Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013

2 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 89 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 89 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

3 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 90 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 90 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 ROZWÓJ KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ (stan na 31.05.2013 r.) Tytuł naukowy profesora w roku akademickim 2012/2013 uzyskały 2 osoby: prof. dr hab. Jan Grajewski prof. dr hab. Ewa Zwolińska Stopień doktora habilitowanego uzyskały 2 osoby z Wydziału Humanistycznego: dr hab. Tomasz Kuczur dr hab. Agnieszka Rypel Doktoraty w roku akademickim 2012/2013 obroniły 3 osoby: dr Anna Folgier dr Tomasz Giętkowski dr Aleksandra Mochocka

4 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 91 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 91 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 AKTUALNE KATEGORIE JEDNOSTEK Wydział Administracji i Nauk Społecznych – 3 (B) Wydział Humanistyczny – 2 (B) Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki – 2 (B) Wydział Nauk Przyrodniczych – B* Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – 4 (C) Wydział Pedagogiki i Psychologii – 3 (B) Instytut Edukacji Muzycznej – 3 (B) * 8 lutego 2013 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała Wydziałowi Nauk Przyrodniczych UKW kategorię Naukową B (wcześniej posiadał 4 C) w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej przeprowadzonej na wniosek Dziekana WNP

5 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 92 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 92 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 B ADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW D OTACJE NA 2012 ROK :

6 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 93 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 93 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW ( 2012 rok) projekty zgłoszone projekty przyjęte w tym: doktorskie habilita- cyjne specjali- zacyjne Wydział Administracji i Nauk Społecznych 21001 Wydział Humanistyczny 645234612 Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 43300 Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 39231337 Wydział Nauk Przyrodniczych 1510910 Wydział Pedagogiki i Psychologii 59342950 Instytut Edukacji Muzycznej 21100 RAZEM185124891520

7 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 94 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 94 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Liczba projektów młodych naukowców i doktorantów realizowanych w 2012 roku

8 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 95 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 95 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW Wykorzystanie dotacji w 2012 roku: * WPiP wykorzystał środki z 2011 roku

9 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 96 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 96 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 W 2012 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał dotację na utrzymanie potencjału badawczego w wysokości 1 215 440 zł. liczba tematówprzyznane środki Wydział Administracji i Nauk Społecznych3795 590 Wydział Humanistyczny63451 760 Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki27359 520 Wydział Nauk Przyrodniczych (w tym Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki) -0 Wydział Pedagogiki i Psychologii (w tym Instytut Edukacji Muzycznej 33308 570 Wszystkie wydziały przekazały 10% dotacji na zakup literatury do badań oraz kwotę 4 760 zł na przedłużenie licencji programu Statistica. Dodatkowo WAiNS otrzymał kwotę 72 660, a WMFiT kwotę 69 750 zł.

10 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 97 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 97 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 U TRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO (2012 ROK )

11 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 98 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 98 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 W YKORZYSTANIE DOTACJI NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO W 2012 ROKU * Przekroczenia oznaczają wykorzystanie środków pozostałych z dotacji na 2011 r.

12 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 99 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 99 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 U TRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO DOTACJE W LATACH 2008-2012

13 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 100 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 100 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 U TRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO 2008-2012 KWOTA ŁĄCZNA

14 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 101 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 101 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 L ICZBA PROJEKTÓW BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2012 PROJEKTY BADAWCZE

15 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 102 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 102 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 PROJEKTY BADAWCZE L ICZBA WNIOSKÓW O FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH ZŁOŻONYCH W ROKU 2012

16 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 103 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 103 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 PROJEKTY BADAWCZE W ARTOŚĆ PROJEKTÓW BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2012 ( Z ROZBICIEM NA WYDZIAŁY )

17 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 104 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 104 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 PROJEKTY BADAWCZE S KUTECZNOŚĆ WYDZIAŁÓW W UBIEGANIU SIĘ O DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW BADAWCZYCH W ROKU 2012

18 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 105 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 105 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 PROJEKTY BADAWCZE S KUTECZNOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW BADAWCZYCH W LATACH 2008-2012

19 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 106 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 106 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 UPOWSZECHNIANIE NAUKI

20 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 107 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 107 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 1 lutego 2013 z Działu Nauki oraz Biura Współpracy Międzynarodowej wyodrębnione zostało Biuro Upowszechniania Nauki (BUN) podlegające Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Do zadań Biura Upowszechnia Nauki należy: upowszechnianie i popularyzowanie osiągnięć naukowych oraz naukowo-technicznych poprzez tworzenie ofert współpracy dla firm i innych Jednostek zewnętrznych (na podstawie współpracy z Jednostkami Wydziałowymi UKW), pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na działania upowszechniające naukę. Zbudowanie oraz zarządzanie bazą firm i instytucji współpracujących z Jednostkami UKW w zakresie badań naukowych, podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki tj. tworzenie narzędzi upowszechniających badania, organizowanie i przygotowywanie szkoleń z zakresu popularyzacji nauki (we współpracy z Działem Nauki oraz Biurem Współpracy Międzynarodowej). Ważnym elementem każdego Uniwersytetu jest kształcenie i budowanie postaw pro-naukowych, dlatego BUN w ramach swoich zadań zajmuje się organizacją inicjatyw nastawionych na popularyzację nauki w środowisku około uczelnianym (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy). Głównymi propozycjami w tym zakresie są: Bydgoski Festiwal Nauki, Wszechnica Uniwersytecka.

21 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 108 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 108 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 DZIAŁANIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ORGANIZACJA WYKŁADÓW I WARSZTATÓW zorganizowanie spotkania promującego Bydgoski Festiwal Nauki dla pracowników administracji UKW – w spotkaniu wzięło udział 101pracowników administracji zorganizowanie we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych wykładu otwartego prof. Leszka Balcerowicza pt. ”Odkrywając Wolność” (WSZECHNICA UNIWERSYTECKA) pomoc w organizacji spotkania z ks. Adamem Bonieckim, który przyjechał na zaproszenie Instytutu Nauk Politycznych i Koła Naukowego Studentów Politologii UKW Współpraca z Ogrodem Botanicznym UKW przy obchodach Międzynarodowego Dnia Roślin PROJEKTY, UMOWY PARTNERSKIE złożenie 2 wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę do MNiSW podpisanie porozumienia o współpracy z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z Torunia nawiązanie współpracy z wydawnictwami: Wydawnictwem Naukowym PWN, Wolters Kluwer Polska, Górnośląską Oficyną Wydawniczą (wydawca miesięcznika Zielona Liga) spotkanie przedstawicielami Ambasady Wietnamu w Polsce (w ramach BFN)

22 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 109 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 109 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 IMPREZY, PROJEKTY EDUKACYJNE DLA DZIECI popularyzacja nauk ścisłych przy współpracy z PROJEKTOREM – wolontariatem studenckim, poprzez projekt edukacyjny „Noc Odkrywców”, dedykowany uczniom Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie zorganizowanie animacji dla dzieci podczas I Majówki Integracyjnej w Lubostroniu współpraca z Polską Akademią Dzieci – przeprowadzenie dwóch wykładów gościnnych, popularyzujących naukę (spotkania kierowane były do dzieci ze szkół podstawowych) współpraca z Pałacem w Lubostroniu przy organizacji Dnia Dziecka

23 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 110 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 110 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 P EŁNOMOCNIK R EKTORA DS. W SPÓŁPRACY Z G OSPODARKĄ PROF. DR HAB. INŻ. J AN G RAJEWSKI Członkostwo w Zespole Ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Ocena merytoryczna wniosków na konkurs nr RPOWKP 7V/5.4/2011 w ramach działania 5.4 „Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii”. Zgłoszenie UKW jako pełnoprawnego członka do udziału w interregionalnym konsorcjum „EcoFoodMed” (w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej) działającym na rzecz badań, rozwoju i wdrożeń w zakresie ekologii, żywności i prewencji chorób cywilizacyjnych – opracowanie formularza informacyjnego dotyczącego celów badawczych oraz programu badań. Uczestnictwo w kilku spotkaniach warsztatowych zainicjowanych przez MNiSW pt. „Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowanie inteligentnej specjalizacji regionów”. Uczestnictwo w pracach zespołu ekspertów przy Marszałku Województwa Kujawsko- Pomorskiego, przygotowujących opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji (RIS) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

24 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 111 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 111 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Przedstawienie strategii rozwoju nauki i gospodarki na przykładzie działań podejmowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, podczas seminarium „Inteligentna strategia rozwoju” w Urzędzie Miasta Bydgoszcz. Uczestnictwo w spotkaniu przy Okrągłym Stole Gospodarczym „Inwestycje od gospodarki lokalnej do gospodarki globalnej” – organizator Pracodawczy RP. Uczestnictwo w programie stypendialnym Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego pt. „Krok w przyszłość” dla doktorantów UKW. Członkostwo w Radzie Programowej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, do zadań której należy: „Strategia rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – projekt ustaleń dotyczący priorytetów, celów i kierunków działań”.

25 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 112 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 112 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ U CZESTNICTWO W PROJEKTACH UNIJNYCH

26 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 113 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 113 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW oraz Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych UE pomoc w nawiązywaniu kontaktu pomiędzy naukowcami, a specjalistami i ekspertami z zakresu europejskich programów badawczych udostępnianie pracownikom naukowym i studentom UKW informacji o nowych ofertach oraz inicjatywach fundacji stypendialnych, polskich i zagranicznych oraz udostępnianie informacji o konkursach, konferencjach, szkoleniach, pomoc przy pisaniu, składaniu wniosków oraz wdrażaniu, realizacji i rozliczaniu poszczególnych projektów badawczych www.bwm.ukw.edu.pl.

27 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 114 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 114 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 INTERNACJONALIZACJA STUDIÓW NA UKW opracowanie oferty studiów, procedur rekrutacyjnych, procedur postępowania, promocji oraz obsługi studentów zagranicznych anglojęzyczna strona internetowa www.studyinbydgoszcz.plwww.studyinbydgoszcz.pl obecnie profil UKW znajduje się na 5 anglojęzycznych portalach

28 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 115 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 115 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 W YKAZ PROJEKTÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH NA UKW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 lpjednostkaprogramkierownik projektutytuł okres realizacji 1 Biuro Współpracy Międzynarodowej Leonardo da Vinci mgr Aniela Bekier- Jasińska, mgr Małgorzta Szews projekt staży pt. Staże zawodowe absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w wielokulturowym środowisku na Litwie 2012-2013 2 Instytut Biologii Eksperymentalnej 7 Program Ramowy prof. dr hab. Jarosław Burczyk Towards the Sustainable Management of Forest Genetic Resources in Europe (FORGER) 2012-2016 3Instytut Geografii 7 PR IRSES Marie Curie dr Michał Habel Fluvial processes and sediment dynamics of slope channel systems: Impacts of socio economic – and climate change on river system characteristics and related services (FLUMEN) 2012-2016 4Instytut PsychologiiEU prof. Bassam Aouil Tabby Trip in EU – Threat Assessment of Bullying Behaviour in Youngsters Transferring Internet Preventive Procedures in Europe (DAPHNE PROGRAM) 2012-2014 5Instytut GeografiiCOST dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw. Tourism, Wellbeing and Ecosytem Services 2012-2016

29 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 116 / 2000 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 116 / 2000 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013  Projekt realizowany w ramach programów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2012 r.): Towards the reduction of computing cost and the increase of investigated systems size […] (HOMING PLUS/2010-1/2) realizowany przez Instytut Fizyki UKW we współpracy z University of Santiago de Compostela (Hiszpania), Istituto per i Processi Chimico- Fisici Consiglio Nazionale delle Ricerche (Włochy), Collegium Medicum UMK, Politechniką Wrocławską – kierownik projektu dr Angelika Baranowska-Łączkowska.  PROGRAM COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo- Technicznych): Prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka oraz mgr Anna Frymark-Szymkowiak wzięły udział w konferencji COST – Action FP 0803 Belowground carbon turnover in European forests odbywającej się w Bordeaux, we Francji (12-16 maja 2013). dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw. jest zaangażowana w realizację grantu COST pt. Tourism & Wellbeing and Ecosytem Services koordynowanego przez University of Exeter z Wielkiej Brytanii. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego bierze udział w pro- jekcie jako uczelnia partnerska.

30 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 117 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 117 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 P ŁATNE STAŻE DLA ABSOLWENTÓW UKW W POLSKICH SZKOŁACH NA L ITWIE W RAMACH PROGRAMU L EONARDO DA V INCI Projekt promowany hasłem „Litwa na dobry początek” miał na celu umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego młodym absolwentom Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 12 absolwentów UKW, podzielonych na 2 grupy otrzymało możliwość odbycia płatnego 13-tygodniowego stażu w polskich szkołach na Litwie. Projekt „Staże zawodowe absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w wielokulturowym środowisku na Litwie” był realizowany od 3.09.2012 r. do 24.04.2013. Młodzi nauczyciele odbywali staże w pięciu szkołach zlokalizowanych w Rejonie Wileńskim. Obie z grup absolwentów zostały przed wyjazdem przeszkolone w zakresie asertywności, znajomości rynku pracy oraz umiejętności pedagogicznych. Uczestnicy zapoznali się także z historią i kulturą Litwy oraz podstawami języka litewskiego. stazenalitwie.ukw.edu.pl

31 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 118 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 118 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 W YKAZ PROJEKTÓW EUROPEJSKICH ZŁOŻONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 lp.jednostka programkierownik projektutytuł 1Instytut PsychologiiGrundvig LLPdr Aleksandra Błachnio Rural Education In Adult learning – Towards Open Learning 2 Instytut Kultury Fizycznej Mały grant Fundusz Wyszehradzki mgr Adam Szulc Health, fitness and education in Visegrad countries and in neighboring countries 3Instytut GeografiiRURAGRI ERA-NET dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw. Rural tranqulity as an ecosystem service 4Instytut GeografiiTempus dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw. Cross-cultural Tourism 5Katedra Germanistyki 7 PR People Marie Curie prof. dr hab. Monika Szczepaniak Transformations of Violence – Media, Gender, Politics 6 Instytut Kultury Fizycznej Mały grant Fundusz Wyszehradzki mgr Adam Szulc Health, fitness and education 7 Instytut Biologii Eksperymentalnej Bonusprof. dr hab. Jan Grajewski The role of coastal grazing systems on the dynamics of the Baltic Sea: options and limitations

32 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 119 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 119 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ P UNKT K ONTAKTOWY DS.7 P ROGRAMU R AMOWEGO UE

33 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 120 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 120 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 FLUMEN od grudnia 2012 r. realizacja międzynarodowego grantu badawczego dofinansowanie dla UKW: 36.100 EUR Dynamika procesów fluwialnych i transportu osadów w korytach rzecznych: wpływ czynników społeczno – ekonomicznych oraz zmian klimatu na systemy rzeczne oraz powiązania między nimi w projekt zaangażowanych jest 10 instytucji naukowych z Polski, Włoch, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, Rosji, Rumunii i Mołdawii wykonawcą jest grupa pracowników Zakładu Hydrologii i Ochrony Wód Instytutu Geografii UKW, których prace koordynuje dr Michał Habel. FORGER od 1 marca 2012 r. zespół z Katedry Genetyki (IBE UKW), kierowany przez prof. dr. hab. Jarosława Burczyka realizuje projekt Zrównoważone zarządzanie leśnymi zasobami genowymi w Europie w projekcie uczestniczą naukowcy z Austrii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemiec, Węgier i Włoch. Łączny budżet projektu przekracza kwotę 3,8 mln euro realizacja projektu będzie trwała do 2016

34 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 121 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 121 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Działania podejmowane w ramach Punktu Kontaktowego ds. 7 Programu Ramowego w roku akademickim 2011/2012:  warsztaty szkoleniowe pt. Metodyka zarządzania projektami badawczymi, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w ramach programów ramowych UE  konsultacje z ekspertem dla pracowników UKW pt. Finansowe i prawne aspekty realizacji projektów badawczych  warsztaty dla kadry naukowej Praktyczne aspekty pracy z serwisem CORDIS, Participant Portal oraz Partners Service.

35 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 122 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 122 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ U MOWY O WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

36 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 123 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 123 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 W YKAZ UMÓW O WSPÓŁPRACY AKADEMICKIEJ NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM ZAWARTYCH PRZEZ UKW TRWAJĄCYCH OD 2013 ROKU krajnazwa instytucji czas trwania umowy Kazachstan Aktiubiński Państwowy Uniwersytet im. K. Żubanowa2013-2018 Niemcy Hochschule in Eberswalde 2013-2018 (w trakcie podpisywania) Republika Czeska Isntytut Fizyki Czeskiej Akademii Nauk2013-2018 UkrainaNarodowy Uniwersytet Taurydzki im. W.I. Wiernadskiego2013-2018 Ł ĄCZNIE : 23 UMOWY O WSPÓŁPRACY AKADEMICKIEJ NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM O RAZ 22 LISTY INTENCYJNE PODPISANE PRZEZ UKW

37 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 124 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 124 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ W YJAZDY I STAŻE ZAGRANICZNE

38 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2 / 50 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2 / 50 W YJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW UKW ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ( WG DANYCH BWM, STAN NA DZIEŃ 31.05.2013 R.) Rodzaj wyjazduWAiNSWHWKFiTWMFiTWNPWPiPIEMinne konferencje 11212810 9 staże naukowe, stypendia 1 2 1 badania naukowe 2 1241 sympozja, seminaria, kongresy 43 4 2 kwerendy 120 festiwale, konkursy 8 spotkania i konsultacje naukowe, wykłady 2 311 inne wyjazdy 9121 11 Erasmus 3101 4 współpraca z zagranicą/projekty 34451 4 warsztaty naukowe 222 5 szkolenia 5 razem 964926 20929

39 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 126 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 126 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 W YJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW UKW ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ( WG DANYCH BWM, STAN NA DZIEŃ 31.05.2013 R.)

40 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 127 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 127 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 W YJAZDY ZAGRANICZNE DOKTORANTÓW I STUDENTÓW UKW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ( WG DANYCH BWM, STAN NA DZIEŃ 31.05.2013 R.) rodzaj wyjazdu studenci/doktoranci WAiNSWHWKFZiTWMFiTWNPWPiPIEM konferencje 7d staże naukowe, stypendia 1d sympozja, seminaria, kongresy 6s festiwale, konkursy 49s inne wyjazdy 12s Erasmus8s41s7s 1s22s współpraca z zagranicą/projekty 7s warsztaty naukowe 9s razem87614012249 d – doktorant, s – student

41 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 128 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 128 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ W YMIANA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW P ROGRAM E RASMUS

42 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 LISTA KOORDYNATORÓW INSTYTUTOWYCH : Wydział Administracji i Nauk Społecznych: Instytut Filozofii – dr Roman Godlewski; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania – dr Alicja Jagielska-Burduk; Katedra Socjologii – dr Magdalena Szczepańska; Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii – dr Katarzyna Wodniak; Wydział Humanistyczny: Instytut Filologii Polskiej – dr Mirosław Gołuński; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych – dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła; Instytut Nauk Politycznych – dr Łukasz Jureńczyk Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej – mgr Mikołaj Sobociński, mgr Jolanta Wydrzyńska; język rosyjski - mgr Andrzej Silwanowicz, j. niemiecki - mgr Hanna Gruszczyńska; Katedra Filologii Germańskiej – mgr Karol Gliszczyński; Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – dr Radosław Sajna; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki: Instytut Fizyki – dr Filip Pawłowski; Instytut Matematyki – dr Piotr Sworowski; Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej – dr Krzysztof Tyburek; Instytut Techniki – dr inż. Mariusz Winiecki; Wydział Nauk Przyrodniczych: Instytut Biologii Eksperymentalnej oraz Instytut Biologii Środowiska – dr Igor Chybicki; Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii – mgr Alicja Łątka; Instytut Kultury Fizycznej – mgr Jan Mieszkowski; Wydział Pedagogiki i Psychologii: Instytut Pedagogiki – dr Katarzyna Grzesiak; Instytut Psychologii – dr Beata Hołtyń Instytut Edukacji Muzycznej dr Benedykt Odya

43 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 130 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 130 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 L ICZBA STUDENTÓW ORAZ NAUCZYCIELI WYJEŻDŻAJĄCYCH I PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO UKW W RAMACH P ROGRAMU E RASMUS W LATACH 2008-2013 rok akademicki liczba wyjeżdżających studentów liczba przyjeżdżających studentów liczba wyjeżdżających pracowników liczba przyjeżdżających pracowników 2008/2009312227 2009/20104711105 2010/20115215189 2011/201247282111 2012/201380332721

44 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 131 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 131 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 W roku 2012/2013 podpisano 7 umów dwustronnych z następującymi uczelniami: Tilburg University, Holandia National University of Ireland, Irlandia European University Viadrina Frankfurt, Niemcy Universitatea Babes Bolyai Clus Napoca, Rumunia Debreceni Egyeten, Węgry Ecole Specialisee haute Ecole Specialisee de Suisse Occidentale HES-SO Valais/Wallis, Szwajcaria NLA University College Bergen, Norwegia O BECNIE UKW MA 77 UCZELNI PARTNERSKICH UCZESTNICZĄCYCH W P ROGRAMIE E RASMUS umowylisty intencyjne umowy z programu Erasmus razem282277 zawarte w roku akademickim 2012/13 417

45 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 132 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 132 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OGÓLNOUCZELNIANYCH  C ENTRUM N AUCZANIA J ĘZYKA P OLSKIEGO DLA O BCOKRAJOWCÓW  B IBLIOTEKA G ŁÓWNA  C ENTRUM B ADAŃ P SYCHOLOGICZNYCH IM. K URTA L EWINA  M UZEUM D YPLOMACJI I U CHODŹSTWA P OLSKIEGO  W YDAWNICTWO  K AZIMIERZOWSKI U NIWERSYTET T RZECIEGO W IEKU  U NIWERSYTECKIE C ENTRUM K ULTURY I M EDIÓW  C ENTRUM E DUKACJI K ULTURY F IZYCZNEJ I S PORTU

46 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 133 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 133 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 C ENTRUM N AUCZANIA J ĘZYKA P OLSKIEGO DLA O BCOKRAJOWCÓW Kierownik: prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak W roku akademickim 2012/2013 zorganizowano i przeprowadzono dwa kursy języka polskiego dla cudzoziemców: 1.60-godzinny kurs dla 8 pracowników z jednostki JFTC (NATO) zajęcia prowadziła dr Natalia Zemlyanaya z Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW; 2.270-godzinny kurs dla 10 studentów z Chin, którzy studiują na roku 0 w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy kurs jest wynikiem odpowiedniej umowy podpisanej przez tę uczelnię i UKW zajęcia prowadziła mgr Marta Hartenberger spoza UKW (absolwentka filologii polskiej UKW). Ogólne przychody z tytułu prowadzenia obu kursów wyniosły 25.300 zł, z czego do budżetu uczelni wpłynęła kwota 6.072 zł.

47 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 134 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 134 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 B IBLIOTEKA G ŁÓWNA

48 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 135 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 135 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 B IBLIOTEKA G ŁÓWNA – PROJEKTY W roku akademickim 2012/2013 złożono 4 wnioski do MNiSW na działalność upowszechniającą naukę: Repozytorium UKW - dofinansowanie w wysokości 57 500 zł publikacja materiałów pokonferencyjnych „Kultura pamięci” – dofinansowanie 9 000 zł Zabezpieczenie i oprawę zbiorów Biblioteki UKW (wniosek złożony w marcu 2013) stworzenie bazy – Informacja o osiągnięciach naukowych pracowników UKW (wniosek złożony w marcu 2013) Realizowane są również dwuletnie projekty: Przystosowanie do udostępniania i zabezpieczenie zbiorów Biblioteki Głównej UKW w obszarze wolnego dostępu nowego gmachu Biblioteki (w 2013 roku 144 000 zł. dofinansowania z MNiSW) Retrokonwersja zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (w 2013 roku 100 000 zł dofinansowania z MNiSW). projekt Pamięć Bydgoszczan – archiwum historii mówionej (współpraca z Fundacją dla UKW) dofinansowanie Miasta Bydgoszczy na kontynuację (4 000 zł) oraz dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na publikację „Kultura pamięci” – 10 000 zł.

49 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 136 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 136 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 B IBLIOTEKA G ŁÓWNA – N OWY GMACH W roku akademickim 2012/2013 bardzo intensywnie uczestniczono w pracach przygotowawczych związanych z planowaniem organizacji zbiorów w nowym gmachu Biblioteki. plan rozmieszczenia zbiorów i schemat ich organizacji blog „Dziennik budowy” przygotowanie zbiorów do udostępniania w nowym gmachu Biblioteki wytypowanie kolekcji blisko 100.000 woluminów do tzw. wolnego dostępu i oznakowanie ich etykietami zabezpieczające RFID zmiany w systemie bibliotecznym prace nad retrokonwersją zbiorów (przeniesienie opisów z katalogu kartkowego do komputerowego) nowy regulamin organizacyjny i struktura Biblioteki

50 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 137 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 137 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013

51 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 138 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 138 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 W najbliższym czasie planowany jest odbiór budynku i przekazanie UKW. 17 czerwca zamknięto czytelnię czasopism, a od 1 lipca nieczynna będzie Biblioteka Główna oraz biblioteki filialne. Pakowanie głównych zbiorów Biblioteki Głównej i kilku bibliotek filialnych rozpocznie się z dniem zamknięcia dla czytelników. http://dziennikbudowybgukw.blogspot.com/

52 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 B IBLIOTEKA G ŁÓWNA – ZBIORY Zbiory Biblioteki UKW wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Zbiory Biblioteki na koniec grudnia 2012 r., po pomniejszeniu o ubytkowane jednostki wynosiły 756.662 jednostki. Wpływ dokumentów wszystkich typów w ciągu roku wynosił 9159 jednostek. Prenumerowanych było 548 tytułów czasopism bieżących polskich i 33 tytuły zagraniczne. Książki Zbiory specjalne (nieelektroniczne) Roczniki czasopismZbiory elektroniczne WpływyUbytkiStanWpływy StanWpływyStanWpływyStan Biblioteka Główna (BG) 54542284451310423451241823923581011 Ogółem:873925806617314538007510551141001800 źródło wpływujednostki kupno i prenumerata 4254 dary 4155 wymiana 750 Fundusze na zakupy: opłaty za przetrzymywanie książek i wpisowe użytkowników odpis z funduszy badań statutowych, fundusze komercyjnych i granty fundusz biblioteki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 139 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 139 / 200

53 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 B IBLIOTEKA G ŁÓWNA – UŻYTKOWNICY Dyrektor w rozporządzeniu wewnętrznym zadecydował o wprowadzeniu Regulaminu udostępniania. Dzięki skrócenia okresu wypożyczeń książek do 2 miesięcy, księgozbiór był intensywniej udostępniany i zaspokojono potrzeby większej liczby użytkowników. wypożyczenia indywidualne (dane za 2012 r.): udostępniono czytelnikom indywidualnym we wszystkich placówkach łącznie 505.931 jednostek, w tym: w czytelniach: 357.360, na zewnątrz: 148.571), w tym dokumentów elektronicznych: 355 na terenie Biblioteki Głównej, Czytelni Czasopism i w filiach istnieje bezprzewodowy dostęp do Internetu; użytkownicy mają dostęp do baz danych działa zintegrowany systemem bibliotecznym HORIZON – zarejestrowani czytelnicy mają możliwość zdalnego zamawiania i rezerwowania książek oraz sprawdzania swojego konta; katalog komputerowy zawiera prawie 70 % stanu posiadania całej sieci bibliotecznej UKW (Jest to znaczący wzrost w stosunku do roku ubiegłego, gdy katalog obejmował 51% zbiorów.) Łącznie26.427 Biblioteka Główna zarejestrowani użytkownicy: 18988 użytkownicy aktywni: 7781 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 140 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 140 / 200

54 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 141 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 141 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Pracowania Digitalizacji i Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa Biblioteka Główna UKW razem z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu od września 2005 r. współpracuje przy tworzeniu Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. W 2012 r. Pracownia Digitalizacji opublikowała w bibliotece cyfrowej 2.056 jednostek. Są one sukcesywnie umieszczane w odpowiednich kolekcjach (regionalia, materiały dydaktyczne oraz dziedzictwo kulturowe). W ramach „Pamięć bydgoszczan” projektu zdigitalizowano, poddano obróbce materiały różnego typu i opublikowano je na stronie: http://www.pamiecbydgoszczan.ukw.edu.pl.http://www.pamiecbydgoszczan.ukw.edu.pl Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich Do Pracowni w roku akademickim 2012/2013 wpłynęły książki i rękopisy, przekazane przez rodzinę żołnierza Okręgu Wileńskiego AK, Kazimierza Ratyńskiego. Trwa opracowanie zbiorów Pracowni, część zbiorów wspomnień została zeskanowana w Pracowni Digitalizacji

55 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 142 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 142 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 B IBLIOTEKA G ŁÓWNA

56 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 143 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 143 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 B IBLIOTEKA G ŁÓWNA – DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA Biblioteka Główna UKW angażuje się w życie kulturalne Uczelni i Bydgoszczy: zorganizowano szereg wystaw, wykładów, spotkań z cyklu „W bibliotece o sztuce” : Stary Kanał Bydgoski, jego historia i wizerunki artystyczne (odczyt, wystawa, pokaz widokówek) Leon Wyczółkowski ”Codziennie być innym” (wykład) wystawa fotografii Justyny Jułgi: Podróż sentymentalna. Hommage à Kazimierz Jułga ON i ONA - ODDALENIA (przedstawienie muzyczne w wykonaniu studentów III roku Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy) współpraca z słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku; spotkania Sekcji Literacko-Poetyckiej BG jest siedzibą Bydgoskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Zebrania Towarzystwa odbywają się raz w miesiącu, podczas nich często odbywają się spotkania z wybitnymi postaciami świata kultury czy nauki, prezentowane są odczyty i filmy. Z inicjatywy Biblioteki UKW w 2012 i 2013 r. zorganizowano w Uczelni uroczystości z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Zdecydowano o utworzeniu Bydgoskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier z siedzibą w Muzeum Dyplomacji. Obecnie trwa rejestracja stowarzyszenia.

57 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 144 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 144 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 CENTRUM BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH IM. KURTA LEWINA Komitet Wykonawczy podjął decyzję o zawieszeniu działalności Centrum Badań Psychologicznych im. Kurta Lewina UKW w Bydgoszczy od roku akademickiego 2011/2012 na czas nieokreślony. Centrum Badań Psychologicznych im. Kurta Lewina Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zostało utworzone z inicjatywy uczestników międzynarodowej konferencji pt. Kurt Lewin: Contribution to Contemporary Psychology (10-12 września 2004, Mogilno-Bydgoszcz) dnia 31 marca 2005 roku Zarządzeniem Rektora AB Nr 40/2004/2005. Dyrektorem Centrum został prof. dr hab. Janusz Trempała.

58 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 145 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 145 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do uchwały nr 21/768/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29maja 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

59 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 146 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 146 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 MUZEUM DYPLOMACJI I UCHODŹSTWA POLSKIEGO Dary przekazane Muzeum w 2012 i 2013 roku: 21 darczyńców (osoby prywatne i instytucje) dary: publikacje (m.in. książki, broszury, katalogi), dokumenty (np. dowody tożsamości, protokoły) oraz przedmioty różnego typu (m.in. płaskorzeźba, szabla, medal, mundur, obrazy) Wykłady muzealne: wykłady dla studentów UKW, dla studentów innych uczelni oraz dla młodzieży licealnej cykl wykładów dla przyszłych radców prawnych – aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy studenci z Uniwersytetu Zachodniego Kazachstanu odbywali w Muzeum 3- miesięczny Międzynarodowy Kurs Dyplomatyczny Praktyki studenckie w Muzeum: Praktyki zawodowe, kierunkowe oraz specjalnościowe w okresie sprawozdawczym odbyło 8 studentów Stosunków Międzynarodowych UKW i Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. W czerwcu oraz sierpniu zaplanowane są kolejne praktyki.

60 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 147 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 147 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 MUZEUM DYPLOMACJI I UCHODŹSTWA POLSKIEGO Wybrane wydarzenia 27 - 28 stycznia 2012 – w Muzeum odbyły się obrady Uniwersyteckiej Komisji Nauki (UKN).W konferencji wzięli udział prorektorzy ze wszystkich państwowych uniwersytetów w Polsce. 2 marca – na zaproszenie UKW do Bydgoszczy przyjechali pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych (m.in. dr Dariusz Wiśniewski, dr Krzysztof Szczepanik, Radca – minister dr Bogdan Wrzochalski, Ambasador Paweł Cieplak) oraz delegaci z innych państw (Litwy, Kazachstanu, Konga). 11 maja – w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego odbyło się seminarium pt: Harcerskie fascynacje pedagogiką Janusza Korczaka. 24 maja – udział w Bydgoskim Festiwalu Nauki 20 czerwca – w Muzeum odbył się finał konkursu „Unia Europejska” 5 lipca – Muzeum gościło Prezesa Australijskiego Instytutu Badań Międzynarodowych ( Australian International Research Institute Incorporated) – dr Waldemara Niemotko, wieloletniego przyjaciela i darczyńcy uniwersyteckiej Palcówki, mieszkającego w Cremorne (Australia)

61 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 148 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 148 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 8 października – wizyta w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego – Liu Jianguo, wicedyrektora Muzeum Prowincji Anhui (Chiny). Rozmowy dotyczyły współpracy między Placówkami. 28 października – Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW gościło uczestników konferencji konsulów honorowych RP w Bydgoszczy, zorganizowanej przez MSZ. 19 listopada – Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego gościło uczestników konferencji Międzynarodowego Forum pt.: Badania nad dziejami średniowiecznej Rusi. Perspektywy, osiągnięcia, zadania. 27 listopada – wizyta w Muzeum małżonek wysokich oficerów czeskich i słowackich NATO, stacjonujących w Bydgoszczy. 12 grudnia – Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW było zaangażowane w organizację dyskusji panelowej pt.: Między Bydgoszczą a Kabulem – czyli polska misja w Afganistanie. Konferencja – organizowana przez MSZ i German Marshall Fund of the United States (GMF) – odbyła się w Sali Koncertowej gmachu Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W debacie udział wzięli m.in. minister Bogusław Winid, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Michał Piwowar, Radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO w Brukseli, prof. Andrew Michta i prof. Janusz Golinowski.

62 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 149 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 149 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 7 luty – Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego odwiedził Jarosław Fischbach, znany podróżnik, geograf, pisarz, organizator oraz uczestnik wielu egzotycznych wyjazdów m.in. do Nepalu, Tanzanii, Maroko, Brazylii, Chile. Gość zaprezentował niezwykle interesujący pamiętnik. Jego autorką była niespełna 12-letnia dziewczynka, która wraz z armią gen. Andersa, z terytorium ZSRR przedostała się do Afryki Wschodniej. 11 luty – córka Wanady Poznańskiej – Magdalena Poznańska-Schultz, zdecydowała się przystąpić do kolejnego etapu realizacji testamentu z 1997 roku. Skontaktowaliśmy się z Andrzejem Szydło – Konsulem Generalnym RP w Montrealu – oraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, by uzyskać pomoc w wypełnieniu procedur związanych z transportem dzieł sztuki oraz zabytków. 23 marca – W toruńskim Central Parku przy Szosie Bydgoskiej odbył się Sąd Historii nad Ministrem Józefem Beckiem. Wydarzenie, utrzymane w formule amerykańskiego pozorowanego procesu sądowego, zorganizowali prof. Grzegorz Górski oraz Kolegium Jagiellońskie Toruńskiej Szkoły Wyższej. Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wypożyczyło wystawę pt. Józef Beck – dokumenty i fotografie 17 kwietnia – Muzeum gościło uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce

63 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 150 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 150 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 18 kwietnia – Dyrektor Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego – prof. Adam Sudoł uczestniczył w „II Forum Dyrektorów Muzeów Bydgoszczy”. 18 maja – „Europejska Noc Muzeów” w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego. W tym roku Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego po raz pierwszy włączyło się w tę wyjątkową i budzącą ogromne zainteresowanie akcję. Drzwi Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego były otwarte od 17 00 do 23 00. Zainteresowanie było duże, bowiem w tym czasie odwiedziło nas ponad 50 zwiedzających. Goście pozostawili w Księdze Gości entuzjastyczne wpisy. 8 lipca – na zaproszenie prof. Adama Sudoła w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego odbędzie się kolejne „Forum Dyrektorów Muzeów Bydgoszczy”. Od 3 października 2011 roku w Muzeum prezentowana jest wystawa pt. Upominki w świecie dyplomacji Ekspozycja wzbudza spore zainteresowanie. Od 1 stycznia 2012 roku do 20 maja 2013 roku, wystawę zwiedziło około 2530 osób, w tym 69 gości z zagranicy.

64 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 151 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 151 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 WYDAWNICTWO W roku akademickim 2012/2013 wydano 69 tytułów o objętości 996,4 arkuszy wydawniczych w nakładzie 10790 egzemplarzy.

65 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 152 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 152 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 KAZIMIERZOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU Celem KUTW jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy ważnej dla życia w okresie późnej dorosłości, kreowanie pozytywnej aktywności własnej w celu poprawienia jakości życia poprzez udział w wykładach z dziedziny oświaty, kultury, zdrowia, profilaktyki gerantologicznej.  Prowadzenie KUTW zostało powierzone Radzie Naukowo-Programowej. Jej przewodniczącym jest dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw.  Zgodnie ze Statutem KUTW uczestnictwo w roku akademickim 2012/2013 jest odpłatne i wynosi 90,00 zł (+ 65 zł opłata za uczestnictwo w sekcji).  Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku aktualnie skupia 312 słuchaczy  Słuchaczy reprezentuje Samorząd Słuchaczy aktualnie działający w składzie: Barbara Wojciechowska – przewodnicząca Bożena Sałacińska – zastępca, Barbara Kochańska – zastępca Zofia Kamińska – skarbnik, Zofia Stefanowicz – sekretarz

66 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 153 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 153 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 KAZIMIERZOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  Wykłady dla słuchaczy odbywają się w co drugą środę o godz. 16,00 w budynku Copernicanum. W roku akademickim 2012/2013 odbyło się 9 wykładów w semestrze zimowym i 9 wykładów w semestrze letnim.  słuchacze KUTW, prócz obligatoryjnych wykładów, mogą uczestniczyć w sekcjach  dla słuchaczy KUTW organizowane są koncerty oraz występy chóru  KUTW realizuje również następujące cykle tematyczne: –Cztery pory roku w Borach Tucholskich –Bydgoszczanie nie tylko z nazwy –Spotkania z szacunku dla polskich tradycji narodowych, regionalnych i rodzinnych  w Warszawie odbyła się konferencja regionalna UTW „Uniwersytety Trzeciego Wieku – atrakcyjną formą aktywności osób starszych”  Ruszyła kampania społeczna Księgozbiórka, której celem jest zebranie funduszy na zakup książek do nowej Biblioteki UKW. Zbiórkę prowadzą seniorzy z Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wspólnie ze studentami- wolontariuszami. Księgozbiórka jest efektem szkolenia z zakresu fundraisingu – nowoczesnej metody gromadzenia funduszy na cele społeczne.

67 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 154 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 154 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 KAZIMIERZOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  obchody Roku 2013 – ogłoszonego w Polsce Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku: seminarium środowiskowe Społeczna rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku na przykładzie UTW w Lublinie. Seminarium prowadziła gościnnie liderka UTW w Polsce dr Zofia Zaorska, autorskie warsztaty umiejętności Cieszyć się życiem – być aktywnym seniorem współredagowanie czasopisma przedstawiającego działalność bydgoskich UTW i innych organizacji seniorskich, współorganizacja przeglądu seniorskich zespołów artystycznych w Miejskim Centrum Kultury.  realizacja projektu ”Seniorzy KUTW w działaniu”. Projekt realizowany jest w ramach grantu przyznanego Fundacji dla UKW przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  zwiedzenie parlamentu w Strasburgu  imieniny króla 4 marca 2013 grupa studentów-seniorów złożyła kwiaty pod pomnikiem Króla Kazimierza Wielkiego  projekt pod tytułem „Bydgoszcz – miasto tajemnic. Razem odkrywamy, poznajemy i działamy” 25 słuchaczy – seniorów – od maja do października 2012 przygotowywało się do roli rodzinnych przewodników po mieście  W dniu 22.05.2013 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KUTW a Ogólnopolskim Porozumieniem UTW w Warszawie.

68 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 155 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 155 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KULTURY I MEDIÓW UCKiM kreuje przede wszystkim działania, które w nietuzinkowy sposób promują silną akademickość miasta sprawiają, że Bydgoszcz zyskuje znaczącego partnera w budowaniu pozycji lidera na mapie kulturalnej regionu. Uniwersyteckie Centrum Kultury i Mediów reprezentuje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w realizacji zapisów Strategii Edukacji Bydgoszczy. UCKiM bierze także udział w ustalaniu strategii marki miasta Bydgoszczy. dr hab. Aleksander Jankowski, prof. nadzw. – Dyrektor dr hab. Janusz Golinowski, prof. nadzw. – Przewodniczący Rady Programowej mgr Piotr Kwiatkowski – Dyrektor Wykonawczy mgr Sebastian Nowak – Sekretarz Rada Programowa UCKiM składa się z przedstawicieli środowiska medialnych, municypalnych, nauczycielskich, młodzieżowych.

69 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 156 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 156 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KULTURY I MEDIÓW Adresatami działań UCKiM są społeczności akademickie, szkoły i instytucje edukacyjne, animatorzy kultury i twórcy, kreatywna społeczność Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Wydarzenia, którym UCKiM patronowało lub które wspierało: Bajkowa Bydgoszcz, Cała Bydgoszcz na rowery, Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje, Dyskusja o metropolii bydgsokiej, Konferencja „Młodzież i Media“, Spotkanie z twórcą filmu „Jego oczami“ – Szymonem J. Wróblem, Spotkanie z medioznawcą Maciejem Iłowieckim, Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Konferencje: „Nauka i BIznes. Relacje – Innowacje – Przyszłość“, „Nauka i Biznes. Promocja osiągnięć naukowych szansą na współpracę z biznesem“, Pestka - „Przegląd Eksperymentalnych Studenckich Tworów Karkołomnie Artystycznych“, wydarzenia związane z działaniami “Akademii Przyszłości”, wydarzenia związane z działaniami “Akademii Kultury i Rozwoju Osobistego”

70 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2 / 50 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2 / 50 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013

71 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 158 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 158 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 C ENTRUM E DUKACJI K ULTURY F IZYCZNEJ I S PORTU Uniwersytet Kazimierza Wielkiego rozpoczął w roku 2010 realizację inwestycji obej­mu­jącej modernizację, rozbudowę i wyposażenie kompleksu obiektów sportowych przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy w ramach projektu pn.: Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W zakres tego przedsięwzięcia weszły: modernizacja budynku basenu z przebudową basenu i budową stacji uzdatniania wody, budowa sali gimnastyki przyrządowej, rozbudowa i przebudowa budynku hali sportowej, modernizacja budynku dydaktycznego z budową sali audytoryjnej, budowa budynku zaplecza sanitarnego dla studentów z salą do sportów walki, budowa sieci zewnętrznych i infrastruktury technicznej. Zgodnie z umową, komisja odbiorowa zakończyła swoje prace w dniu 8 stycznia 2013 roku. W dniu 14 lutego 2013 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgosz­czy wydał decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie obiektów wchodzących w skład Centrum.

72 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 159 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 159 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Z początkiem semestru letniego bieżącego roku akademickiego rozpoczęły się zajęcia dla wszystkich grup studentów naszej Uczelni. CEKFIS stanowi bazę sportową, naukową i dydaktyczną przeznaczoną w szcze­gól­ności do kształcenia studentów na kierunku Wychowanie Fizyczne (na dwóch stopniach kształ­ cenia), prowadzone­go przez Instytut Kultury Fizycznej, który ma w Centrum swoją siedzibę. Obiekty sportowe UKW, wśród których znajduje się pełnowymiarowa hala sportowa z trybunami, nowoczesna pływalnia, sale do zajęć sportowo-rekreacyjnych, służyć będą wszystkim studentom Uniwersytetu w tym sportowcom i trenerom sportowym ze szczegól­nym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. W trzecim kwartale 2013 roku rozpocznie się realizacja drugiego etapu rozbudowy. Ukończenie rozbudowy zaplanowano na czerwiec 2015 roku, a jej koszt wyniesie 12 119 868 zł. Zadanie to będzie całkowicie finansowane ze środ­ków zewnętrznych. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się rozbiórkę dwóch istniejących budynków, budowę nowego 2-kondygnacyjnego obiektu dydaktyczno-usługowego o powierzchni użytkowej 1 040,42 m 2, budowę boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, boiska plażowego wielofunkcyjnego, renowację kortów, budowę infra­struk­tu­ry technicznej, ogrodzenie, nagłośnienie, oświetlenie, monitorowanie, budowę chodników, placów i pieszo jezdni.

73 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 160 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 160 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Zarządzenie Nr 84/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 04 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu.  wprowadza Regulamin Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu (CEKFiS)  ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną podporządkowuje Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia Do podstawowych zadań Centrum należy: 1) stwarzanie warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu studentów, 2) doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie wychowania fizycznego, 3) upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim, 4) organizowanie akademickiej działalności sportowej, 5) inspirowanie różnych form czynnego wypoczynku w środowisku akademickim, 6) inicjowanie rozwoju bazy materialnej dla sportu i rekreacji.

74 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 161 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 161 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google