet SA, Poznań338 724366 20318 06812 860 319 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, Kraków 321 835347 37630 83524 066 Ranking Polityki 2012 (dane z 2011 r.) – Lista 500

12 XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r.

13

14

15

16

17

18  IGWP wprowadziła system benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych  Wyniki służą przedsiębiorstwom w procesach przekształceń i optymalizacji działania  Wyniki benchmarkingu mogą mieć istotny wpływ na weryfikację taryf w warunkach funkcjonowania zewnętrznego regulatora (i nie tylko)  Benchmarking jest bazą dla portalu cenywody.pl XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r.

19 Dziękuję za uwagę XX lecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Warszawa 13 września 2012 r.


Pobierz ppt "Czas na bilans 20 lat branży wodociągowo - kanalizacyjnej dr inż. Tadeusz Rzepecki Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Jubileusz XX lecia IGWP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google