Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe
Dywidendy, Odsetki, Należności Licencyjne

2 Dywidendy Dochody bierne : Dywidendy Odsetki Należności licencyjne
Zyski kapitałowe

3 Dywidendy Pojęcie dywidendy art.10 ust.3 UM-OECD

4 Dywidendy Określenie „dywidendy” użyte w tym artykule oznacza dochód :
z akcji, akcji gratisowych, praw do udziału w zysku, akcji górniczych, akcji założycieli lub innych praw z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw w spółce, który według prawa podatkowego państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji

5 Polska jest państwem źródła
Państwo X Polska udziały Spółka X Spółka Y wypłata dywidendy

6 Polska jest państwem rezydencji
Państwo X Polska wypłata dywidendy Spółka X Spółka Y udziały

7 UM-OECD – Art. 10 1.Dywidendy, wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. 2. Jednakże dywidendy te mogą być opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć : a) 5 % kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 %, b) 15% kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach

8 Dywidendy Przykład odliczenia podatku u źródła

9 Dywidendy Państwo X (pobranie podatku u źródła)
Spółka A z siedzibą w kraju X wypłaca dywidendę spółce B z siedzibą w Polsce (50 % udziałowiec) Zysk brutto spółki A – 100 j.p. Stawka podatku dochodowego w państwie X- 20 % Podatek dochodowy – 20 j.p. Dywidenda przypadająca na B – 40 j.p.

10 Dywidendy Podatek u źródła (5 % ) –2 j.p. Dywidenda netto j.p.

11 Dywidendy

12 Dywidendy

13 Dywidendy Metoda kredytu podatkowego (Credit Method) Metoda wyłączenia
(Exemption Method)

14 Przykłady Polska – opodatkowanie zagranicznej dywidendy spółki B
Polska (opodatkowanie spółki B) Dochód krajowy spółki B = 0 Dywidenda ze spółki A - 40 j.p. Stawka podatku % Podatek od dywidendy należny w Polsce – 7,60 j.p. (40 j.p.x19 %) Podatek do zapłaty : 7,60j.p. – 2 j.p. = 5,60 j.p.

15 Dywidendy Art.10 ust.4 (dywidendy i zakład )

16 Państwo X Polska Spółka B (spółka wypłacająca Dywidendę) Spółka A
zakład spółki A Zakład spółki A (udziały spółki A w spółce B)

17 Dywidendy Państwo Y spółka B (córka) Państwo X Państwo Z spółka A
dywidenda spółka A (matka) zakład spółki A

18 Dywidendy Ma zastosowanie wyłącznie umowa pomiędzy państwem X i Y; nie mają zastosowania umowy pomiędzy X i Z oraz Y i Z

19 Dywidendy Klauzula „ Beneficial owner „ (odpowiednik polski : osoba uprawniona, faktyczny właściciel ) Cel : zapobieżenie zjawisku „ treaty shopping”

20 wypłata dywidendy -20 %WHT
Państwo Z Państwo Y wypłata dywidendy -20 %WHT Spółka B Spółka C udziały

21 Dywidendy Państwo Y spółka B Państwo X Państwo Z Spółka C spółka C1

22 Dywidendy Założenia : Nie ma UPO pomiędzy Y i Z. Spółka B zgodnie z prawem krajowym pobierze 20 % podatku u źródła. Pomiędzy Y i X jest UPO : żadne z tych państw nie pobiera podatku u źródła przy wypłacie dywidend rezydentowi drugiego państwa . Pomiędzy państwami X i Z nie ma UPO, ale X nie nakłada podatku u źródła na dywidendy wypłacane nierezydentom.

23 Dywidendy Spółka C zakłada spółkę zależną C 1 w państwie X.
Spółka C1 nabywa udziały w spółce B od spółki C. Dywidendę wypłaca teraz spółka B spółce C1 wykorzystując postanowienia UPO pomiędzy państwami X i Y Spółka C1 wypłaca Dywidendę C (Państwo X nie nakłada podatku na dywidendy wypłacane nierezydentom)

24 Dywidendy Specjalne klauzule antyabuzywbne przeciwko nieuprawnionemu wykorzystaniu korzyści umownych, np. umowa polsko-brytyjska

25 Dywidendy Przepisy krajowe mające znaczenie dla opodatkowania dywidend uzyskanych z zagranicy : art.20 ust.2 updop

26 Dywidendy Państwo X (pobranie podatku u źródła)
Spółka A z siedzibą w kraju X wypłaca dywidendę spółce B z siedzibą w Polsce (100 % udziałowiec) Zysk brutto spółki A – 100 j.p. Stawka podatku dochodowego w państwie X- 20 % Podatek dochodowy – 20 j.p. Dywidenda przypadająca na B – 80 j.p.

27 Dywidendy Podatek u źródła (5 % ) –2 j.p.

28 Przykłady Polska – opodatkowanie zagranicznej dywidendy spółki B
Polska (opodatkowanie spółki B) Dochód krajowy spółki B = 0 Dywidenda ze spółki A - 80 j.p. Stawka podatku % Podatek od dywidendy należny w Polsce – 19 j.p. (100 j.p.x19 %) Podatek zagraniczny : 20 j.p. + 5 j.p. = 22 j.p. Spółka B nie zapłaci podatku w Polsce, ale nie odliczy też całego podatku zagranicznego.

29 Dywidendy W 2009 r. spółka z o.o. A osiągnęła z działalności w Polsce dochód brutto 900 tys. zł oraz dywidendę od spółki z Rosji, w której posiada 80 % udziałów, wynoszącą po przeliczeniu 100 tys. zł. Wypłacono ją z zysku, od którego pobrano w Rosji podatek dochodowy po przeliczeniu w wysokości 30 tys.zł. Jak będzie opodatkowana ta dywidenda w Rosji i w Polsce ?

30 Rozwiązanie Podatek u źródła – 10 %
Opodatkowanie łącznego dochodu w Polsce 900 tys tys = 1 mln CIT w Polsce – 190 tys. Limit odliczenia podatku u źródła 100 tys X 19 % = 19 tys. Ponadto do wysokości tego limitu spółka może odliczyć obok podatku u źródła podatek przypadający na wypłacone dywidendy w wysokości 9 tys. Łączny limit odliczenia na podstawie art.20 ust.6 wynosi 19 tys.

31 Dywidendy Polska spółka jest udziałowcem spółki będącej rezydentem Luksemburga. Posiada w niej 8 % udziałów. Jak przedstawia się opodatkowanie tej dywidendy?


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google