Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Izba Ubezpieczeń konferencja: Rola rynku ubezpieczeniowego w realizacji reformy systemu emerytalnego Wprowadzenie do debaty: Społeczno-ekonomiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Izba Ubezpieczeń konferencja: Rola rynku ubezpieczeniowego w realizacji reformy systemu emerytalnego Wprowadzenie do debaty: Społeczno-ekonomiczne."— Zapis prezentacji:

1

2 Polska Izba Ubezpieczeń konferencja: Rola rynku ubezpieczeniowego w realizacji reformy systemu emerytalnego Wprowadzenie do debaty: Społeczno-ekonomiczne znaczenie III filara systemu emerytalnego prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 29 stycznia 2008 r.

3 Po co III filar systemu? Pytanie wydaje się banalne, ale niektórzy twórcy systemu uważają, że indywidualne konta emerytalne są dodatkiem, istniejącym poza powszechnym systemem. Teza przeciwstawna: odpowiednio skonstruowany III filar jest immanentną częścią składową nowego systemu emerytalnego.

4 Odpowiedź 1: Odpowiedź 1: Aby STWORZYĆ SYSTEM EMERYTALNY Ustanowienie systemu o trzech filarach.

5 Odpowiedź 2: Z powodu OBNIŻENIA STOPY ZASTĄPIENIA z bazowej części systemu emerytalnego

6 E s /W s = 68% 91% 52% (w zależności od wcześniejszych wynagrodzeń - im niższe wynagrodzenie tym wyższa stopa zastąpienia) 0,5 = 2,5 =

7 E n /W n = 51% 63% 42% (w zależności od momentu przejścia na emeryturę - im późniejsze przejście tym wyższa stopa zastąpienia) 65 = 60 =

8 zasada obliczania emerytury: E = K pdtż U + 6065

9 Powstawanie pola dla dodatkowych przedsięwzięć emerytalnych dotychczasowy standard emerytalny zmieniony standard emerytalny pożądany standard emerytalny Ważny komentarz: Zmieniony standard urealnia bazowe zabezpieczenie emerytalne, przede wszystkim z punktu widzenia demograficznego. Wyższy standard wymagałby podniesienia obowiązkowej składki.

10 Porównanie stóp zastąpienia wynagrodzenia przez emeryturę w starym i nowym systemie emerytalnym (każda z osób przepracowała 30 albo 35 lat (jeśli przeszła na emeryturę w wieku 65 lat) i uzyskała 5 lat tzw. nieskładkowych) płeć wiek% średniego stary nowy system wynagrodzenia kobieta60 5091%43% kobieta60 10067%43% kobieta60 25052%43% kobieta65 5096%63% kobieta65 10073%63% kobieta65 25058%63% mężczyzna65 5096%63% mężczyzna65 10073%63% mężczyzna65 25058%63%

11 Odpowiedź 3: Aby UPOWSZECHNIĆ DODATKOWEOSZCZĘDZANIEEMERYTALNE

12 Mała szansa upowszechnienia zakładowych planów emerytalnych; w Polsce: Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Nieelastyczny bonus.

13 Podwyżka wynagrodzeń a bonus emerytalny przeciętny poziom wynagrodzeń w przedsiębiorstwie podwyżka bonus emerytalny

14 Indywidualne plany emerytalne: Indywidualne Konta Emerytalne Błędna filozofia IKE

15 Ważniejsze upowszechnienie długookresowego oszczędzania niż wielkość oszczędności niewielu uczestników.

16 silny sygnał Konieczny silny sygnał dla upowszechnienia dodatkowego oszczędzania na okres starości. Zwolnienie wkładu od podatku Jakiej kwoty?

17

18

19 Jeśli stopa zastąpienia z bazowej części systemu wyniesie około 50%, to dla osiągnięcia 75% stopy konieczne jest systematyczne dodatkowe oszczędzanie w wysokości składki na OFE.

20 Składka od przeciętnego wynagrodzenia wpłacana na OFE w skali roku wynosi ok. 2400 zł.

21 Składka od przeciętnego wynagrodzenia wpłacana na OFE w skali roku powinna stanowić minimalną podstawę ustalenia preferencji podatkowych. To nie jest rozwiązanie dla bogatych.

22 Trzeba jednak wziąć pod uwagę konieczność nadgonienia zaległości w oszczędzaniu wynoszące de facto 10 lat. Uzasadnienie dla innej skali preferencji podatkowych.

23 Teza ideowa dotycząca problemu opodatkowania: jeśli państwo nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa socjalnego, to nie powinno opodatkowywać wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe w celu podniesienia tego poziomu.

24 Teza systemowa: Równoległe opodatkowanie S - składkaK - korzyści kapitałoweE - emerytura SKESKESKESKE Filar INNT Filar IINNT Filar IIITNN Filar IIINNT

25 Inne preferencje: Uelastycznienie dyspozycji wkładem z zachowaniem celu emerytalnego (zdefiniowanie zasad uczestnictwa, zwrotu i wypłat z IKE).

26 Lobbować na rzecz zwolnienia od podatku systematycznych wkładów na cele emerytalne. Problem kosztu rozwiązania należy rozpatrywać na tle refundacji składek na OFE (ok. 15 mld rocznie), a więc rozwiązania również antycypującego przyszłe problemy emerytalne.


Pobierz ppt "Polska Izba Ubezpieczeń konferencja: Rola rynku ubezpieczeniowego w realizacji reformy systemu emerytalnego Wprowadzenie do debaty: Społeczno-ekonomiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google