Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników."— Zapis prezentacji:

1 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
Twoja własna emerytura z Legg Mason… więcej niż w reklamie! Legg Mason TFI S.A. 8 kwietnia 2017 Niniejszy prezenter ma charakter wyłącznie informacyjny na temat indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w formie umów z funduszami inwestycyjnymi Legg Mason  i nie służy dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Prezenter jest przeznaczony wyłącznie dla pełnomocników funduszy inwestycyjnych i nie może być udostępniany w całości lub części w jakiejkolwiek formie osobom trzecim.

2 IKZE Indywidualne W ofercie KF3F
Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników. Rozwiązania emerytalne Legg Mason TFI S.A. W ofercie KF3F IKZE Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego 2

3 IKZE vs IKE IKE IKZE Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
Ulga w podatku dochodowym NIE TAK Konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne Podatek dochodowy na wyjściu Podatek od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki) Brak pod warunkiem, że wypłata dokonana po osiągnięciu określonego wieku (patrz niżej warunki wypłaty) Roczny limit wpłat (w 2012 r.) 10 578,00 PLN (3-krotność przeciętnego wynagrodzenia) 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, ale nie więcej niż 4 030,80 PLN

4 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
IKZE vs IKE IKE IKZE Warunki wypłaty Bez podatku od dochodów kapitałowych (tzw podatek Belki): w wieku 60 lat lub w momencie nabycia praw emerytalnych i ukończenia 55 roku życia oraz spełnienia jednego z poniższych warunków: a. dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych b. dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę . Z podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw podatek Belki) - W każdym momencie. W wieku 65 lat pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych (do opodatkowania PIT’em) W każdym momencie (do opodatkowania PIT’em) Formy wypłaty Wypłata jednorazowa Wypłata w ratach Wcześniejszy zwrot całkowity Wcześniejszy zwrot częściowy Wypłata w ratach (min. przez 10 lat lub gdy oszczędzałeś krócej to okres wypłaty rat musi być równy okresowi oszczędzania, przy czym nie krócej niż przez 5 lat)

5 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
IKZE vs IKE IKE IKZE Dziedziczenie Brak podatku od spadków i darowizn Wypłata bez podatku dochodowego Konieczność zapłacenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych Transfer środków (pomiędzy własnymi rejestrami) Z IKE na IKE Z IKE do PPE Z IKE na IKZE (ale tylko w 2012 r.) Tylko z IKZE na IKZE (Brak możliwości transferu z IKZE na IKE czy PPE)

6 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
IKE i IKZE Uczestnikiem może być: Każda osoba, która ukończyła 18 lat Osoby w wieku lat (zatrudnione na podstawie umowy o pracę) 1 osoba = (a) 1 IKE lub (b) 1 IKZE lub (c) 1 IKE i 1 IKZE Brak max limitu wieku do otwarcia IKE i IKZE 6

7 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
IKZE Raz zamknięte IKZE (w formie zwrotu) = możliwość ponownego otwarcia IKZE w dowolnym momencie Możliwość kontynuowania prowadzenia IKZE po 65 roku życia 7

8 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
Wzór na wyliczenie limitu wpłat na IKZE Jaki jest limit wpłat na IKZE? 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne ustalonej dla Oszczędzającego za rok poprzedni, ale nie więcej niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, tj. 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni (w 2011 r. jest to kwota zł). Wartość ta ogłaszana jest w drodze obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w grudniu poprzedniego roku na rok następny. Maksymalna wpłata na IKZE w 2012 r. wyniesie zatem 4 030,80 zł (4% x zł). 8

9 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
Wzór na wyliczenie limitu wpłat na IKZE Przykład 1. (średnia krajowa) Osoba zatrudniona na Umowę o pracę osiąga miesięcznie przychód w wysokości zł brutto (przychód rozumiany jako podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne). Jej przychód roczny to zł (= zł x 12) 4% powyższej sumy (tj zł) to zł. Max zł będzie mogła wpłacić do IKZE w roku 2012 i odliczyć od podstawy opodatkowania w deklaracji PIT Ulga w podatku w I progu podatkowym wyniesie 302,40 zł (1 680 zł X 18%). 9

10 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
Wzór na wyliczenie limitu wpłat na IKZE Przykład 2. (klasa średnia) Osoba zatrudniona na Umowę o pracę osiąga miesięcznie przychód w wysokości zł brutto (przychód rozumiany jako podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne). Jej przychód roczny to zł (= zł x 12) 4% powyższej sumy (tj zł) to zł. (kwota zł przekracza ustalony max limit wpłat na IKZE w roku 2012) Osoba ta będzie więc mogła wpłacić na IKZE w 2012 r. maksymalnie kwotę 4 030,80 zł Ulga w podatku w II progu podatkowym wyniesie 1 289,86 zł (4 030,80 zł X 32%). 10

11 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
Wzór na wyliczenie limitu wpłat na IKZE Przypadek osób prowadzących działalność gospodarczą? Podstawę składek na ubezpieczenie emerytalne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, która dla roku 2011 została ustalona na poziomie zł. Oznacza to, iż minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne w roku 2011 wynosi 2 015,40 zł (3 359 zł x 60%). A więc 2 015,40 zł x12 miesięcy = ,80 zł (roczna podstawa wymiaru składki, zakładamy że osoba fizyczna prowadziła działalność przez cały rok). 4% x ,80 zł to 967,39 zł = Max limit wpłat na IKZE w 2012 r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a które zadeklarowały minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne. 11

12 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
Ile mogę wpłacić na IKZE? Jaką ulgę otrzymam? 12 *) Wyliczenia własne Legg Mason TFI. W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych prosimy o kontakt z kwalifikowanym doradcą podatkowym.

13 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
Oczekiwania klientów wobec produktów finansowych Bezpieczeństwa powierzanych pieniędzy Konkretnej korzyści (w zależności od celu oszczędzania) Niskich opłat i kosztów 13

14 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
Oczekiwania klientów wobec produktów finansowych Możliwości wycofania się z Umowy przy jak najniższych kosztach (a najchętniej bezkosztowo) Elastyczności pod względem wnoszenia wpłat Wygody i komfortu obsługi konta 14

15 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
IKZE z funduszami Legg Mason: Tanie Przyjazne Efektywne Nowoczesne

16 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
Bezpieczeństwo uczestników Legg Mason TFI S.A. – podmiot nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego ING Bank Śląski S.A. oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. : Banki pełniące funkcję depozytariusza dla określonych funduszy Legg Mason Pekao Financial Services Sp. z o.o. Agent transferowy (podmiot prowadzący rejestry uczestników) 16

17 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
Konkretne korzyści Skuteczna zachęta do oszczędzania poprzez bieżące zachęty: ulga podatkowa  odroczenie zapłaty podatku dochodowego   brak podatku od dochodów (zysków) kapitałowych    17

18 Charakterystyka produktu
Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników. Charakterystyka produktu IKZE z Legg Mason Pierwsza wpłata (minimum) 500 PLN Kolejne wpłaty 100 PLN Wymóg regularności wpłat BRAK, wg uznania klienta Możliwość zawieszenia wpłat TAK, w każdej chwili Minimalny wymagany limit wpłat 2 tys. PLN (w okresie 36 miesięcy od daty pierwszego nabycia) W przypadku niezasilenia wpłatą w okresie 24 miesięcy, Umowę IKZE uważa się za niezawartą

19 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
Opłaty IKZE z Legg Mason Za otwarcie (jednorazowa opłata) 400 PLN Za kolejne nabycia BRAK Opłata za prowadzenie konta Opłaty likwidacyjne za wcześniejszą wypłatę Opłata za wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy 500 PLN

20 Obsługa konta – wygoda i komfort
Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników. Obsługa konta – wygoda i komfort IKZE z Legg Mason Welcome pack:

21 Obsługa konta – wygoda i komfort
Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników. Obsługa konta – wygoda i komfort IKZE z Legg Mason Dostęp do informacji o rachunku: stan rachunku historia transakcji dane osobowe i teleadresowe pełnomocnicy i uposażeni on-line 24h / 7 dni + (jako opcja) telefonicznie (pon-pt 8-19)

22 Obsługa konta – wygoda i komfort
Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników. Obsługa konta – wygoda i komfort IKZE z Legg Mason Moduł transakcyjny: Zmiana danych teleadresowych Zmiana numeru rachunku bankowego do odkupień Odwołanie pełnomocnictwa Zmiana struktury środków zgromadzonych na IKZE Zmiana alokacji wpłat (np na kilka funduszy) Zmiana hasła on-line 24h / 7 dni system SMS-owych kodów (do zatwierdzania transakcji) + (jako opcja) telefonicznie (pon-pt 8-19)

23 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
Jak są inwestowanie środki w ramach IKZE z Legg Mason? LM Strateg FIO Wg klasyfikacji Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami (IZFiA) jest to fundusz mieszany krajowy aktywnej alokacji Podstawowy Fundusz dla Wpłat 23

24 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
Inne możliwości inwestycyjne IKZE z Legg Mason LM Akcji FIO LM Strateg FIO LM Senior SFIO LM Obligacji FIO LM Pieniężny FIO Alokacja wpłat do jednego funduszu = 10% lub wielokrotność Strategia indywidualna (klient sam wybiera fundusz lub portfel funduszy) Model Dynamiczny Model Zrównoważony Automatyczne strategie modelowe (automatyczny dobór funduszy wg wieku oszczędzającego) 24 Więcej informacji na temat funkcjonalności IKZE znajdą Państwo na stronie Wybór strategii inwestycyjnej możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu do swojego Konta IKZE poprzez system Fund On Line, https://leggmason.fol.com.pl/uczestnik/LEG. . Wybór funduszy nie jest natomiast możliwy za pośrednictwem Pełnomocnika.

25 Możliwości inwestycyjne IKZE z Legg Mason
Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników. Możliwości inwestycyjne IKZE z Legg Mason IKZE z Legg Mason Liczba możliwych zmian alokacji wpłat 8 x w roku kalendarzowym Liczba możliwych zmian struktury środków (w strategii indywidualnej) 4 x w roku kalendarzowym Liczba możliwych zmian strategii inwestycyjnych (ze strategii indywidulanej na modelową i /lub odwrotnie) 2 x w roku kalendarzowym

26 Opłaty pobierane przez fundusze
Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników. Opłaty pobierane przez fundusze IKZE z Legg Mason Opłaty za konwersje aktywów pomiędzy funduszami BRAK Za zarządzanie (ujęte w wycenie jednostki uczestnictwa dla kategorii A) Od 0,8% do 3,5% w skali roku w zależności od wybranego funduszu inwestycyjnego. Szczegóły w prospekcie informacyjnym dostępnym na

27 Jakie korzyści oferuje IKZE? – Przykład 1
Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników. Jakie korzyści oferuje IKZE? – Przykład 1 Pani Iwona (35 lat) zarabia PLN miesięcznie brutto. Jej roczny limit wpłat na IKZE to 1680 PLN (= 3500*12*4%) Potencjalna korzyść podatkowa to 302,40 PLN rocznie (=1680*18%) od 65 roku życia wypłata ratalna przez 10 lat Wypłaty bez podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki) ! Założenia*: Średnioroczna stopa zwrotu podczas budowania kapitału emerytalnego 8% Średnioroczna stopa zwrotu podczas korzystania z kapitału emerytalnego 4% *) zakładane stopy zwrotu nie uwzględniają inflacji oraz ewentualnych kosztów zarządzania

28 2 109 PLN netto IKZE po 30 latach Konto IKZE Konto dodatkowe
Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników. IKZE po 30 latach Kapitał na rachunku: Ok 210 tys. PLN do opodatkowania PIT’em Ok PLN m-cznie Miesięczna emerytura po opodatkowaniu (18% stawka) wypłacana przez 10 lat Konto IKZE Kapitał na rachunku: Ok 37 tys PLN wolne od obciążeń podatkowych Ok 372 PLN m-cznie Miesięczna emerytura wypłacana przez 10 lat Konto dodatkowe Zasilane kwota ulgi podatkowej (np IKE) 2 109 PLN netto Dodatkowy łączny dochód emerytalny przez 10 lat 28 *) Wyliczenia własne Legg Mason TFI. W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych prosimy o kontakt z licencjonowanym doradcą podatkowym.

29 Jakie korzyści oferuje IKZE? – Przykład 2
Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników. Jakie korzyści oferuje IKZE? – Przykład 2 Pan Zdzisław (40 lat) zarabia PLN miesięcznie brutto. Jego roczny limit wpłat na IKZE to 4 030,80 PLN Potencjalna korzyść podatkowa to PLN rocznie (=4 030,8*32%) od 65 roku życia wypłata ratalna przez 10 lat Wypłaty bez podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki) ! Założenia*: Średnioroczna stopa zwrotu podczas budowania kapitału emerytalnego 8% Średnioroczna stopa zwrotu podczas korzystania z kapitału emerytalnego 4% *) zakładane stopy zwrotu nie uwzględniają inflacji oraz ewentualnych kosztów zarządzania

30 3 670 PLN netto IKZE po 25 latach Konto IKZE Konto dodatkowe
Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników. IKZE po 25 latach Kapitał na rachunku ok 321 tys. PLN do opodatkowania PIT’em ok PLN m-cznie Miesięczna emerytura po opodatkowaniu (18% stawka) wypłacana przez 10 lat Konto IKZE Kapitał na rachunku ok 101 tys PLN wolne od obciążeń podatkowych ok PLN m-cznie Miesięczna emerytura wypłacana przez 10 lat Konto dodatkowe Zasilane kwotą ulgi podatkowej (np IKE) 3 670 PLN netto Dodatkowy łączny dochód emerytalny przez 10 lat 30 *) Wyliczenia własne Legg Mason TFI. W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych prosimy o kontakt z licencjonowanym doradcą podatkowym.

31 Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników.
RAZEM MOŻEMY OSIĄGNĄĆ WIELE!


Pobierz ppt "Materiał wyłącznie do użytku pełnomocników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google