Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca międzysektorowa na rzecz csr na Śląsku Rola instytucji publicznych w upowszechnianiu CSR w regionie. Katowice, 27 czerwca 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca międzysektorowa na rzecz csr na Śląsku Rola instytucji publicznych w upowszechnianiu CSR w regionie. Katowice, 27 czerwca 2012."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca międzysektorowa na rzecz csr na Śląsku Rola instytucji publicznych w upowszechnianiu CSR w regionie. Katowice, 27 czerwca 2012

2 Rozwój CSR – nowa definicja
2006, koncepcja, zgodnie z którą firmy dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i środowiskowe w prowadzanej działalności gospodarczej oraz w relacjach z interesariuszami; 2011, odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo.

3 Społeczna odpowiedzialność … biznesu ?
Czy społecznie odpowiedzialny powinien być tylko biznes? Rola (odpowiedzialnej) administracji publicznej w realizacji polityk CSR.

4 Instytucje publiczne i rozwój CSR
Administracja publiczna, Partnerzy Społeczni, Organizacje Społeczeństwa Obywatelskiego, Ośrodki akademickie.

5 Upowszechniać, upowszechniać…
ALE PO CO???

6 Skuteczne upowszechnianie
Kontekst, cel, skutek; Partnerzy, Ewaluacja, pomiar, środki zaradcze, aktualizacja i przepływ wiedzy, Elementy wdrażania w upowszechnianiu, Czy upowszechnianie w rozwoju CSR jest fazą zamkniętą?

7 Horyzontalny wymiar CSR
Pomoc w łagodzeniu skutków społecznych obecnego kryzysu gospodarczego, w tym utraty miejsc pracy, jest częścią społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. CSR oferuje zestaw wartości, na którym buduje się spójniejsze społeczeństwo i na których opiera się przejście do zrównoważonego systemu gospodarczego; Wznawiając obecnie wysiłki na rzecz promowania CSR Komisja ma na celu utworzenie warunków sprzyjających zrównoważonemu wzrostowi, odpowiedzialnym postawom biznesu i utworzeniu trwałego zatrudnienia w perspektywie średnio- i długoterminowej. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów; Odnowiona Strategia UE na lata dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

8 Upowszechnianie przez wdrażanie
Zrównoważone Zamówienia Publiczne jako wyraz pomocniczej roli organów publicznych w realizacji strategii CSR oraz łączenia działań biznesowych z ekonomią społeczną.

9 Społeczne i Zielone zamówienia publiczne
Zielone: Uwzględnianie aspektów środowiskowych w udzielanych zamówieniach publicznych; Klauzule społeczne: obok ceny i jakości formułowane mogą być dodatkowe, szczególne kryteria np. związane z zatrudnieniem osób wykluczonych z rynku pracy, czy też niepełnosprawnych; zamawiający może także wymagać utworzenia funduszu szkoleniowego lub zwiększenia wpłaty pracodawcy na ten cel.

10 Społeczne i Zielone zamówienia publiczne: aspiracje
Cele wyznaczone przez Komisję Europejską: do 2015 roku, 50% zamówień publicznych udzielanych na szczeblu centralnym powinno mieć zielony charakter, do 2010, 20% zielonych zamówień na szczeblu lokalnym; Zamówienia społeczne: Urząd Zamówień Publicznych wyznaczył cel 10% do 2012 roku.

11 Społeczne i Zielone zamówienia publiczne: rzeczywistość
2006 – 4% ,5 % % % Społeczne zamówienia publiczne: 2010-2,83% 2011-2,04%

12 Bariery Brak świadomości co do istnienia takich rozwiązań,
Brak świadomości do celów i korzyści, Obawa przed „nowym” lub wykluczeniem z procedury, Brak wiedzy technicznej, Brak właściwego rozpoznania rynku i konkurencji w tym zakresie. Podstawowe informacje o klauzulach społecznych, Tomasz Schimanek, Warszawa, 2012.

13 Skutek zastosowania klauzul społecznych - przykład
Spółdzielnia socjalna Bydgoszczanka, utworzona wspólnie przez powiat i miasto, głownie z myślą o osobach, które utraciły pracę w wyniku likwidacji Zakładu Robót Publicznych, Spółdzielnia otrzymała od miasta zlecenie na sprzątanie dzikich wysypisk śmieci. Rząd chce upowszechnić klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, Gazeta Prawna,

14 Wnioski Rozwój CSR wymaga intensywnych działań upowszechniających, istotną kwestią jest mechanizm wdrażania, a także ewaluacja tychże działań, Ograniczanie upowszechniania do dostarczania informacji, popularyzacji i promocji prowadzi do teoretycznej, często powierzchownej znajomości koncepcji CSR, podczas gdy korzyści wynikające z wdrażania standardów pozostają niedostępne dla polskiego biznesu i społeczeństwa.

15 Dziękuję za uwagę Joanna Szymonek Tel


Pobierz ppt "Współpraca międzysektorowa na rzecz csr na Śląsku Rola instytucji publicznych w upowszechnianiu CSR w regionie. Katowice, 27 czerwca 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google