Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gubinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gubinie"— Zapis prezentacji:

1 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gubinie
ul. Pułaskiego 1 Gubin Tel

2 Wspieranie szkół i placówek
„W każdym życiu nadchodzi pora wzrastania, kiedy sny powinny być wypowiedziane, a skrzydła wypróbowane… Sięgnij więc do marzeń, rozwiń nowe skrzydła… I wznieś się w górę”. Florence Littauer Wspieranie szkół i placówek w pracy z dzieckiem zdolnym

3 Systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego

4 Szkolenie dla pedagogów szkolnych i nauczycieli szkół i przedszkoli z miasta i gminy Gubin „Praca z uczniem zdolnym” C e l e s z k o l e n i a: Aktualizacja informacji o obowiązujących przepisach prawa oświatowego dotyczących zaspakajania potrzeb uczniów wybitnie zdolnych. Poszerzenie wiedzy teoretycznej uczestników dotyczącej terminologii, modeli zdolności oraz etapów rozwoju potencjału twórczego. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o metody rozpoznawania uzdolnień i sposoby pracy z dzieckiem zdolnym na poszczególnych poziomach kształcenia.

5 Zajęcia warsztatowe dla rodziców - „Wspieranie rozwoju dziecka uzdolnionego”.
Cele: uświadomienie rodzicom czynników wpływających na rozwój dziecka oraz barier hamujących go wypracowanie zasad rozwoju twórczego dzieci

6 Program dla dzieci uzdolnionych
„Twórczy odkrywca”

7 Zakres współpracy w realizacji programu
Szkoły Podstawowe nr 1,2,3 w Gubinie Zespoły Szkół w Chlebowie i w Grabicach Miejskie Przedszkola nr 1 i nr 3 w Gubinie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Opracowanie programu Spotkania z rodzicami Organizacja grupy Realizacja programu Konsultacje z wychowawcami Nominacja uczniów Informowanie rodziców Pomoc w tworzeniu grupy Konsultacje z pedagogami

8 „Twórczy odkrywca” dzieci sześcioletnie z przedszkoli miejskich
uczniowie klas trzecich ze szkół podstawowych nominacja wychowawców badania psychologiczne rodziców

9 Ogólne cele: stworzenie okazji do rozwoju doskonalenia zdolności poznawczych u dzieci wdrożenie do twórczego myślenia i twórczej aktywności w różnych dziedzinach rozwijanie inteligencji emocjonalnej

10 Uczenie otwartości na nowe sytuacje, zadania
CELE SZCZEGÓŁOWE: Uczenie otwartości na nowe sytuacje, zadania Rozwijanie swobody, wyobraźni Stymulowanie rozwoju osobowości: samopoznanie, umożliwienie przeżycia sukcesu, wzrost wiatry we własne siły, kształtowanie autonomicznej motywacji poznawczej Stymulowanie rozwoju społecznego: zwiększenie otwartości i wrażliwości na innych, współpraca w grupie, porozumiewanie się, przestrzeganie norm i reguł postępowania Rozwijanie potencjalnych możliwości: koncentracja uwagi, zapamiętywanie, werbalizowanie myśli, planowanie i realizowanie własnych działań. Spodziewane efekty: integracja uczestników twórcze rozwiązywanie problemów radzenie sobie ze stresem uczenie się współdziałania w grupie wzrost wzajemnej akceptacji i poczucia własnej wartości wśród uczestników wzrost poziomu aktywności poznawczej

11 Metody pracy: socjoterapia, ćwiczenia ruchowe, ekspresyjne, gry dydaktyczne, techniki wizualizacji, burza mózgów, drama,, testy myślenia dywergencyjnego, twórczego, metaplan, animacja muzyczna Formy pracy: praca grupowa, praca indywidualna Ewaluacja: ankieta dla dzieci, obserwacja dzieci, rozmowy z rodzicami

12 Tematy zajęć: Poznajmy siebie nawzajem Stajemy się twórczą grupą
Wyobraźmy sobie Jesteśmy muzykalni Muzyka wokół nas Twórcze rozwiązywanie problemów Oryginalnie myślę Łamanie głowy Literaci Nasze pomysły Program składa się z 10 spotkań. Dwa zajęcia mają na celu ustalenie reguł obowiązujących podczas pracy, integrację grupy, wzajemne poznanie. Kolejne zawierają ćwiczenia z zakresu rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi w różnych sytuacjach, usprawniania spostrzegania, twórczego myślenia, uczą współpracy i współdziałania.

13 PODSUMOWANIE Osiągnięte zostały następujące cele:
dzieci potrafiły twórczo rozwiązywać problemy, większość umiało poradzić sobie ze stresem, uczniowie i uczennice bardzo dobrze współdziałali w grupie, wzrosła wzajemna akceptacja oraz poziom aktywności poznawczej. W roku szkolnym 2009/ w programie uczestniczyło: 13 sześciolatków z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Gubinie 12 uczniów klas trzecich z Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej nr 1, SP nr 2 w Gubinie, Zespołu Szkół w Grabicach. W roku szkolnym 2010/11 uczestniczyło 24 uczniów ze Szkół Podstawowych nr 2 i 3 oraz zespołu Szkół w Chlebowie 11 sześciolatków z Miejskiego Przedszkola nr 3 W roku szkolnym 2010/2011 w zajęciach uczestniczy 24 uczniów ze SP nr 2, SP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie, Zespołu Szkół w Chlebowie. 11 sześciolatków z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie

14 Realizacja programu „Rozwiń skrzydła”.

15 Program „Rozwiń skrzydła”.
„Rozwiń skrzydła”- współpraca Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie Opracowanie programu Przygotowanie materiałów edukacyjnych Prowadzenie zajęć Program „Rozwiń skrzydła”. Pedagog z poradni Pedagog szkolny Wychowawca klasy konsultacja konsultacja organizacja

16 8 godzin lekcyjnych w każdej klasie
Adresat uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w ZSLiT Czas realizacji: 8 godzin lekcyjnych w każdej klasie

17 Cele główne: uczenie współpracy samopoznanie wzbogacenie wiedzy o roli komunikacji, myśleniu twórczym rozwijanie elastyczności myślenia poznanie przez uczniów czym są negocjacje

18 Cele operacyjne: poznanie swoich mocnych stron rozwijanie umiejętności prezentacji wzbogacenie wiedzy o cechach swojej osobowości określenie przez uczniów poziomu samooceny próba refleksji nad wyborem drogi życiowej rozwijanie umiejętności słuchania wykorzystanie poznanych wiadomości w praktyce poznanie przez ucznia własnego typu inteligencji

19 Metody pracy: mini-wykład, dyskusja, karty pracy przygotowane przez prowadzącego ( m.in. ankiety, dokańczanie zdań), burza mózgów, debata Środki dydaktyczne: arkusze papieru, karteczki, duże arkusze papieru, kwestionariusze Formy pracy: grupowa, indywidualna Ewaluacja: ankieta sprawdzająca realizację programu

20 „Rozwiń skrzydła”. PODSUMOWANIE
EWALUACJA PROGRAMU PODSUMOWANIE Ewaluacja została przeprowadzona w formie ankiet wypełnionych przez 30 uczniów. Dla 27 osób tematyka zajęć była interesująca, dwie nie miały zdania, a dla jednej nie była interesująca. Na pytanie, czy chętnie uczestniczysz w tego rodzaju zajęciach 27 stwierdziło, że tak, a trzy miało odmienne zdanie. Każdy uczestnik programu otrzymał materiały informacyjne oraz wypracowane na zajęciach. Zajęcia przeprowadzono w roku szkolnym 2009/2010 na terenie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie we współpracy z pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego. Uczestniczyło w nim 36 uczniów. Zrealizowano 8 godzin lekcyjnych.

21 EFEKTY: WYNIKI EWALUACJI:
Uczniowie znają podstawowe techniki twórczego myślenia Wiedzą czym są negocjacje Znają swój rodzaj inteligencji, mocne strony Potrafią realizować zadania w małych grupach Stosują aktywne słuchanie podczas dyskusji i debaty WYNIKI EWALUACJI: uzyskanie wiedzy o komunikacji interpersonalnej uświadomienie sobie wartości i zasad ważnych w życiu udział w dyskusji z rówieśnikami na różne ciekawe tematy miłe i ciekawe spędzenie czasu poznanie sposobów twórczego myślenia udział w debacie umożliwienie wypowiedzenia swojego zdania, poznania siebie rozwiązywanie problemów klasy zintegrowanie z klasą, współpraca

22 FORUM „UCZEŃ ZDOLNY” 12.05.2011 r. Organizacja:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Gubiński Dom Kultury FORUM „UCZEŃ ZDOLNY” r. Wykłady: nauczyciele z ODN w Zielonej Górze Występy artystyczne dzieci i młodzieży ze Szkoły Muzycznej, Gimnazjum nr 2 oraz z GDK Prezentacje nauczycieli z następujących szkół: SP 3 Publiczne Gimnazjum w Czarnowicach Zespół Szkół w Chlebowie Zespół Szkół w Gubinie ZSLiT w Gubinie ZSO w Gubinie Szkoła Muzyczna w Gubinie SOSW w Gubinie P.P.-P w Gubinie Wystawa prac plastycznych uczniów ZSO w Gubinie oraz ZS w Chlebowie

23 FORUM „UCZEŃ ZDOLNY”

24 zdolny uczeń potrzebuje twórczego nauczyciela
FORUM „UCZEŃ ZDOLNY” r. Cel: umożliwienie nauczycielom wymiany doświadczeń, podzielenia się metodami, formami pracy z uczniami o różnych uzdolnieniach Wnioski: zdolny uczeń potrzebuje twórczego nauczyciela prawidłowy proces rozwijania uzdolnień wymaga systemowych działań wszystkich zaangażowanych w wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży.

25 SYSTEMOWE DZIAŁANIA PP - P - PODSUMOWANIE

26 PLANOWANE DZIAŁANIA we współpracy z innymi placówkami i organizacjami na rzecz ucznia zdolnego Kontynuacja programów „Rozwiń skrzydła”, „Twórczy odkrywca” Opracowanie i wdrożenie programu dla uczniów zdolnych z drugiego etapu edukacyjnego Propagowanie programów rozwijających twórcze myślenie „Odyseja umysłu” Organizacja cyklicznych spotkań nauczycieli w dniu przyznawania Gubińskiej Nagrody Edukacyjnej im. Urszuli Dudziak

27 Dziękuję za uwagę Przygotowanie merytoryczne:: Barbara Chromińska – Woźniak Przygotowanie prezentacji multimedialnej: Magdalena Augul - Olech


Pobierz ppt "Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gubinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google