Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Antoni Omondi. Czym jest Nowa Ekonomia Instytucjonalna (NEI) Poziomy analizy ekonomicznej z perspektywy NEI Rodzaje transformacji Rule of law – podstawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Antoni Omondi. Czym jest Nowa Ekonomia Instytucjonalna (NEI) Poziomy analizy ekonomicznej z perspektywy NEI Rodzaje transformacji Rule of law – podstawa."— Zapis prezentacji:

1 Antoni Omondi

2 Czym jest Nowa Ekonomia Instytucjonalna (NEI) Poziomy analizy ekonomicznej z perspektywy NEI Rodzaje transformacji Rule of law – podstawa instytucjonalnej rekonstrukcji Znaczenie instytucji nieformalnych Zmiany instytucjonalne a korupcja

3 Pojęcie wprowadzone przez Olivera Williamsona Odnosi się przede wszystkim do: Nowej teorii przedsiębiorstwa Torii wyboru publicznego Nowej teorii historii gospodarczej Te trzy zagadnienia łączy przekonanie, że podstawowym problemem ekonomicznym jest społeczna koordynacja działań a koszty transakcji i instytucje to dwa główne aspekty problemu społecznej koordynacji.

4 NEI a ekonomia neoklasyczna Krytyka formalizmu Akceptacja indywidualizmu Wspólny punkt wyjścia analizy ekonomicznej: rzadkość dóbr i konkurencji Próba odpowiedzi na pytania: dlaczego powstają i upadają określone systemy gospodarcze; dlaczego funkcjonują rynek i państwo jako alternatywne mechanizmy koordynacji gospodarczej; jaka jest optymalna wielkość przedsiębiorstwa

5 Schemat Olivera Wiliamsona:tempo zmian: P1od 100 do 1000 lat P2od 10 do 100 lat Społeczne podłoże: instytucje nieformalne, zwyczaje, zasady moralne, tradycja, religia Ustrój polityczno-prawny: formalne reguły gry – zwłaszcza prawo własności (ustrój polityczny, wymiar sprawiedliwości, biurokracja)

6 Schemat Olivera Wiliamsona:tempo zmian: P3od 1 do 10 lat P4permanentne dostosowania Struktury zarządzania (mechanizm kształtowania proporcji transakcji rynkowych i zarządzania hierarchicznego) Alokacja zasobów (ceny i ilości)

7 Proces uwarunkowanym centralnym wprowadzaniem pewnych zmian np.: Prywatna własność Twarde ograniczenia budżetowe Wolne ceny Wolność działalności gospodarczej Źródła niepowodzeń Brak zdecydowania Niekompetencja polityków Nieuzasadnione naciski polityczne na kierunki realizowanej polityki

8 Podejście techniczne – błędne, ponieważ ignoruje dwa czynniki określające granicę możliwości produkcyjnych: Instytucje Proces zdobywania i wykorzystywania wiedzy Podejście społeczne – długotrwały proces zmian Instytucji formalnych: prawa włąsności, umowy Instytucji nieformalnych: normy moralne, zwyczaje, przekonania religijne, mentalność jednostek

9 Z NEI wynika że transformacja ma na celu zwiększenie adaptacyjnej efektywności ekonomicznej Efektywność adaptacyjna - zdolność systemu instytucjonalnego do ciągłego dostosowywania się do zmian technologicznych, demograficznych oraz szoków pojawiających się w systemie społecznym Efektywność zwykła - optymalizację relacji między efektami a nakładami. Rosnąca gotowość ludzi do ciągłego uczenia się i konkurencji, do podejmowania ryzyka i wszelkiego rodzaju działalności twórczej jest niezbędna!

10 Przykład Polski – plan Balcerowicza Rządy prawa a demokracja w społeczeństwie wolnym i odpowiedzialnych jednostek słowo konstytucja musi być przed słowem demokracja James M. Buchanan Rónierz R.J. Barro podkreśla, że: Rule of law – podstawowy czynnik wzrostu gosp. Demokracja – czynnik ambiwalentny W długim okresie rządy prawa tworzą warunki trwałego wzrostu gosp. co umożliwia powstanie systemu dojrzałej demokracji

11

12 Teza o interakcji Wpływ etosu instytucji nieformalnych na transformacje Zależność miedzy polityką, ekonomią i rozwojem gospodarczym Przykład Polski

13 Mentalność postkomunistyczna Podejrzliwość wobec kapitalizmu Strategia zwalczania korupcji w krajach objętych transformacją Komisje śledcze ( afera Rywina, Orlenu itp.) Wzrost świadomości w Polsce na temat korupcji.

14


Pobierz ppt "Antoni Omondi. Czym jest Nowa Ekonomia Instytucjonalna (NEI) Poziomy analizy ekonomicznej z perspektywy NEI Rodzaje transformacji Rule of law – podstawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google