Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niniejszy prezenter ma charakter wyłącznie informacyjny na temat indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w formie umów z funduszami inwestycyjnymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niniejszy prezenter ma charakter wyłącznie informacyjny na temat indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w formie umów z funduszami inwestycyjnymi."— Zapis prezentacji:

1 Niniejszy prezenter ma charakter wyłącznie informacyjny na temat indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w formie umów z funduszami inwestycyjnymi Legg Mason i nie służy dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Prezenter jest przeznaczony wyłącznie dla pełnomocników funduszy inwestycyjnych i nie może być udostępniany w całości lub części w jakiejkolwiek formie osobom trzecim. Twoja własna emerytura z Legg Mason… więcej niż w reklamie! Legg Mason TFI S.A. 28 marca 2015 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

2 2 W ofercie KF3F IKZE Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Rozwiązania emerytalne Legg Mason TFI S.A. Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

3 3 IKZE vs IKE IKEIKZE Ulga w podatku dochodowym NIETAK Konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne NIETAK Podatek dochodowy na wyjściu NIETAK Podatek od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki) Brak pod warunkiem, że wypłata dokonana po osiągnięciu określonego wieku (patrz niżej warunki wypłaty) Brak Roczny limit wpłat (w 2012 r.) 10 578,00 PLN (3-krotność przeciętnego wynagrodzenia) 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, ale nie więcej niż 4 030,80 PLN Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

4 4 IKEIKZE Warunki wypłaty Bez podatku od dochodów kapitałowych (tzw podatek Belki): 1.w wieku 60 lat lub 2.w momencie nabycia praw emerytalnych i ukończenia 55 roku życia oraz spełnienia jednego z poniższych warunków: a. dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych b. dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę. Z podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw podatek Belki) - W każdym momencie. 1.W wieku 65 lat pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych (do opodatkowania PIT’em) 2.W każdym momencie (do opodatkowania PIT’em) Formy wypłaty 1.Wypłata jednorazowa 2.Wypłata w ratach 3.Wcześniejszy zwrot całkowity 4.Wcześniejszy zwrot częściowy 1.Wypłata jednorazowa 2.Wypłata w ratach (min. przez 10 lat lub gdy oszczędzałeś krócej to okres wypłaty rat musi być równy okresowi oszczędzania, przy czym nie krócej niż przez 5 lat) 3.Wcześniejszy zwrot całkowity IKZE vs IKE Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

5 5 IKEIKZE Dziedziczenie 1.Brak podatku od spadków i darowizn 2.Wypłata bez podatku dochodowego 1.Brak podatku od spadków i darowizn 2.Konieczność zapłacenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych Transfer środków (pomiędzy własnymi rejestrami) 1.Z IKE na IKE 2.Z IKE do PPE 3.Z IKE na IKZE (ale tylko w 2012 r.) Tylko z IKZE na IKZE (Brak możliwości transferu z IKZE na IKE czy PPE) IKZE vs IKE Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

6 6 Uczestnikiem może być: – Każda osoba, która ukończyła 18 lat – Osoby w wieku 16-18 lat (zatrudnione na podstawie umowy o pracę) – 1 osoba = (a) 1 IKE lub (b) 1 IKZE lub (c) 1 IKE i 1 IKZE – Brak max limitu wieku do otwarcia IKE i IKZE IKE i IKZE Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

7 7 Raz zamknięte IKZE (w formie zwrotu) = możliwość ponownego otwarcia IKZE w dowolnym momencie Możliwość kontynuowania prowadzenia IKZE po 65 roku życia IKZE Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

8 8 Jaki jest limit wpłat na IKZE? – 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne ustalonej dla Oszczędzającego za rok poprzedni, ale nie więcej niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, tj. 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni (w 2011 r. jest to kwota 100 770 zł). Wartość ta ogłaszana jest w drodze obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w grudniu poprzedniego roku na rok następny. – Maksymalna wpłata na IKZE w 2012 r. wyniesie zatem 4 030,80 zł (4% x 100 770 zł). Wzór na wyliczenie limitu wpłat na IKZE Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

9 9 Przykład 1. (średnia krajowa) Osoba zatrudniona na Umowę o pracę osiąga miesięcznie przychód w wysokości 3 500 zł brutto (przychód rozumiany jako podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne). Jej przychód roczny to 42 000 zł (= 3 500 zł x 12) 4% powyższej sumy (tj. 42 000 zł) to 1 680 zł. Max 1 680 zł będzie mogła wpłacić do IKZE w roku 2012 i odliczyć od podstawy opodatkowania w deklaracji PIT Ulga w podatku w I progu podatkowym wyniesie 302,40 zł (1 680 zł X 18%). Wzór na wyliczenie limitu wpłat na IKZE Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

10 10 Przykład 2. (klasa średnia) Osoba zatrudniona na Umowę o pracę osiąga miesięcznie przychód w wysokości 10 000 zł brutto (przychód rozumiany jako podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne). Jej przychód roczny to 120 000 zł (= 10 000 zł x 12) 4% powyższej sumy (tj. 120 000 zł) to 4 800 zł. (kwota 4 800 zł przekracza ustalony max limit wpłat na IKZE w roku 2012) Osoba ta będzie więc mogła wpłacić na IKZE w 2012 r. maksymalnie kwotę 4 030,80 zł Ulga w podatku w II progu podatkowym wyniesie 1 289,86 zł (4 030,80 zł X 32%). Wzór na wyliczenie limitu wpłat na IKZE Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

11 11 Przypadek osób prowadzących działalność gospodarczą? – Podstawę składek na ubezpieczenie emerytalne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, która dla roku 2011 została ustalona na poziomie 3 359 zł. Oznacza to, iż minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne w roku 2011 wynosi 2 015,40 zł (3 359 zł x 60%). A więc 2 015,40 zł x12 miesięcy = 24 184,80 zł (roczna podstawa wymiaru składki, zakładamy że osoba fizyczna prowadziła działalność przez cały rok). 4% x 24 184,80 zł to 967,39 zł = Max limit wpłat na IKZE w 2012 r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a które zadeklarowały minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne. Wzór na wyliczenie limitu wpłat na IKZE Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

12 12 Ile mogę wpłacić na IKZE? Jaką ulgę otrzymam? *) Wyliczenia własne Legg Mason TFI. W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych prosimy o kontakt z kwalifikowanym doradcą podatkowym. Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

13 13 1. Bezpieczeństwa powierzanych pieniędzy 2. Konkretnej korzyści (w zależności od celu oszczędzania) 3. Niskich opłat i kosztów Oczekiwania klientów wobec produktów finansowych Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

14 14 4. Możliwości wycofania się z Umowy przy jak najniższych kosztach (a najchętniej bezkosztowo) 5. Elastyczności pod względem wnoszenia wpłat 6. Wygody i komfortu obsługi konta Oczekiwania klientów wobec produktów finansowych Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

15 15 IKZE z funduszami Legg Mason: Tanie Przyjazne Efektywne Nowoczesne Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

16 16 Legg Mason TFI S.A. – podmiot nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego ING Bank Śląski S.A. oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. : – Banki pełniące funkcję depozytariusza dla określonych funduszy Legg Mason Pekao Financial Services Sp. z o.o. – Agent transferowy (podmiot prowadzący rejestry uczestników) Bezpieczeństwo uczestników Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

17 17 Skuteczna zachęta do oszczędzania poprzez bieżące zachęty: ulga podatkowa odroczenie zapłaty podatku dochodowego brak podatku od dochodów (zysków) kapitałowych Konkretne korzyści Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

18 18 Charakterystyka produktu IKZE z Legg Mason Pierwsza wpłata (minimum) 500 PLN Kolejne wpłaty (minimum) 100 PLN Wymóg regularności wpłatBRAK, wg uznania klienta Możliwość zawieszenia wpłatTAK, w każdej chwili Minimalny wymagany limit wpłat 2 tys. PLN (w okresie 36 miesięcy od daty pierwszego nabycia) W przypadku niezasilenia wpłatą w okresie 24 miesięcy, Umowę IKZE uważa się za niezawartą Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

19 19 Opłaty IKZE z Legg Mason Za otwarcie (jednorazowa opłata) 400 PLN Za kolejne nabyciaBRAK Opłata za prowadzenie kontaBRAK Opłaty likwidacyjne za wcześniejszą wypłatę BRAK Opłata za wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy 500 PLN Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

20 20 Obsługa konta – wygoda i komfort IKZE z Legg Mason Welcome pack: Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

21 21 Obsługa konta – wygoda i komfort IKZE z Legg Mason Dostęp do informacji o rachunku: - stan rachunku - historia transakcji - dane osobowe i teleadresowe - pełnomocnicy i uposażeni on-line 24h / 7 dni + (jako opcja) telefonicznie (pon-pt 8-19) Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

22 22 Obsługa konta – wygoda i komfort IKZE z Legg Mason Moduł transakcyjny: -Zmiana danych teleadresowych -Zmiana numeru rachunku bankowego do odkupień -Odwołanie pełnomocnictwa -Zmiana struktury środków zgromadzonych na IKZE -Zmiana alokacji wpłat (np na kilka funduszy) -Zmiana hasła on-line 24h / 7 dni system SMS-owych kodów (do zatwierdzania transakcji) + (jako opcja) telefonicznie (pon-pt 8-19) Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

23 23 LM Strateg FIO Wg klasyfikacji Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami (IZFiA) jest to fundusz mieszany krajowy aktywnej alokacji Podstawowy Fundusz dla Wpłat Jak są inwestowanie środki w ramach IKZE z Legg Mason? Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

24 24 LM Akcji FIO LM Strateg FIO LM Senior SFIO LM Obligacji FIO LM Pieniężny FIO Alokacja wpłat do jednego funduszu = 10% lub wielokrotność Strategia indywidualna (klient sam wybiera fundusz lub portfel funduszy) Model Dynamiczny Model Zrównoważony Automatyczne strategie modelowe (automatyczny dobór funduszy wg wieku oszczędzającego) Inne możliwości inwestycyjne IKZE z Legg Mason Więcej informacji na temat funkcjonalności IKZE znajdą Państwo na stronie www.leggmason.pl/indywidualne-konto-zabezpieczenia- emerytalnego.htmlwww.leggmason.pl/indywidualne-konto-zabezpieczenia- emerytalnego.html Wybór strategii inwestycyjnej możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu do swojego Konta IKZE poprzez system Fund On Line, https://leggmason.fol.com.pl/uczestnik/LEG.. Wybór funduszy nie jest natomiast możliwy za pośrednictwem Pełnomocnika. https://leggmason.fol.com.pl/uczestnik/LEG Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

25 25 Możliwości inwestycyjne IKZE z Legg Mason IKZE z Legg Mason Liczba możliwych zmian alokacji wpłat 8 x w roku kalendarzowym Liczba możliwych zmian struktury środków (w strategii indywidualnej) 4 x w roku kalendarzowym Liczba możliwych zmian strategii inwestycyjnych (ze strategii indywidulanej na modelową i /lub odwrotnie) 2 x w roku kalendarzowym Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

26 26 Opłaty pobierane przez fundusze IKZE z Legg Mason Opłaty za konwersje aktywów pomiędzy funduszami BRAK Za zarządzanie (ujęte w wycenie jednostki uczestnictwa dla kategorii A) Od 0,8% do 3,5% w skali roku w zależności od wybranego funduszu inwestycyjnego. Szczegóły w prospekcie informacyjnym dostępnym na www.leggmason.plwww.leggmason.pl Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

27 27 Jakie korzyści oferuje IKZE? – Przykład 1 Pani Iwona (35 lat) zarabia 3 500 PLN miesięcznie brutto. Jej roczny limit wpłat na IKZE to 1680 PLN (= 3500*12*4%) Potencjalna korzyść podatkowa to 302,40 PLN rocznie (=1680*18%) od 65 roku życia wypłata ratalna przez 10 lat Wypłaty bez podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki) ! Założenia*: Średnioroczna stopa zwrotu podczas budowania kapitału emerytalnego 8% Średnioroczna stopa zwrotu podczas korzystania z kapitału emerytalnego 4% *) zakładane stopy zwrotu nie uwzględniają inflacji oraz ewentualnych kosztów zarządzania Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

28 28 Kapitał na rachunku: Ok 210 tys. PLN do opodatkowania PIT’em Ok 1 737 PLN m-cznie Miesięczna emerytura po opodatkowaniu (18% stawka) wypłacana przez 10 lat Konto IKZE Kapitał na rachunku: Ok 37 tys PLN wolne od obciążeń podatkowych Ok 372 PLN m-cznie Miesięczna emerytura wypłacana przez 10 lat Konto dodatkowe Zasilane kwota ulgi podatkowej (np IKE) IKZE po 30 latach 2 109 PLN netto Dodatkowy łączny dochód emerytalny przez 10 lat *) Wyliczenia własne Legg Mason TFI. W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych prosimy o kontakt z licencjonowanym doradcą podatkowym. Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

29 29 Jakie korzyści oferuje IKZE? – Przykład 2 Pan Zdzisław (40 lat) zarabia 10 000 PLN miesięcznie brutto. Jego roczny limit wpłat na IKZE to 4 030,80 PLN Potencjalna korzyść podatkowa to 1 290 PLN rocznie (=4 030,8*32%) od 65 roku życia wypłata ratalna przez 10 lat Wypłaty bez podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki) ! Założenia*: Średnioroczna stopa zwrotu podczas budowania kapitału emerytalnego 8% Średnioroczna stopa zwrotu podczas korzystania z kapitału emerytalnego 4% *) zakładane stopy zwrotu nie uwzględniają inflacji oraz ewentualnych kosztów zarządzania Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

30 30 Kapitał na rachunku ok 321 tys. PLN do opodatkowania PIT’em ok 2 650 PLN m-cznie Miesięczna emerytura po opodatkowaniu (18% stawka) wypłacana przez 10 lat Konto IKZE Kapitał na rachunku ok 101 tys PLN wolne od obciążeń podatkowych ok 1 020 PLN m-cznie Miesięczna emerytura wypłacana przez 10 lat Konto dodatkowe Zasilane kwotą ulgi podatkowej (np IKE) IKZE po 25 latach 3 670 PLN netto Dodatkowy łączny dochód emerytalny przez 10 lat *) Wyliczenia własne Legg Mason TFI. W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych prosimy o kontakt z licencjonowanym doradcą podatkowym. Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

31 31 RAZEM MOŻEMY OSIĄGNĄĆ WIELE! Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.


Pobierz ppt "Niniejszy prezenter ma charakter wyłącznie informacyjny na temat indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w formie umów z funduszami inwestycyjnymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google