Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III Filar – szansa na lepsze jutro?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III Filar – szansa na lepsze jutro?"— Zapis prezentacji:

1 III Filar – szansa na lepsze jutro?
Gdzie ten III filar? Warszawa, 29 marca 2012 r.

2 Europejska debata nad systemami emerytalnymi – pojawia się nadzieja!
7 lipca 2010 r. Komisja Europejska opublikowała Zieloną Księgę „na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie”. W dokumencie zawarto generalne rekomendacje, które zdaniem autorów pozwolą na zapewnienie stabilności systemów emerytalnych wobec wyzwań demograficznych nieuchronnie czekających Kraje Członkowskie UE, tj.: podwyższenie wieku emerytalnego, zwiększenie dywersyfikacji systemów emerytalnych („bezpieczeństwo dzięki różnorodności”), zwiększenie bezpieczeństwa (wypłacalność) i przejrzystości systemów emerytalnych (lepsza informacja), jasne określenie roli i definicji składowych części systemu emerytalnego (obowiązkowe vs. dobrowolne; społeczne vs. prywatne; pracownicze vs. indywidualne), uregulowanie kwestii przenoszenia uprawnień emerytalnych wewnątrz UE (aspekty prawne i podatkowe), usprawnienie pozyskiwania informacji statystycznych i zarządzania na szczeblu europejskim, skuteczność i zasadność stosowania zachęt podatkowych dla fundowanej części systemów emerytalnych.

3 Europejska debata nad systemami emerytalnymi – pozostaje tylko nadzieja?
16 lutego 2012 r. Komisja Europejska opublikowała Białą Księgę „na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie”. Biała Księga obejmuje następujące propozycje działań: dostosowanie miejsc pracy dla osób starszych w celu umożliwienie dłuższej aktywności zawodowej, wprowadzanie zachęt ( w tym podatkowych) w celu rozwijania uzupełniających prywatnych systemów emerytalnych, polepszenie systemów bezpieczeństwa dodatkowych funduszy emerytalnych poprzez objecie IORP programem solvency II oraz lepszemu informowaniu konsumentów, dostosowanie dodatkowych emerytur do potrzeb mobilności za pomocą przepisów chroniących uprawnienia nabyte w różnych krajach członkowskich, w tym tworzenie systemu śledzenia uprawnień, wydłużenie wieku aktywności zawodowej poprzez powiązanie wieku przejścia na emeryturę ze średnim trwaniem życia, ograniczanie dostępu do wcześniejszych emerytur, zmniejszanie zróżnicowania emerytur ze względu na płeć.

4 Polski rynek ubezpieczeń na życie - gdzie te programy emerytalne?

5 Indywidualne Konta Emerytalne

6 Indywidualne Konta Emerytalne

7 Indywidualne Konta Emerytalne

8 Indywidualne Konta Emerytalne

9 Indywidualne Konta Emerytalne

10 Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego
Od 1 stycznia 2012 r. obok funkcjonujących już indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz pracowniczych programów emerytalnych (PPE), oszczędzający otrzymali możliwość założenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) Konto może założyć każdy w instytucji je oferującej, tj.:  funduszu inwestycyjnym, biurze maklerskim, banku, firmie ubezpieczeniowej. w otwartym funduszu emerytalnym, ale tylko w tym, którego jest się członkiem w ramach II filaru.  Zachętą do gromadzenia środków na IKZE jest ulga odliczana od podstawy opodatkowania ujmowana w rozliczeniu rocznym (PIT). Nie można jednak odliczyć od podatku wszystkich wpłat dokonywanych do IKZE. Od podstawy opodatkowania można odliczyć maksimum 4% 30 średnich wynagrodzeń tj. ok 4 tys. zł rocznie. Aby nabyć uprawnienia do wypłaty zgromadzonych środków należy osiągnąć wiek emerytalny oraz dokonywać wpłat w co najmniej pięciu latach kalendarzowych. Zgromadzoną gotówkę wypłacić można w formie jednorazowej wypłaty, w formie dożywotniej emerytury lub w formie comiesięcznego świadczenia wypłacanego przez okres 10 lat. Od wypłat należy zapłacić podatek dochodowy. Otrzymane pieniądze trzeba będzie doliczyć do dochodu przy rozliczeniu rocznym PIT. 

11 Program emerytalny Jakie warunki powinien spełniać Program emerytalny?
Powinien zapewniać możliwość kumulacji kapitału (aktualnie, jedyna funkcja IKE i PPE), Powinien zapewniać, po osiągnięciu wieku emerytalnego, systematyczną okresową wypłatę renty dożywotniej, renty dożywotniej z okresem gwarantowanym lub renty pewnej przez X lat, Powinien chronić przed utratą kapitału i zapewniać środki i/lub usługi w razie wystąpienia inwalidztwa lub choroby uniemożliwiającej kontynuowanie pracy zarobkowej, Powinien chronić w okresie kumulacji kapitału bliskich na wypadek śmierci.

12 Program emerytalny Czy obecne regulacje promują Programy emerytalne?
Jedyne zachęty, bardzo skromne, dla IKE (schemat TEE do limitu), PPE (schemat TEE do limitu oraz zachęta dla pracodawców) i IKZE (schemat EET do limitu), Nie jest promowana w fazie wypłat renta dożywotnia (np. brak takiego rozwiązania w założeniach do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym), Nie są promowane rozwiązania ubezpieczeniowe (zachęty/ulgi nie obejmują środków przeznaczonych na ochronę w okresie przedemerytalnym),

13 Program emerytalny Jakie są inne bariery rozwoju Programów emerytalnych? Brak świadomości przyszłych ryzyk (np. kwestia stopy zastąpienia ostatniego wynagrodzenia), Znajomość zagrożeń nie eliminuje postawy „jakoś to będzie” – „państwo i/lub rodzina pomoże”, Brak zaufania do zakładów ubezpieczeń, Niepełna oferta zakładów ubezpieczeń, Niska stymulacja przezorności (brak zachęt do określonych zachowań), Niska wiedza ekonomiczna, Nieokreślona data wejścia do strefy Euro, Anty-dyskryminacyjne regulacje europejskie (rewolucja związana z traktowaniem oceny ryzyka jako dyskryminacji – wiek, płeć),

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "III Filar – szansa na lepsze jutro?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google