Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztat 3 Nowoczesne narzędzia wykorzystywane w cyklu polityk publicznych 26 lipca 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztat 3 Nowoczesne narzędzia wykorzystywane w cyklu polityk publicznych 26 lipca 2011."— Zapis prezentacji:

1 Warsztat 3 Nowoczesne narzędzia wykorzystywane w cyklu polityk publicznych 26 lipca 2011

2 Przebieg warsztatu Prezentacja 1: Ocena Skutków Regulacji Pan Artur Kopijkowski–Gożuch Ministerstwo Gospodarki Prezentacja 2: Ewaluacja polityk publicznych Pan Stanisław Bienias Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dyskusja

3 Ocena Skutków Regulacji Ekonomia Prawo Fiszka Zgłoszeniowa Ocena wpływu Uzasadn ienie Projekt aktu prawnego OSR OW OSR OSR Ex-Post Założenia (po określonym czasie)

4 Wnioski z dyskusji - OSR Dobrze przygotowany OSR podnosi jakość dyskusji nad projektami aktów prawnych i konsultacji społecznych w coraz bardziej aktywnym otoczeniu (partnerzy społeczni, społeczeństwo obywatelskie), nie wydłuża terminów OSR zaczyna się od analizy ekonomii, akt prawny rezultat analizy OSR Wyniki OSR Ex-post powinny stanowić podstawę analityczną do definiowania problemów, dla których rozwiązaniem będzie zmiana dotychczasowych lub wprowadzenie nowych aktów prawnych Istotnym elementem OSR są dane i dowody analityczne, które są często w posiadaniu partnerów społecznych, a nie samych resortów

5 Rola ewaluacji Głównym celem ewaluacji jest pozyskanie informacji, jaki jest wpływ realizowanej polityki – oraz odpowiedź na pytania: Czy interwencja publiczna przyniosła efekty, a jeśli tak, jak duży – pozytywny lub negatywny – był to efekt. Pytanie brzmi: Czy to działa? Czy istnieje zależność przyczynowo - skutkowa? Dlaczego interwencja powoduje określone pozytywne lub negatywne skutki. Celem jest odpowiedź na pytanie Dlaczego to działa? Ewaluacja ma dostarczyć istotnych informacji właściwym osobom w odpowiednim momencie! Ewaluacja nie jest celem samym w sobie. Ma służyć realizacji celów strategicznych.

6 Wnioski z dyskusji - Ewaluacja Ewaluacja jest sztuką zadawania odpowiednich pytań Partnerstwo z interesariuszami jest niezbędne w procesie ewaluacji. Najbardziej wartościowe pytania ewaluacyjne nie są zadawane przez osoby z jednostek ewaluacyjnych W proces ewaluacji powinny być zaangażowane osoby decyzyjne, bo to od nich zależy to, czy wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane Rozpowszechnianie wiedzy jest podstawowym warunkiem do używania wyników ewaluacji Ewaluacja jest częścią systemu zarządzania wiedzą Istotnym elementem w planowaniu ewaluacji jest umiejętność przewidywania potrzeb informacyjnych w przyszłości Kultura administracyjna nakierowana jest na procedury, a nie na cele, co ogranicza wykorzystywanie wyników ewaluacji

7 Zagadnienia do dyskusji Kiedy można uznać, że polityki publiczne są dobre, odpowiednie? Jakie czynniki sprzyjają projektowaniu odpowiednich instrumentów polityki, których wdrożenie może przynieść oczekiwane efekty: komentarze, uwagi, własne spostrzeżenia?

8 Wnioski z dyskusji Co to znaczy dobra polityka? DLA KOGO? Beneficjenci ostateczni – nie dla wszystkich, lobbying Priorytety decydentów mogą rozmijać się z priorytetami beneficjentów w odniesieniu do zakresu i czasu wdrażania polityk Czas jest elementem każdego procesu, a rezultaty są często widoczne dopiero po jego zakończeniu – priorytet decydentów Podział pomiędzy polityków a urzędników Urzędnicy nie są formalnie odpowiedzialni za tworzone i przyjmowane polityki – jak są oceniani Rola kontrolera

9 Wnioski z dyskusji Czy narzędzia mogą pomóc tworzyć i realizować dobre polityki? Wiedzieć jak nie oznacza móc przeprowadzić kompletne analizy W administracji nie funkcjonuje system zarządzania wiedzą, którego elementem powinna być ewaluacja, wiedza Mierzalność - mimo iż nie wszystko jest mierzalne, OSR jest niezbędnym elementem procesu tworzenia i oceny polityk Administracja nie wykorzystuje pojęcia analizy i oceny ryzyka, co powinno być elementem OSR, w tym ryzyka politycznego Zadania wynikające z ustaw i innych przepisów a zadania strategiczne – na co administracja powinna położyć nacisk?

10 Wnioski z dyskusji Czy narzędzia mogą pomóc tworzyć i realizować dobre polityki? Z czego rozliczani są urzędnicy Uczmy się doświadczeń innych OSR i ewaluacja mimo uwarunkowań, które są związane z ich funkcjonowaniem, są elementem nowoczesnego systemu tworzenia i oceny systemu aktów prawnych

11 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Warsztat 3 Nowoczesne narzędzia wykorzystywane w cyklu polityk publicznych 26 lipca 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google