Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. Zespół konsultantów: Michał Kłos Robert Lewicki Michał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. Zespół konsultantów: Michał Kłos Robert Lewicki Michał"— Zapis prezentacji:

1 Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. Zespół konsultantów: Michał Kłos Robert Lewicki Michał Jędrzejczak Ul. Nieszawska 1 61-021 Poznań

2 Plan prezentacji: 1.Charakterystyka branży 2.Analiza SWOT 3.Analiza benchmarkingowa 4.Wnioski, rekomendacje

3 Charakterystyka branży W dniu 16.12.2003r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) wprowadzony do polskiego systemu prawnego poprzez ustawę Prawo wodne. Do 2015 r. ma powstać m.in. 177 nowych oczyszczalni i ponad 30 tysięcy km sieci kanalizacyjnej wzrastająca tendencja rynku. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, iż budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji opóźnia się, w związku z czym istnieje ryzyko, że Polska nie wywiąże się w terminie z przyjętych zobowiązań. Opracowane analizy wskazują, że do roku 2019 wzrastać będzie masa zarówno odpadów komunalnych, jak i odpadów powstających w przemyśle - w tym również odpadów niebezpiecznych. W związku z powyższym rozwój zarówno technologii monitorowania ujęć wodnych, jak i technologii rekultywacji terenu są i będą pożądanym produktem na rynku.

4 Analiza SWOT Mocne strony to przede wszystkim posiadanie własnych technologii i know-how, doświadczenie i stabilność. Słaba strona to ograniczone możliwości finansowania nowych inwestycji i rozwoju nowych technologii ze środków własnych. Wśród możliwości wyróżniono m.in. Intensyfikacje działań na rynkach zagranicznych, dofinansowanie działalności badawczo-rozwojowej, ew. wdrożeniowej Największe zagrożenia to zmiana przepisów regulujących gospodarkę odpadami oraz inne aspekty zw. z ochroną środowiska. Strategia firmy jest agresywna.

5 Analiza benchmarkingowa Wyniki spełnienia kryteriów Modelu EFQM (European Foundation for Quality Management) na tle wyników uzyskanych przez inne przedsiębiorstwa. Wyniki przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo- rozwojową PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. Przywództwo (1)63%64% Polityka i strategia (2)56%63% Zarządzanie ludźmi (3)57%61% Zarządzanie zasobami i partnerstwo (4)65%63% Zarządzanie procesami (5)55%61% Satysfakcja klientów (6)54%61% Satysfakcja zatrudnionych (7)51%54% Wpływ na otoczenie (8)56% Efekt końcowy (9)59%68%

6 Wnioski, rekomendacje Przedsiębiorstwo PROTE jest prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem o ustabilizowanej pozycji rynkowej. Rekomenduje się wdrożenie w firmie technologii informatycznej w postaci oprogramowania Team Viewer. Zaleca się, aby firma zintensyfikowała działalność B+R w zakresie rozwoju nowych technologii. Rekomenduje się dofinansowanie nowych technologii z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach: - osi priorytetowej 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii - działania 1.4 – Wsparcie Projektów celowych.


Pobierz ppt "Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. Zespół konsultantów: Michał Kłos Robert Lewicki Michał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google