Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja „Szara strefa” – jak zwiększyć wpływy do budżetu? System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym dr Wojciech Januszko Krajowa Izba Gospodarcza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja „Szara strefa” – jak zwiększyć wpływy do budżetu? System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym dr Wojciech Januszko Krajowa Izba Gospodarcza."— Zapis prezentacji:

1

2 Konferencja „Szara strefa” – jak zwiększyć wpływy do budżetu? System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym dr Wojciech Januszko Krajowa Izba Gospodarcza Warszawa, 23 kwietnia 2014 r.

3 „...Korupcja zagraża praworządności, demokracji, prawom człowieka, narusza zasady uczciwości społecznej, spowalnia rozwój gospodarczy i zagraża stabilności instytucji demokratycznych i moralnym podstawom społeczeństwa...” Konwencja o korupcji ratyfikowana przez Polskę w 2002 r.

4 Korupcja to nadużywanie urzędu publicznego lub pozycji zawodowej do osiągania prywatnych lub osobistych korzyści. Uczestniczy w nim każdy, kto daje lub przyjmuje korzyść majątkową (pieniądze czy kosztowny prezent) oraz korzyść osobistą (awans lub przyjęcie znajomego bądź krewnego do pracy) w związku z funkcją, którą pełni. Definicja korupcji

5 Do korupcji zalicza się wszystko, czego nie można zjeść i wypić przez 10 minut Definicja korupcji inaczej

6

7

8

9

10

11

12 Korupcja zakłóca funkcjonowanie konkurencji, czyli podstawowego mechanizmu rynkowego Dlaczego zajmujemy się problematyką korupcji

13 SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM

14 28 wymagań dodatkowych 28 wymagań dodatkowych będących uzupełnieniem wymagań zawartych w normie PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

15 Decyzja o wdrażaniu systemu nie oznacza, że w organizacji panuje korupcja ! Oznacza, że kierownictwo organizacji potrafi identyfikować potencjalne zagrożenia korupcyjne i zobowiązuje się im skutecznie przeciwdziałać.

16 Cel systemu Kształtowanie świadomości pracowników na wszystkich poziomach zarządzania

17 Organizacja powinna przeprowadzić i udokumentować analizę ryzyka w odniesieniu do istniejących zagrożeń działaniami korupcyjnymi, zidentyfikować procesy w których występują elementy, w odniesieniu do których takie ryzyko jest istotne Wymagania systemu

18 Zaangażowanie kierownictwa -Uświadamianie pracownikom wagi działań antykorupcyjnych -Systemy motywacyjne: środowisko wewnętrzne, komunikacja i kultura organizacji -Kodeks Etyki Zawodowej Wymagania systemu

19 Kierownictwo powinno ustanowić procedury określające zasady współpracy z otoczeniem (społeczność lokalna, samorząd terytorialny, partnerzy i dostawcy itp.), co zdecydowanie obniża prawdopodobieństwo powstania działań korupcyjnych. Wymagania systemu

20 Schemat procesu: Zarządzanie ryzykiem wystąpienia zagrożenia korupcyjnego

21

22

23 Korzyści z wdrożenia Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym Budowanie wizerunku organizacji przejrzystej i profesjonalnie zarządzanej Poprzez zastosowanie analizy ryzyka, pomoc w znalezieniu miejsc w organizacji w których mogą wystąpić zagrożenia, Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dla pracowników przez jasno i przejrzyście zdefiniowane procesy decyzyjne, Ochrona przez nieświadomymi zachowaniami korupcyjnymi i ich skutkami Zdefiniowane postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia korupcją

24 Instytucje, które wdrożyły i certyfikowały w Krajowej Izbie Gospodarczej System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym między innymi: Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Poznaniu Urząd Miejski Wrocławia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy „KM - Koleje Mazowieckie” Spółka z o.o.

25 Hasło pożegnalne Daj przykład: nie bierz Bierz przykład: nie dawaj

26 Konferencja „Szara strefa” – jak zwiększyć wpływy do budżetu? Dziękuję za uwagę System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym dr Wojciech Januszko Krajowa Izba Gospodarcza Warszawa, 23 kwietnia 2014 r.


Pobierz ppt "Konferencja „Szara strefa” – jak zwiększyć wpływy do budżetu? System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym dr Wojciech Januszko Krajowa Izba Gospodarcza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google