Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan Inwestycyjny Multi – Selekt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan Inwestycyjny Multi – Selekt"— Zapis prezentacji:

1 Plan Inwestycyjny Multi – Selekt
dajemy Klientom jeszcze więcej…

2 6 Plan Inwestycyjny Produkt dający możliwość pomnażania kapitału, poprzez inwestowanie regularne lub wpłaty jednorazowe w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Konto podstawowe Konto dodatkowe (dla wpłat jednorazowych dostępne od 2 roku polisy) Dedykowane do wpłat regularnych bądź wpłat jednorazowych. Dedykowane do nieregularnych i dobrowolnych wpłat jednorazowych. Nowe PIAXA to oczywiście dużo zmian, ale część elementów pozostaje niezmienna. 2. Zacznijmy od tego co się nie zmieniło – przypomnienie.

3 Plan Inwestycyjny zasada dla Planu Inwestycyjnego Multi i Selekt
6 Plan Inwestycyjny zasada dla Planu Inwestycyjnego Multi i Selekt – z inwestycją regularną II etap polisy – automatyczne, bezterminowe przedłużenie I etap polisy – terminowy do 65 roku życia* *na potrzeby OWU I etap określony: do 65 roku – dla osób do 55 roku życia 10 lat – dla osób od 55 roku II etap: automatyczne przedłużenie w rocznicę po 65 roku życia ubezpieczonego.

4 Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż /inwestowanie poprzez 14 UFK i 3 modelowe portfele AXA/

5 Plan Inwestycyjny Selekt / Selekt Prestiż
Zakresy inwestycji regularnych PI Selekt PI Selekt Prestiż Wariant 2 Wariant 1 Wariant 3 Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3/3max miesięczne 250  350  450    – kwartalne 750      – półroczne      – roczne      – Minimalna wysokość wpłaty dodatkowej BEZ OGRANICZEŃ

6 Plan Inwestycyjny Selekt / Selekt Prestiż
Ogólna zasada funkcjonowania konta podstawowego obowiązek inwestycji regularnej przez 10 lat BONUS BONUS PREMIA w zależności od WARIANTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SU=100zł, za ryzyko ubezpieczeniowe za zarządzanie za administrowanie

7 Premia i Bonus – PI Selekt
6 Premia i Bonus – PI Selekt PREMIA zależna jest od wariantu ubezpieczenia i jest to % wpłaconej składki w pierwszym roku polisy. Jego wartość przedstawia w TOiL jako wskaźnik procentowy podwyższonego alokowania składki podstawowej. BONUSY jako procent wpłaconej składki pierwszorocznej przyznawane w ostatnich dniach 10 roku i 15 roku polisy. 1 10 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25… 20% 40% PI Selekt wariant 1 10% razem 70% wariant 2 15% razem 75% wariant 3 20% razem 80%

8 Premia i Bonus – PI Selekt Prestiż
6 Premia i Bonus – PI Selekt Prestiż PREMIA zależna jest od wariantu ubezpieczenia i jest to % wpłaconej składki w pierwszym roku polisy. Jego wartość przedstawia w TOiL jako wskaźnik procentowy podwyższonego alokowania składki podstawowej. BONUSY jako procent wpłaconej składki pierwszorocznej przyznawane w ostatnich dniach 10 roku i 15 roku polisy. bezkonkurencyjne premie i bonusy 1 10 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25… 20% 40% PI Selekt Prestiż wariant 1 25% razem 85% wariant 2 30% razem 90% wariant 3 35% razem 95% wariant 3 max 40% razem 100%

9 6 Bonus – PI Selekt BONUS – jako procent wpłaconej składki pierwszorocznej przyznawany w ostatnich dniach 10 roku i 15 roku polisy dla Klientów inwestujących regularnie. WARUNKI OTRZYMANIA BONUSA: brak wykupów częściowych z konta podstawowego do momentu przyznania BONUSA, składka w wysokości nie niższej niż pierwotna z wniosku do momentu przyznania BONUSA, brak zawieszenia inwestycji do momentu przyznania BONUSA (można skorzystać z prolongaty).

10 Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż /otwarta architektura 64 UFK/

11 Plan Inwestycyjny Multi / Multi Prestiż
Zakresy inwestycji regularnych PI Multi PI Multi Prestiż Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 miesięczne 300    – kwartalne 900    – półroczne    – roczne    – Minimalna wysokość wpłaty dodatkowej BEZ OGRANICZEN

12 Plan Inwestycyjny Multi / Multi Prestiż
Ogólna zasada funkcjonowania konta podstawowego obowiązek inwestycji regularnej przez 10 lat PREMIA w zależności od WARIANTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SU=100zł, za ryzyko ubezpieczeniowe za zarządzanie za administrowanie

13 Premia – PI Multi / PI Multi Prestiż
6 Premia – PI Multi / PI Multi Prestiż PREMIA zależna jest od wariantu ubezpieczenia i jest to % wpłaconej składki w pierwszym roku polisy. Jego wartość przedstawia w TOiL jako wskaźnik procentowy podwyższonego alokowania składki podstawowej. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25… PI Multi Prestiż wariant 1 15% wariant 2 20% wariant 3 25% PI Multi wariant bazowy brak

14 Plan Inwestycyjny Multi / Multi Prestiż 5-15 /otwarta architektura 64 UFK/

15 Plan Inwestycyjny Multi / Multi Prestiż 5-15
Zakresy inwestycji regularnych PI Multi 5-15 PI Multi Prestiż 5-15 Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 miesięczne 500    – kwartalne    – półroczne    – roczne    – Minimalna wysokość wpłaty dodatkowej BEZ OGRANICZEN

16 Plan Inwestycyjny Multi / Multi Prestiż 5-15
Ogólna zasada funkcjonowania konta podstawowego obowiązek inwestycji regularnej przez 5 lat PREMIA w zależności od WARIANTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SU=100zł, za ryzyko ubezpieczeniowe za zarządzanie za administrowanie

17 Premia – PI Multi 5-15 / PI Multi Prestiż 5-15
6 Premia – PI Multi 5-15 / PI Multi Prestiż 5-15 PREMIA zależna jest od wariantu ubezpieczenia i jest to % wpłaconej składki w pierwszym roku polisy. Jego wartość przedstawia w TOiL jako wskaźnik procentowy podwyższonego alokowania składki podstawowej. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25… PI Multi Prestiż 5-15 wariant 1 5% wariant 2 10% wariant 3 15% PI Multi 5-15 wariant bazowy brak

18 Opłaty w Planie Inwestycyjnym
6 Opłaty w Planie Inwestycyjnym za ryzyko ubezpieczeniowe – zgodnie z TOiL – uzależniona od wieku za zarządzanie – pobierana od 4 roku polisy dla rachunku podstawowego i zależna od portfela inwestycyjnego oraz wariantu (dla rachunku dodatkowego pobierana od 1 roku) za administrowanie polisą – opłata miesięczna jako % od rachunku utworzonego z wpłat z pierwszych 2 lat 2 SU=100zł, za ryzyko ubezpieczeniowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 za zarządzanie za administrowanie Opłata: dla portfeli: 2,80% - 1,75% pozostałe UFK: 1,95%-1,30% dla PI SELKT/Prestiż w UFK AXA IM: 2,45% - 1,80% Opłaty od wartości konta utworzonego z wpłat z 1 i 2 roku polisy : dla wersji Prestiż – 0,25% dla wersji bazowych – 0,39%

19 Plan Inwestycyjny - wykup z konta podstawowego polisy

20 Plan Inwestycyjny Multi / Selekt
Ogólna zasada funkcjonowania wypłat z konta podstawowego Zawieszenie inwestycji możliwe od 6 roku: zgodnie z życzeniem klienta lub automatycznie na dowolnie określony czas lub bezterminowo skutkuje przedłużeniem obowiązku inwestycji regularnej przez 10 lat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1,2 rok 0% rok 20%  88% rok 99,5% od 20 roku  100%

21 Plan Inwestycyjny Multi 5-15
Ogólna zasada funkcjonowania wypłat z konta podstawowego Zawieszenie inwestycji możliwe od 6 roku: zgodnie z życzeniem klienta lub automatycznie na dowolnie określony czas lub bezterminowo NIE skutkuje przedłużeniem obowiązku inwestycji regularnej przez 15 lat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1,2 rok 0% rok 20%  88% rok 99,5% od 20 roku  100%

22 Plan Inwestycyjny Multi z wpłatami jednorazowymi

23 Plan Inwestycyjny Multi z wpłatą jednorazową
Ogólna zasada funkcjonowania. wpłata na konto podstawowe dokonywana w 1 roku polisy konto podstawowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Brak limitu min. wartości konta po wypłacie konto dodatkowe Wpłaty na konto dodatkowe w dowolnej wysokości – bez ograniczeń Możliwość ustanowienia cyklicznych wypłat z konta dodatkowego

24 Opłata wstępna Wskaźnik wykupu Wariant I Wariant II Wariant I
0% Wariant II Wysokość składki w tys. zł do powyżej powyżej 250 – powyżej 500 4% % % % Wskaźnik wykupu Wariant I Rok polisy : % % % % % % od 7 – 100% Wariant II Rok polisy : Wysokość składki w tys. zł do powyżej powyżej 250 – powyżej 500 % % % % % % % %

25 Plan Inwestycyjny z inwestycją jednorazową
6 Plan Inwestycyjny z inwestycją jednorazową zasada dla PI Multi – z inwestycją jednorazową Konto podstawowe Konto dodatkowe w zależności od wariantu dowolna wpłata na konto dodatkowe pozwala zachować polisę. w przypadku spadku wartości polisy (rachunku podstawowego + dodatkowego) od pierwszego roku poniżej określonego limitu AXA ma prawo pobrać dwukrotność opłaty za zarządzanie = utrzymanie polisy w mocy!

26 6 Funkcjonalności Konto podstawowe Konto dodatkowe (dla wpłat jednorazowych dostępne od 2 roku polisy) Wpłata, która zawiera nadpłatę automatycznie pokrywa bieżącą wpłatę i jej kolejne raty Brak limitu wpłat na konto dodatkowe Automatyczne pokrywanie zaległości wpłaty regularnej z konta dodatkowego na koniec okresu prolongaty. Transfer pomiędzy kontami bez „podatku Belki” Jednorazowe bądź cykliczne wypłaty poza polisę zlecane przez Klienta

27 Plan Inwestycyjny – wniosek

28 Wniosek – część wspólna
Określenie ubezpieczającego

29 Wniosek – część wspólna
Identyfikacja obywatelstwa Identyfikacja adresu zamieszkania Identyfikacja źródeł pochodzenia przychodu

30 Wniosek – część wspólna
Wyznaczenie ubezpieczonego Wskazanie przedstawiciela ustawowego w przypadku braku pełnej zdolności do czynności prawnych ubezpieczonego

31 Wniosek – część wspólna
Jeden podpis ubezpieczającego i ubezpieczonego pod wszystkimi oświadczeniami

32 Wniosek – część wspólna
Miejsce na wpis dotyczący m.in. wystawienia blankietów do wpłat Ankieta profilu inwestycyjnego.

33 Wnioski do Planów Inwestycyjnych
PI Selekt / PI Selekt Prestiż PI Multi / PI Multi Prestiż ze składką regularną i jednorazową PI Multi 5-15 / PI Multi Prestiż 5-15 Druk dowodu pierwszej wpłaty oddzielony od wniosku

34 Dziękuję


Pobierz ppt "Plan Inwestycyjny Multi – Selekt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google