Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH."— Zapis prezentacji:

1 KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH

2 ZWIĄZEK GMIN KARKONOSKICH UTWORZONY:23 MARCA 1992 R. PODSTAWA DZIAŁANIA:ustawa o samorządzie gminnym z 08.03.1990 r. zarejestrowany w Rejestrze Związków Międzygminnych pod pozycją 58 ZAŁOŻYCIELE:Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn DOŁĄCZYŁY:Szklarska Poręba (1998), Piechowice (2002) KANDYDAT:Jelenia Góra DZIAŁALNOŚC:zagospodarowanie odpadów, segregacja, kanalizacja sanitarna, edukacja ekologiczna, wspólna promocja

3 Gminy członkowskie Karpacz Kowary Mysłakowice Piechowice Podgórzyn Szklarska Poręba

4 Budowa nowych kwater – ETAP I Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnej składowisk, Wykonanie pasa zieleni, Wybudowanie korzeniowo - glebowej oczyszczalni odcieków, Zaopatrzenie składowiska w energie elektryczną, Ogrodzenie całego terenu składowiska, Wybudowanie zaplecza techniczno – socjalnego z wagą samochodową, brodzikiem dezynfekcyjnym, Ustalenie sieci punktów kontrolno – pomiarowych do prowadzenia monitoringu, Zakup komaktora

5 Rekultywacja starej hałdy odpadów – ETAP II Ukształtowanie skarp i wierzchowiny oraz ułożenie warstw rekultywacyjnych na starej hałdzie odpadów, Budowa zbiornika odcieków, Wykonanie rurociągu tłocznego z istniejącej przepompowni do zbiornika odcieków, Zamontowanie 3-ch urządzeń napowietrzających w zbiorniku na odcieki, Wykonanie 4 studni odgazowujących, Zakotwienie geomembrany u podnóży starej hałdy odpadów.

6 Koszty I i II ETAPU Ogółem Źródła finansowania Związek Gmin KarkonoskichInstytucje pozazwiązkowe 7 129 517 Środki własne ZGK Pożyczka NFOŚiGW Pożyczka WFOŚiGW Dotacja NFOŚiGW Dotacja WFOŚiGW Budżet Państwa Powiat jeleniogór ski PHARE CBS 1 241 1041 000 000960 000864 0001 200 000300 00050 0001 514 413

7 Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami ETAP III

8 Linia technologiczna przygotowania biofrakcji z prasą wysokiego zgniotu

9 Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami ETAP III Kompostowania kontenerowa systemu KNEER

10 Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami ETAP III Linia technologiczna sortowania odpadów

11 Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami ETAP III Linia technologiczna prasowania i belowania odpadów

12 Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami ETAP III Magazyny zewnętrzne na odpady

13 Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami ETAP III Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych

14 Koszty I i II ETAPU Ogółem Źródła finansowania Związek Gmin KarkonoskichInstytucje pozazwiązkowe 12 776 511 Środki własne ZGK Pożyczka WFOŚiGW Dotacja WFOŚiGW Budżet Państwa Powiat jeleniogórski PHARE CBS 88 6111 490 000 450 000150 0009 107 900

15 ETAP - IV Przygotowanie do przyjęcia odpadów z Jeleniej Góry – rozbudowa linii technologicznych: drugi punkt przyjęcia odpadów, druga linia przygotowania biofrakcji, projektowanie kolejnej kwatery składowiska, montaż dodatkowych kontenerów do istniejącej kompostowni.

16 Edukacja Ekologiczna biblioteka, konkurs ekologiczny Środowisko naturalne, w którym pragnę żyć oraz Co mnie zachwyca, a co bulwersuje w przyrodzie? sprzątanie świata, Biuletyn Informacyjny Związku Gmin Karkonoskich, współpraca ze Stowarzyszeniem Forum Opakowań Szklanych, Dolnośląską Fundacją Ekorozwoju, Organizacjami Odzysku: REKOPOL i REBA, wydawanie materiałów edukacyjno – informacyjna, prezentacje na imprezach lokalnych.


Pobierz ppt "KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google