Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Plan Inwestycyjny Multi – Selekt dajemy Klientom jeszcze więcej…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Plan Inwestycyjny Multi – Selekt dajemy Klientom jeszcze więcej…"— Zapis prezentacji:

1 1 Plan Inwestycyjny Multi – Selekt dajemy Klientom jeszcze więcej…

2 Konto podstawowe Plan Inwestycyjny Konto dodatkowe (dla wpłat jednorazowych dostępne od 2 roku polisy) Produkt dający możliwość pomnażania kapitału, poprzez inwestowanie regularne lub wpłaty jednorazowe w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Dedykowane do wpłat regularnych bądź wpłat jednorazowych. Dedykowane do nieregularnych i dobrowolnych wpłat jednorazowych.

3 Plan Inwestycyjny zasada dla Planu Inwestycyjnego Multi i Selekt– z inwestycją regularną I etap polisy – terminowy do 65 roku życia* II etap polisy – automatyczne, bezterminowe przedłużenie *na potrzeby OWU I etap określony: do 65 roku – dla osób do 55 roku życia 10 lat – dla osób od 55 roku II etap: automatyczne przedłużenie w rocznicę po 65 roku życia ubezpieczonego.

4 Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż /inwestowanie poprzez 14 UFK i 3 modelowe portfele AXA/

5 PI Selekt Wariant 2Wariant 1Wariant 3 PI Selekt Prestiż Wariant 2Wariant 3/3maxWariant 1 Plan Inwestycyjny Selekt / Selekt Prestiż Zakresy inwestycji regularnych miesięczne – kwartalne – półroczne – roczne – Minimalna wysokość wpłaty dodatkowej BEZ OGRANICZEŃ

6 Plan Inwestycyjny Selekt / Selekt Prestiż PREMIA w zależności od WARIANTU BONUS SU=100zł, za ryzyko ubezpieczeniowe za zarządzanie za administrowanie Ogólna zasada funkcjonowania konta podstawowego obowiązek inwestycji regularnej przez 10 lat

7 PI Selekt … BONUSY jako procent wpłaconej składki pierwszorocznej przyznawane w ostatnich dniach 10 roku i 15 roku polisy. wariant 3 20% wariant 1 10% wariant 2 15% PREMIA zależna jest od wariantu ubezpieczenia i jest to % wpłaconej składki w pierwszym roku polisy. Jego wartość przedstawia w TOiL jako wskaźnik procentowy podwyższonego alokowania składki podstawowej %40% razem 70% razem 75% razem 80% Premia i Bonus – PI Selekt

8 Prestiż PI Selekt Prestiż … BONUSY jako procent wpłaconej składki pierwszorocznej przyznawane w ostatnich dniach 10 roku i 15 roku polisy. wariant 3 35% wariant 1 25% wariant 2 30% PREMIA zależna jest od wariantu ubezpieczenia i jest to % wpłaconej składki w pierwszym roku polisy. Jego wartość przedstawia w TOiL jako wskaźnik procentowy podwyższonego alokowania składki podstawowej razem 85% razem 90% razem 95% 20% 40% wariant 3 max 40% razem 100% bezkonkurencyjne premie i bonusy Premia i Bonus – PI Selekt Prestiż

9 BONUS – jako procent wpłaconej składki pierwszorocznej przyznawany w ostatnich dniach 10 roku i 15 roku polisy dla Klientów inwestujących regularnie. WARUNKI OTRZYMANIA BONUSA WARUNKI OTRZYMANIA BONUSA: brak wykupów częściowych z konta podstawowego do momentu przyznania BONUSA, składka w wysokości nie niższej niż pierwotna z wniosku do momentu przyznania BONUSA, brak zawieszenia inwestycji do momentu przyznania BONUSA (można skorzystać z prolongaty). Bonus – PI Selekt

10 Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż /otwarta architektura 64 UFK/

11 PI Multi Prestiż Wariant 2Wariant 3 Wariant 1 PI Multi Plan Inwestycyjny Multi / Multi Prestiż Zakresy inwestycji regularnych miesięczne – kwartalne – półroczne – roczne – Minimalna wysokość wpłaty dodatkowej BEZ OGRANICZEN

12 Plan Inwestycyjny Multi / Multi Prestiż Ogólna zasada funkcjonowania konta podstawowego PREMIA w zależności od WARIANTU SU=100zł, za ryzyko ubezpieczeniowe za zarządzanie za administrowanie obowiązek inwestycji regularnej przez 10 lat

13 Prestiż PI Multi Prestiż PI Multi … PREMIA zależna jest od wariantu ubezpieczenia i jest to % wpłaconej składki w pierwszym roku polisy. Jego wartość przedstawia w TOiL jako wskaźnik procentowy podwyższonego alokowania składki podstawowej. wariant bazowy brak wariant 3 25% wariant 1 15% wariant 2 20% 1 Premia – PI Multi / PI Multi Prestiż

14 Plan Inwestycyjny Multi / Multi Prestiż 5-15 /otwarta architektura 64 UFK/

15 PI Multi Prestiż 5-15 Wariant 2Wariant 3 Wariant 1 PI Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi / Multi Prestiż 5-15 Zakresy inwestycji regularnych miesięczne – kwartalne – półroczne – roczne – Minimalna wysokość wpłaty dodatkowej BEZ OGRANICZEN

16 Plan Inwestycyjny Multi / Multi Prestiż 5-15 Ogólna zasada funkcjonowania konta podstawowego SU=100zł, za ryzyko ubezpieczeniowe za zarządzanie za administrowanie PREMIA w zależności od WARIANTU obowiązek inwestycji regularnej przez 5 lat

17 Prestiż PI Multi Prestiż 5-15 PI Multi … PREMIA zależna jest od wariantu ubezpieczenia i jest to % wpłaconej składki w pierwszym roku polisy. Jego wartość przedstawia w TOiL jako wskaźnik procentowy podwyższonego alokowania składki podstawowej. wariant bazowy brak wariant 3 15% wariant 1 5% wariant 2 10% 1 Premia – PI Multi 5-15 / PI Multi Prestiż 5-15

18 SU=100zł, za ryzyko ubezpieczeniowe za zarządzanie Opłaty w Planie Inwestycyjnym za ryzyko ubezpieczeniowe – zgodnie z TOiL – uzależniona od wieku 4 roku za zarządzanie – pobierana od 4 roku polisy dla rachunku podstawowego i zależna od portfela inwestycyjnego oraz wariantu (dla rachunku dodatkowego pobierana od 1 roku) 2 lat za administrowanie polisą – opłata miesięczna jako % od rachunku utworzonego z wpłat z pierwszych 2 lat Opłaty od wartości konta utworzonego z wpłat z 1 i 2 roku polisy : dla wersji Prestiż – 0,25% dla wersji bazowych – 0,39% Opłata: dla portfeli: 2,80% - 1,75% pozostałe UFK: 1,95%-1,30% dla PI SELKT/Prestiż w UFK AXA IM: 2,45% - 1,80% za administrowanie

19 Plan Inwestycyjny - wykup z konta podstawowego polisy

20 Plan Inwestycyjny Multi / Selekt Ogólna zasada funkcjonowania wypłat z konta podstawowego 1,2 rok 0% rok 20% 88% rok 99,5% od 20 roku 100% Zawieszenie inwestycji możliwe od 6 roku: zgodnie z życzeniem klienta lub automatycznie na dowolnie określony czas lub bezterminowo skutkuje przedłużeniem obowiązku inwestycji regularnej przez 10 lat

21 Plan Inwestycyjny Multi Ogólna zasada funkcjonowania wypłat z konta podstawowego 1,2 rok 0% rok 20% 88% rok 99,5% od 20 roku 100% Zawieszenie inwestycji możliwe od 6 roku: zgodnie z życzeniem klienta lub automatycznie na dowolnie określony czas lub bezterminowo NIE skutkuje przedłużeniem obowiązku inwestycji regularnej przez 15 lat

22 Plan Inwestycyjny Multi z wpłatami jednorazowymi

23 Plan Inwestycyjny Multi z wpłatą jednorazową Ogólna zasada funkcjonowania. konto podstawowe konto dodatkowe wpłata na konto podstawowe dokonywana w 1 roku polisy Wpłaty na konto dodatkowe w dowolnej wysokości – bez ograniczeń Możliwość ustanowienia cyklicznych wypłat z konta dodatkowego Brak limitu min. wartości konta po wypłacie

24 Opłata wstępna Wariant I Rok polisy : % % % % % % od 7 – 100% Wariant II Rok polisy : Wysokość składki w tys. zł do 100 powyżej powyżej 250 – 500 powyżej % 94% 95% 96% 2 96% 97% 98% 99% Wariant I 0% Wariant II Wysokość składki w tys. zł do 100 powyżej powyżej 250 – 500 powyżej 500 4% 3% 2% 1% Wskaźnik wykupu

25 zasada dla PI Multi Konto podstawoweKonto dodatkowe w zależności od wariantu – z inwestycją jednorazową w przypadku spadku wartości polisy (rachunku podstawowego + dodatkowego) od pierwszego roku poniżej określonego limitu AXA ma prawo pobrać dwukrotność opłaty za zarządzanie = utrzymanie polisy w mocy! dowolna wpłata na konto dodatkowe pozwala zachować polisę. Plan Inwestycyjny z inwestycją jednorazową

26 Konto podstawowe Funkcjonalności Konto dodatkowe (dla wpłat jednorazowych dostępne od 2 roku polisy) Brak limitu wpłat na konto dodatkowe Jednorazowe bądź cykliczne wypłaty poza polisę zlecane przez Klienta Automatyczne pokrywanie zaległości wpłaty regularnej z konta dodatkowego na koniec okresu prolongaty. Transfer pomiędzy kontami bez podatku Belki Wpłata, która zawiera nadpłatę automatycznie pokrywa bieżącą wpłatę i jej kolejne raty

27 Plan Inwestycyjny – wniosek

28 Wniosek – część wspólna Określenie ubezpieczającego

29 Wniosek – część wspólna Identyfikacja źródeł pochodzenia przychodu Identyfikacja adresu zamieszkania Identyfikacja obywatelstwa

30 Wniosek – część wspólna Wyznaczenie ubezpieczonego Wskazanie przedstawiciela ustawowego w przypadku braku pełnej zdolności do czynności prawnych ubezpieczonego

31 Wniosek – część wspólna Jeden podpis ubezpieczającego i ubezpieczonego pod wszystkimi oświadczeniami

32 Wniosek – część wspólna Miejsce na wpis dotyczący m.in. wystawienia blankietów do wpłat Ankieta profilu inwestycyjnego.

33 Wnioski do Planów Inwestycyjnych PI Selekt / PI Selekt Prestiż PI Multi / PI Multi Prestiż ze składką regularną i jednorazową PI Multi 5-15 / PI Multi Prestiż 5-15 Druk dowodu pierwszej wpłaty oddzielony od wniosku

34 34 Dziękuję


Pobierz ppt "1 Plan Inwestycyjny Multi – Selekt dajemy Klientom jeszcze więcej…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google