Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu. Projekt systemowy Zajęcia językowe wyrównujące szanse edukacyjne dla uczniów. Zajęcia dla lektorów języka angielskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu. Projekt systemowy Zajęcia językowe wyrównujące szanse edukacyjne dla uczniów. Zajęcia dla lektorów języka angielskiego."— Zapis prezentacji:

1 Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu

2 Projekt systemowy Zajęcia językowe wyrównujące szanse edukacyjne dla uczniów. Zajęcia dla lektorów języka angielskiego.

3 Plan wystąpienia Idea pedagogiczna programu Cele kształcenia i wychowania Treści kształcenia na wybranych przykładach Grupa docelowa – beneficjenci ostateczni Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzających osiągnięcia ucznia

4 Idea pedagogiczna programu 1. Bloki zajęć. 2. Komunikacja językowa jako główny cel kształcenia umiejętności językowych. 3. Indywidualizacja procesu kształcenia.

5 Cele kształcenia i wychowania 1.Umiejętności kluczowe. 2.Kształtowanie postaw. 3.Cele kształcenia – wymagania ogólne dla języka obcego.

6 Treści kształcenia, czyli wymagania szczegółowe na wybranych przykładach Blok 1: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Mój czas wolny i zainteresowania Uczeń: opisuje swoje hobby, przeprowadza ankietę klasową, udziela i uzyskuje informacja na temat czasu wolnego i zainteresowań, dokonuje samooceny Uczeń: wykazuje się postawą poznawczą, jest aktywny i współdziała w zespole, kształtuje swoja autonomiczność

7 Treści kształcenia, czyli wymagania szczegółowe na wybranych przykładach Blok 2: Zajęcia interpersonalne Kolega w sieci Uczeń: przy pomocy technik IT znajduje osobę, z którą chciałby korespondować w języku obcym, komunikuje się w języku obcym w celu wymiany informacji

8 Treści kształcenia, czyli wymagania szczegółowe na wybranych przykładach Blok 3: Zajęcia integracyjne na obozie Zajęcia plastyczne – wykonanie emblematów dla członków zespołu projektowego Uczeń: stosuje wybraną przez zespół technikę pracy, wyraża w pracy plastycznej cechę charakteryzującą zespół, wykonuje pracę plastyczną Uczeń: pracuje w zespole, komunikuje się, szanuje opinie innych osób

9 Treści kształcenia, czyli wymagania szczegółowe na wybranych przykładach Blok 4: Zajęcia realizowane na obozie metodą projektu Organizacja podróży dookoła świata Ewaluacja projektu przy pomocy metod ewaluacyjnych Tarcza strzelnicza, Kosz i walizeczka Uczeń: wie, że każda wykonana praca powinna być poddana ewaluacji, wyraża własne zdanie o projekcie, dokonuje samooceny Uczeń: kształtuje swoją asertywność, szanuje opinie innych osób, jest tolerancyjny, przyjmuje krytykę jako element służący doskonaleniu

10 Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania na wybranych przykładach. 1.Metoda refleksyjna. 2.Podejście komunikacyjne. 3.Metody aktywizujące. 4.Metoda projektu. 5.Różnorodne formy pracy na zajęciach. 6.Różnorodne techniki pracy.

11 Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzających osiągnięcia ucznia. 1.Diagnoza umiejętności ucznia. 2.Testy sprawdzające. 3.Obserwacja ucznia (karta osiągnięć ucznia). 4.Końcowy raport osiągnięć ucznia.

12 Zajęcia dla lektorów języka angielskiego. 1.Równość szans. 2.Wykorzystanie materiałów dydaktycznych i dostosowanie programu do potrzeb szkoły. 3.Gimnastyka mózgu, preferencje sensoryczne i profile dominacji półkul mózgowych. 4.Typy wielorakich inteligencji. 5.Test diagnostyczny, przeprowadzenie oraz wykorzystanie wyników – diagnoza wstępna i końcowa. 6.Metody aktywizujące pracę na lekcji języka obcego. 7.Planowanie lekcji z wykorzystaniem różnych modeli. 8.Wykorzystanie na zajęciach języka obcego technik IT. 9.Praca na zajęciach językowych metodą projektu.

13 Kontakt Biuro projektu Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68 70-236 Szczecin tel. 91 435 06 29 e-mail: szkola@zcdn.edu.pl www.szkola.zcdn.edu.pl

14 Dziękuję za uwagę Iwona Szybowicz


Pobierz ppt "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu. Projekt systemowy Zajęcia językowe wyrównujące szanse edukacyjne dla uczniów. Zajęcia dla lektorów języka angielskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google