Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe Dywidendy, Odsetki, Należności Licencyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Dywidendy, Odsetki, Należności Licencyjne."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe Dywidendy, Odsetki, Należności Licencyjne

2 Dywidendy Dochody bierne : Dochody bierne : Dywidendy Dywidendy Odsetki Odsetki Należności licencyjne Należności licencyjne Zyski kapitałowe Zyski kapitałowe

3 Dywidendy Dywidendy Pojęcie dywidendy art.10 ust.3 UM-OECD Pojęcie dywidendy art.10 ust.3 UM-OECD

4 Dywidendy Określenie dywidendy użyte w tym artykule oznacza Określenie dywidendy użyte w tym artykule oznacza dochód : dochód : z akcji, z akcji, akcji gratisowych, akcji gratisowych, praw do udziału w zysku, praw do udziału w zysku, akcji górniczych, akcji górniczych, akcji założycieli lub akcji założycieli lub innych praw z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również innych praw z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw w spółce, który według prawa podatkowego państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji dochód z innych praw w spółce, który według prawa podatkowego państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji

5 Polska jest państwem źródła Spółka X Spółka Y wypłata dywidendy udziały Państwo X Polska

6 Polska jest państwem rezydencji Spółka X Spółka Y udziały wypłata dywidendy Państwo X Polska

7 UM-OECD – Art. 10 1.Dywidendy, wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. 1.Dywidendy, wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. 2. Jednakże dywidendy te mogą być opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć : 2. Jednakże dywidendy te mogą być opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć : a) 5 % kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 %, a) 5 % kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 %, b) 15% kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach b) 15% kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach

8 Dywidendy Dywidendy Przykład odliczenia podatku u źródła Przykład odliczenia podatku u źródła

9 Dywidendy Dywidendy Państwo X (pobranie podatku u źródła) Państwo X (pobranie podatku u źródła) Spółka A z siedzibą w kraju X wypłaca dywidendę spółce B z siedzibą w Polsce (50 % udziałowiec) Spółka A z siedzibą w kraju X wypłaca dywidendę spółce B z siedzibą w Polsce (50 % udziałowiec) Zysk brutto spółki A – 100 j.p. Zysk brutto spółki A – 100 j.p. Stawka podatku dochodowego w państwie X- 20 % Stawka podatku dochodowego w państwie X- 20 % Podatek dochodowy – 20 j.p. Podatek dochodowy – 20 j.p. Dywidenda przypadająca na B – 40 j.p. Dywidenda przypadająca na B – 40 j.p.

10 Dywidendy Dywidendy Podatek u źródła (5 % ) –2 j.p. Podatek u źródła (5 % ) –2 j.p. Dywidenda netto - 38 j.p. Dywidenda netto - 38 j.p.

11 Dywidendy Dywidendy

12

13 Metoda kredytu podatkowego Metoda kredytu podatkowego (Credit Method) (Credit Method) Metoda wyłączenia Metoda wyłączenia (Exemption Method) (Exemption Method)

14 Przykłady Przykłady Polska – opodatkowanie zagranicznej dywidendy spółki B Polska – opodatkowanie zagranicznej dywidendy spółki B Polska (opodatkowanie spółki B) Polska (opodatkowanie spółki B) Dochód krajowy spółki B = 0 Dochód krajowy spółki B = 0 Dywidenda ze spółki A - 40 j.p. Dywidenda ze spółki A - 40 j.p. Stawka podatku - 19 % Stawka podatku - 19 % Podatek od dywidendy należny w Polsce – 7,60 j.p. (40 j.p.x19 %) Podatek od dywidendy należny w Polsce – 7,60 j.p. (40 j.p.x19 %) Podatek do zapłaty : 7,60j.p. – 2 j.p. = 5,60 j.p. Podatek do zapłaty : 7,60j.p. – 2 j.p. = 5,60 j.p.

15 Dywidendy Dywidendy Art.10 ust.4 Art.10 ust.4 (dywidendy i zakład ) (dywidendy i zakład )

16 Państwo X Polska Spółka A Zakład spółki A (udziały spółki A w spółce B) Spółka B (spółka wypłacająca Dywidendę) zakład spółki A

17 Dywidendy Dywidendy Państwo Y Państwo X Państwo Z spółka A (matka) spółka B (córka) zakład spółki A dywidenda

18 Dywidendy Dywidendy Ma zastosowanie wyłącznie umowa pomiędzy państwem X i Y; nie mają zastosowania umowy pomiędzy X i Z oraz Y i Z Ma zastosowanie wyłącznie umowa pomiędzy państwem X i Y; nie mają zastosowania umowy pomiędzy X i Z oraz Y i Z

19 Dywidendy Dywidendy Klauzula Beneficial owner (odpowiednik polski : osoba uprawniona, faktyczny właściciel ) Klauzula Beneficial owner (odpowiednik polski : osoba uprawniona, faktyczny właściciel ) Cel : zapobieżenie zjawisku treaty shopping Cel : zapobieżenie zjawisku treaty shopping

20 Państwo Z Państwo Y Spółka C Spółka B udziały wypłata dywidendy - 20 %WHT

21 Dywidendy Dywidendy Państwo Y Państwo X Państwo Z spółka C1 spółka B Spółka C

22 Dywidendy Dywidendy Założenia : Założenia : Nie ma UPO pomiędzy Y i Z. Spółka B zgodnie z prawem krajowym pobierze 20 % podatku u źródła. Nie ma UPO pomiędzy Y i Z. Spółka B zgodnie z prawem krajowym pobierze 20 % podatku u źródła. Pomiędzy Y i X jest UPO : żadne z tych państw nie pobiera podatku u źródła przy wypłacie dywidend rezydentowi drugiego państwa. Pomiędzy państwami X i Z nie ma UPO, ale X nie nakłada podatku u źródła na dywidendy wypłacane nierezydentom. Pomiędzy Y i X jest UPO : żadne z tych państw nie pobiera podatku u źródła przy wypłacie dywidend rezydentowi drugiego państwa. Pomiędzy państwami X i Z nie ma UPO, ale X nie nakłada podatku u źródła na dywidendy wypłacane nierezydentom.

23 Dywidendy Dywidendy Spółka C zakłada spółkę zależną C 1 w państwie X. Spółka C zakłada spółkę zależną C 1 w państwie X. Spółka C1 nabywa udziały w spółce B od spółki C. Spółka C1 nabywa udziały w spółce B od spółki C. Dywidendę wypłaca teraz spółka B spółce C1 wykorzystując postanowienia UPO pomiędzy państwami X i Y Dywidendę wypłaca teraz spółka B spółce C1 wykorzystując postanowienia UPO pomiędzy państwami X i Y Spółka C1 wypłaca Dywidendę C (Państwo X nie nakłada podatku na dywidendy wypłacane nierezydentom) Spółka C1 wypłaca Dywidendę C (Państwo X nie nakłada podatku na dywidendy wypłacane nierezydentom)

24 Dywidendy Specjalne klauzule antyabuzywbne przeciwko nieuprawnionemu wykorzystaniu korzyści umownych, np. umowa polsko-brytyjska Specjalne klauzule antyabuzywbne przeciwko nieuprawnionemu wykorzystaniu korzyści umownych, np. umowa polsko-brytyjska

25 Dywidendy Przepisy krajowe mające znaczenie dla opodatkowania dywidend uzyskanych z zagranicy : art.20 ust.2 updop Przepisy krajowe mające znaczenie dla opodatkowania dywidend uzyskanych z zagranicy : art.20 ust.2 updop

26 Dywidendy Dywidendy Państwo X (pobranie podatku u źródła) Państwo X (pobranie podatku u źródła) Spółka A z siedzibą w kraju X wypłaca dywidendę spółce B z siedzibą w Polsce (100 % udziałowiec) Spółka A z siedzibą w kraju X wypłaca dywidendę spółce B z siedzibą w Polsce (100 % udziałowiec) Zysk brutto spółki A – 100 j.p. Zysk brutto spółki A – 100 j.p. Stawka podatku dochodowego w państwie X- 20 % Stawka podatku dochodowego w państwie X- 20 % Podatek dochodowy – 20 j.p. Podatek dochodowy – 20 j.p. Dywidenda przypadająca na B – 80 j.p. Dywidenda przypadająca na B – 80 j.p.

27 Dywidendy Dywidendy Podatek u źródła (5 % ) –2 j.p. Podatek u źródła (5 % ) –2 j.p.

28 Przykłady Przykłady Polska – opodatkowanie zagranicznej dywidendy spółki B Polska – opodatkowanie zagranicznej dywidendy spółki B Polska (opodatkowanie spółki B) Polska (opodatkowanie spółki B) Dochód krajowy spółki B = 0 Dochód krajowy spółki B = 0 Dywidenda ze spółki A - 80 j.p. Dywidenda ze spółki A - 80 j.p. Stawka podatku - 19 % Stawka podatku - 19 % Podatek od dywidendy należny w Polsce – 19 j.p. (100 j.p.x19 %) Podatek od dywidendy należny w Polsce – 19 j.p. (100 j.p.x19 %) Podatek zagraniczny : 20 j.p. + 5 j.p. = 22 j.p. Podatek zagraniczny : 20 j.p. + 5 j.p. = 22 j.p. Spółka B nie zapłaci podatku w Polsce, ale nie odliczy też całego podatku zagranicznego. Spółka B nie zapłaci podatku w Polsce, ale nie odliczy też całego podatku zagranicznego.

29 Dywidendy W 2009 r. spółka z o.o. A osiągnęła z działalności w Polsce dochód brutto 900 tys. zł oraz dywidendę od spółki z Rosji, w której posiada 80 % udziałów, wynoszącą po przeliczeniu 100 tys. zł. Wypłacono ją z zysku, od którego pobrano w Rosji podatek dochodowy po przeliczeniu w wysokości 30 tys.zł. Jak będzie opodatkowana ta dywidenda w Rosji i w Polsce ? W 2009 r. spółka z o.o. A osiągnęła z działalności w Polsce dochód brutto 900 tys. zł oraz dywidendę od spółki z Rosji, w której posiada 80 % udziałów, wynoszącą po przeliczeniu 100 tys. zł. Wypłacono ją z zysku, od którego pobrano w Rosji podatek dochodowy po przeliczeniu w wysokości 30 tys.zł. Jak będzie opodatkowana ta dywidenda w Rosji i w Polsce ?

30 Rozwiązanie Podatek u źródła – 10 % Podatek u źródła – 10 % Opodatkowanie łącznego dochodu w Polsce 900 tys. + 100 tys = 1 mln Opodatkowanie łącznego dochodu w Polsce 900 tys. + 100 tys = 1 mln CIT w Polsce – 190 tys. CIT w Polsce – 190 tys. Limit odliczenia podatku u źródła 100 tys X 19 % = 19 tys. Limit odliczenia podatku u źródła 100 tys X 19 % = 19 tys. Ponadto do wysokości tego limitu spółka może odliczyć obok podatku u źródła podatek przypadający na wypłacone dywidendy w wysokości 9 tys. Łączny limit odliczenia na podstawie art.20 ust.6 wynosi 19 tys. Ponadto do wysokości tego limitu spółka może odliczyć obok podatku u źródła podatek przypadający na wypłacone dywidendy w wysokości 9 tys. Łączny limit odliczenia na podstawie art.20 ust.6 wynosi 19 tys.

31 Dywidendy Polska spółka jest udziałowcem spółki będącej rezydentem Luksemburga. Posiada w niej 8 % udziałów. Jak przedstawia się opodatkowanie tej dywidendy? Polska spółka jest udziałowcem spółki będącej rezydentem Luksemburga. Posiada w niej 8 % udziałów. Jak przedstawia się opodatkowanie tej dywidendy?


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Dywidendy, Odsetki, Należności Licencyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google