Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością"— Zapis prezentacji:

1 Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością

2 2008/09 - ROK PRZEDSZKOLAKA Źródło: MEN

3 Kierunek działań w Gdańskim Okienku Przedszkolnym w SP 15 Główne: 1. Stymulowanie i doskonalenie rozwoju psychomotorycznego poznawczego emocjonalnego społecznego ruchowego 2. Wyrównanie dysharmonii rozwojowych oraz wyrobienie takich cech, które warunkują funkcjonowanie dziecka w przedszkolu rozbudzenie zainteresowań, właściwa motywacja do pracy, motywacja do rozwiązywania trudnych zadań, większa samodzielność usprawnianie manualne, funkcji wzrokowych i słuchowych, liczenia, rozwijanie mowy opowieściowej, logicznego myślenia, rozwijanie i doskonalenie ogólnej sprawności i koordynacji ciała

4 PROGRAM oraz w oparciu o: Informacje o dziecku i jego specjalnych potrzebach (logopedycznych, edukacyjnych, terapeutycznych) Informacje zwrotne od rodziców Analizę wytworów prac ucznia Obserwacje zachowania się dzieci na zajęciach (postępy i słabe obszary) Możliwości percepcyjno-motorycznych dziecka Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli

5 DIAGNOZA Wstępna diagnoza pedagogiczna Rozpoznawanie zainteresowań i zdolności dziecka Indywidualne potrzeby dziecka i rodziny Diagnoza psychologiczna Diagnoza logopedyczna

6 WSPARCIE ROZWOJU DZIECKA – ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE Zajęcia logopedyczne Zajęcia psychologiczne oraz Zajęcia grupowe z elementami Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborn metoda niewerbalna, która poprawia komunikację dziecka z otoczeniem, uaktywniając język ciała i ruchu Kinezjologii Edukacyjnej wg Paula Dennisona aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju, wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków), integracja funkcji półkul mózgowych, integracja funkcji poziomów rozwoju mózgu, rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny

7 METODY PRACY pedagogika zabawy zabawy interakcyjne zabawy integrująco-synchronizujące funkcje percepcyjno- motoryczne taniec integracyjny aktywność artystyczna, literacka, muzyczna i sportowa metoda pytań i odpowiedzi Ruch rozwijający Kinezjologia edukacyjna zabawy paluszkowe elementy stymulacji polisensorycznej zabawy interaktywne

8 EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ – ORGANIZACJA PRACY 1.Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne Na wszelki wypadek 2.Aktywny udział w festynie szkolnym z okazji Dnia Dziecka 3.Wycieczka autokarowa do ZOO 4.Przejrzysta dokumentacja 5.Utworzenie kroniki multimedialnej dla rodziców 6.Zaangażowanie, kreatywność, dobry klimat w relacji nauczyciel-rodzic 7.Aktualności z działalności przedszkola na stronie GOP-u 8.Kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczycieli

9 EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ – POSTĘPY DZIECI 1.100% dzieci zrobiło postępy w dyscyplinie pracy, samodzielności, motywacji do pracy 2.Kreatywność, innowacyjność dzieci, umiejętność pracy w zespole/grupie 3.Dobre relacje miedzy dziećmi, wzrost zainteresowania komunikacją 4.85% dzieci rozpoznaje i nazywa figury geometryczne 5.100% dzieci zrobiło postępy w samoobsłudze i spożywaniu posiłku 6.100% dzieci zrobiło postępy w zakresie umiejętności rysowania, odtwarzania wzoru, rysowania pod dyktando, pisanie po śladzie 7.Na lepszym poziomie pamięć bezpośrednia, spostrzeganie wzrokowe i słuchowe 8.Wzrost ogólnej sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej 9.Znaczne postępy w rozumowaniu, wykorzystaniu wiedzy w praktyce 10.Poprawa w rozwoju mowy opowieściowej, zasobie słownictwa 11.W 80% lepsza koncentracja uwagi i uważne słuchanie poleceń nauczyciela

10 EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ

11 EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ – WYNIKI ANKIET DLA RODZICÓW 100 % rodziców jest zadowolonych z oferty zajęć, prowadzenia zajęć, stosunku nauczyciela do dzieci, ma zaufanie do nauczyciela 62,5% ocenia współpracę z nauczycielami na 6 37,5% Ocenia współpracę na 5

12 WNIOSKI

13 Prezentację przygotowała Krystyna Baryś Nauczyciel Gdańskiego Okienka Przedszkolnego w SP15 pedagog-terapeuta, socjoterapeuta w świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej w SP 15


Pobierz ppt "Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością"

Podobne prezentacje


Reklamy Google