Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym"— Zapis prezentacji:

1

2 System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
Konferencja „Szara strefa” – jak zwiększyć wpływy do budżetu? System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym dr Wojciech Januszko Krajowa Izba Gospodarcza Warszawa, 23 kwietnia 2014 r.

3 „...Korupcja zagraża praworządności, demokracji, prawom człowieka, narusza zasady uczciwości społecznej, spowalnia rozwój gospodarczy i zagraża stabilności instytucji demokratycznych i moralnym podstawom społeczeństwa...” Konwencja o korupcji ratyfikowana przez Polskę w 2002 r.

4 Definicja korupcji Korupcja to nadużywanie urzędu publicznego lub pozycji zawodowej do osiągania prywatnych lub osobistych korzyści. Uczestniczy w nim każdy, kto daje lub przyjmuje korzyść majątkową (pieniądze czy kosztowny prezent) oraz korzyść osobistą (awans lub przyjęcie znajomego bądź krewnego do pracy) w związku z funkcją, którą pełni.

5 Do korupcji zalicza się wszystko, czego nie można zjeść i wypić
Definicja korupcji inaczej Do korupcji zalicza się wszystko, czego nie można zjeść i wypić przez 10 minut

6

7

8

9

10

11

12 Korupcja zakłóca funkcjonowanie konkurencji, czyli
Dlaczego zajmujemy się problematyką korupcji Korupcja zakłóca funkcjonowanie konkurencji, czyli podstawowego mechanizmu rynkowego

13 SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM

14 28 wymagań dodatkowych będących uzupełnieniem
wymagań zawartych w normie PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. 14

15 Decyzja o wdrażaniu systemu nie oznacza, że w organizacji panuje korupcja !
Oznacza, że kierownictwo organizacji potrafi identyfikować potencjalne zagrożenia korupcyjne i zobowiązuje się im skutecznie przeciwdziałać.

16 świadomości pracowników na wszystkich poziomach zarządzania
Cel systemu Kształtowanie świadomości pracowników na wszystkich poziomach zarządzania

17 Organizacja powinna przeprowadzić
Wymagania systemu Organizacja powinna przeprowadzić i udokumentować analizę ryzyka w odniesieniu do istniejących zagrożeń działaniami korupcyjnymi, zidentyfikować procesy w których występują elementy, w odniesieniu do których takie ryzyko jest istotne

18 Zaangażowanie kierownictwa
Wymagania systemu Zaangażowanie kierownictwa Uświadamianie pracownikom wagi działań antykorupcyjnych Systemy motywacyjne: środowisko wewnętrzne, komunikacja i kultura organizacji Kodeks Etyki Zawodowej

19 Wymagania systemu Kierownictwo powinno ustanowić procedury określające zasady współpracy z otoczeniem (społeczność lokalna, samorząd terytorialny, partnerzy i dostawcy itp.), co zdecydowanie obniża prawdopodobieństwo powstania działań korupcyjnych.

20 Schemat procesu: Zarządzanie ryzykiem wystąpienia zagrożenia korupcyjnego

21

22

23 Korzyści z wdrożenia Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
Budowanie wizerunku organizacji przejrzystej i profesjonalnie zarządzanej Poprzez zastosowanie analizy ryzyka, pomoc w znalezieniu miejsc w organizacji w których mogą wystąpić zagrożenia, Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dla pracowników przez jasno i przejrzyście zdefiniowane procesy decyzyjne, Ochrona przez nieświadomymi zachowaniami korupcyjnymi i ich skutkami Zdefiniowane postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia korupcją

24 Instytucje, które wdrożyły i certyfikowały
w Krajowej Izbie Gospodarczej System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym między innymi: Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Poznaniu Urząd Miejski Wrocławia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy „KM - Koleje Mazowieckie” Spółka z o.o.

25 Daj przykład: nie bierz Bierz przykład: nie dawaj
Hasło pożegnalne Daj przykład: nie bierz Bierz przykład: nie dawaj

26 System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
Konferencja „Szara strefa” – jak zwiększyć wpływy do budżetu? Dziękuję za uwagę System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym dr Wojciech Januszko Krajowa Izba Gospodarcza Warszawa, 23 kwietnia 2014 r.


Pobierz ppt "System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google