Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje zmian funkcjonowania BIWKP w Brukseli Toruń, 25 luty 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje zmian funkcjonowania BIWKP w Brukseli Toruń, 25 luty 2008r."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje zmian funkcjonowania BIWKP w Brukseli Toruń, 25 luty 2008r.

2 I. Dlaczego BIWKP powinno się rozwijać? Środki europejskie nie kończą się wyłącznie na regionalnych oraz krajowych programach operacyjnych Poszczególne dyrekcje UE posiadają również ogromne środki finansowe: - ogłaszane na zasadzie konkursowej - zgłaszane poprzez konglomeraty regionów - zawiązywane poprzez biura regionalne znajdujące się w Brukseli Programy te dotyczą głównie realizacji Strategii Lizbońskiej i celów strategicznych UE: - innowacji w zakresie nowych technologii - mediów - kultury

3 7 Program Ramowy – 50 521 mln euro Kultura 2007 (400 mln euro) Media 2007 (756,2 mln euro) Kształcenie ustawiczne (6 mld 970 mln euro) Comenius / Erasmus / Leonardo da Vinci / Grundtvig Młodzież w Akcji - (885 mln euro) Obywatel dla Europy (215 mln euro) DAPHNE Walka z przemocą (116, 9 mln euro) Walka z zażywaniem narkotyków i kampania informacyjna (21,4 mln euro) Wspólnotowy Program na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej (743,3 mln euro) Life + - walka ze zmianami klimatycznymi i ochrona różnorodności gatunkowej (2 mld 97,9 mln euro) Europejski Fundusz Uchodźców (699,3 mln euro) Ochrona zdrowia publicznego (365,6 mln euro) Ochrona konsumentów (156,8 mln euro) Europejski Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa (11 mld 967 mln euro)

4 Przekształcenie BIWKP w w niezależną jednostkę budżetową podległą UM obniży udział czynności administracyjnych zarówno po stronie BIWKP jak i UM (W obecnej strukturze organizacyjnej 40% czasu pracy BIWKP to czynności administracyjne) Skład personalny BIWKP wymaga zwiększenia (1 osoba w BIWKP nie jest w stanie efektywnie zajmować się: -administracją - udziałem w spotkaniach i konferencjach -poszukiwaniem partnerów -opracowywaniem materiałów do publikacji na stronie internetowej -działalnością promocyjną regionu -przygotowywaniem wizyt delegacji z UM) II. Proponowany zmiany

5 BIWKP powinno posiadać budżet na prowadzenie szkoleń dla JST i instytucji samorządowych w regionie (Wiedza pracowników JST na temat środków europejskich kończy się na funduszach strukturalnych) BIWKP powinno organizować staże dla pracowników JST z regionu (JST nie angażują się w projekty międzynarodowe ponieważ nie mają do tego przeszkolonych pracowników) na podstawie specjalnej UMOWY Z UM

6 Stan osobowy polskich biur regionalnych w Brukseli

7 Stan osobowy biur regionalnych w Common House

8 Opracowywanie raportów zakwaterowanie Spotkania z wybranymi partnerami Pomoc w opracowaniu projektu i znalezieniu partnerów Udział w seminariach i spotkaniach Proponowana forma staży pracowniczych dla JST w BIWKP

9 Dyrektor Pracownik BIWKP Stażysta z JST -Zarządzanie BIWKP -Spotkania z kluczowymi partnerami - opieka merytoryczna nad stażystami -nadzorowanie realizowanych projektów międzyn. - project search-e -Strona internetowa - biuletyn BIWKP - udział w konferencjach i spotkaniach - przygotowywanie wizyt delegacji z UM i regionu - OPEN DAYS 2008 - Realizacja umowy stażowej Toruń Bydgoszcz

10 Dziękuję za uwagę Tomasz Borczuch Information Office of Kujawsko-Pomorskie Region in Brussels Avenue de Tervuren 84, B-1040 brussels@kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Propozycje zmian funkcjonowania BIWKP w Brukseli Toruń, 25 luty 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google