Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UMOWY DODATKOWE Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Plus Multi Program INwestycyjny AEGON Lokata 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UMOWY DODATKOWE Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Plus Multi Program INwestycyjny AEGON Lokata 2008."— Zapis prezentacji:

1 UMOWY DODATKOWE Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Plus Multi Program INwestycyjny AEGON Lokata 2008

2 UMOWY DODATKOWE Multi PIN AEGON 2008, Multi PIN AEGON 2008 Plus i Multi PIN AEGON LOKATA 2008 DODATKOWE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI, CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA SPOWODOWANYCH NW Dodatkowa umowa tylko w Multi PIN AEGON 2008, Multi PIN AEGON 2008 Plus DODATKOWE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - OCHRONA INWESTYCJI - TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

3 UMOWY DODATKOWE rozszerzona ochrona w zakresie życia i zdrowia możliwość zawarcia tylko w przypadku posiadania umowy głównej niezależna składka obok składki inwestycyjnej możliwość dokupienia w każdą rocznicę polisy możliwość rezygnacji z ochrony bez konsekwencji dla umowy głównej TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

4 UMOWY DODATKOWE DODATKOWE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

5 UMOWY DODATKOWE - TERMINOWE ZAKRES UBEZPIECZENIA: ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO ZAWIERANA NA OKRES 5 LAT - ODNAWIALNA LUB ZAWIERANA NA OKRES DO 65 ROKU ŻYCIA MINIMALNA SUMA UBEZPIECZENIA PLN MAKSYMALNA SUMA UBEZPIECZENIA - bez ograniczeń TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

6 UMOWY DODATKOWE - TERMINOWA MINIMALNY WIEK ZAWARCIA UMOWY - 18 lat MAKSYMALNY WIEK ZAWARCIA UMOWY- 64 lata UMOWA WYGASA Z CHWILĄ UKOŃCZENIA PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO 65 LAT ŚWIADCZENIE W PRZYPADKU ZGONU = SUMA UBEZPIECZENIA SKŁADKA JEST DODATKOWĄ KWOTĄ W STOSUNKU DO SKŁADKI W UMOWIE GŁÓWNEJ (W Multi PIN AEGON 2008 i Multi PIN AEGON 2008 Plus płatna z tą samą częstotliwością, co składka inwestycyjna w umowie podstawowej; w Multi PIN AEGON LOKATA 2008 płatna rocznie) TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

7 UMOWY DODATKOWE - TERMINOWA Ocena ryzyka ubezpieczeniowego zależna od wieku ubezpieczonego i Sumy Ubezpieczenia: latdo krótki formularz latpowyżej badanie medyczne latdo krótki formularz latpowyżej badanie medyczne TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

8 UMOWY DODATKOWE - TERMINOWA OBLICZANIE SKŁADKI składka roczna = S.U. x współczynnik z taryf przykład: mężczyzna 30 lat, SU = zł umowa na 5 lat Składka roczna = x 4,58 = 50 x 4,58 = 229 zł 1000 Składka miesięczna = 229 : 12 = 19,08 zł TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

9 TARYFY SKŁADEK - Terminowa na 5 lat TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

10 TARYFY SKŁADEK - Terminowa do 65 r.ż. TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

11 UMOWY DODATKOWE DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI, CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA SPOWODOWANYCH NW TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

12 UMOWY DODATKOWE - ŚMIERĆ I INWALIDZTWO W NW CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO TO: niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej przez okres co najmniej roku spowodowana urazem na skutek NW. CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO TO: fizyczna utrata lub całkowita utrata funkcji ramienia, dłoni, przedramienia, nogi poniżej kolana, nogi z kolanem, stopy, zdolności widzenia w co najmniej jednym oku, słuchu w obu uszach, mowy spowodowane NW. TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

13 UMOWY DODATKOWE - ŚMIERĆ I INWALIDZTWO W NW ZAKRES UBEZPIECZENIA: ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO W NW, CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE INWALIDZTWO SPOWODOWANE NW ZAWIERANA NA OKRES DO 65 ROKU ŻYCIA MINIMALNA SUMA UBEZPIECZENIA PLN MAKSYMALNA SUMA UBEZPIECZENIA - w standardzie S.U. NIE WIĘKSZA NIŻ: suma ubezpieczenia w umowie terminowej (jeśli ją wykupił) 10-krotność 10-cio letniej składki urocznionej (Multi PIN AEGON 2008 i Multi PIN AEGON 2008 Plus) 5-krotność składki jednorazowej (Multi PIN AEGON Lokata 2008) PLN (w standardzie) TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

14 UMOWY DODATKOWE - ŚMIERĆ I INWALIDZTWO W NW MINIMALNY WIEK ZAWARCIA UMOWY - 18 lat MAKSYMALNY WIEK ZAWARCIA UMOWY - 64 lata UMOWA WYGASA Z CHWILĄ UKOŃCZENIA PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO 65 LAT. ZAWIERANA WRAZ Z UMOWĄ GŁÓWNĄ LUB W ROCZNICĘ POLISY (aneks do polisy). MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI BEZ KONSEKWENCJI DLA UMOWY PODSTAWOWEJ. SKŁADKA JEST DODATKOWĄ KWOTĄ W STOSUNKU DO SKŁADKI W UMOWIE GŁÓWNEJ (w Multi PIN AEGON 2008 i Multi PIN AEGON 2008 Plus płatna z tą samą częstotliwością, co składka inwestycyjna w umowie podstawowej w Multi PIN AEGON LOKATA 2008 rocznie). TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

15 UMOWY DODATKOWE - ŚMIERĆ I INWALIDZTWO W NW ŚWIADCZENIA ZGON W WYNIKU NW - 100% S.U. CAŁKOWITE INWALIDZTWO - 100% S.U. CZĘŚCIOWE INWALIDZTWO - według tabeli w OWU Wypłacane, jeżeli zgon lub inwalidztwo nastąpiły w okresie 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku. Suma świadczeń nie może przewyższać 100% sumy ubezpieczenia. TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

16 UMOWY DODATKOWE - ŚMIERĆ I INWALIDZTWO W NW Taryfa składek za dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci, całkowitego lub częściowego trwałego inwalidztwa, spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem. Roczna stawka składki na 1000 zł sumy ubezpieczenia Wiek wstępu Zgon i inwalidztwo NW ,00 zł TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

17 UMOWY DODATKOWE DODATKOWE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE OCHRONA INWESTYCJI ZAWIERANA TYLKO Z UMOWĄ Multi PIN AEGON 2008 i Multi PIN AEGON 2008 Plus TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

18 UMOWY DODATKOWE - OCHRONA INWESTYCJI WIEK WSTĘPU: LAT UMOWA NA 5 LAT - ODNAWIALNA OCHRONA MAKSYMALNIE DO 65 ROKU ŻYCIA (potem umowa wygasa) ZAWIERANA TYLKO JEDNOCZEŚNIE Z UMOWĄ GŁÓWNĄ SKŁADKA JEST DODATKOWĄ KWOTĄ W STOSUNKU DO SKŁADKI REGULARNEJ W UMOWIE GŁÓWNEJ PŁATNA Z TĄ SAMĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ, CO SKŁADKA NA UMOWĘ GŁÓWNĄ Multi PIN AEGON 2008 i Multi PIN AEGON 2008 Plus TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

19 UMOWY DODATKOWE - OCHRONA INWESTYCJI ANKIETA ZDROWIA BADANIA LEKARSKIE, JEŻELI ŁĄCZNA KWOTA SUMY UBEZPIECZENIA Z UMÓW DODATKOWYCH: TERMINOWEJ I OCHRONY INWESTYCJI PRZEKRACZA: PLN - DLA OSOBY POWYŻEJ 46 ROKU ŻYCIA PLN - DLA OSOBY DO 46 ROKU ZYCIA KLIENT PŁACI SKŁADKĘ W TAKIEJ SAMEJ WYSOKOŚCI PRZEZ 5 LAT. WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZALEŻNA OD WIEKU I PŁCI - GOTOWE STAWKI SKŁADEK W ZAŁĄCZNIKU DO OWU OCHRONA INWESTYCJI TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

20 UMOWY DODATKOWE - OCHRONA INWESTYCJI SUMA UBEZPIECZENIA zmniejszająca się w każdym roku trwania umowy WARIANT 1WARIANT 2 ROK SU SU w 1 roku PLN PLN w 2 roku PLN PLN w 3 roku PLN PLN w 4 roku PLN PLN w 5 roku PLN PLN WARIANT WEDŁUG WSKAZANIA KLIENTA TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

21 UMOWY DODATKOWE - OCHRONA INWESTYCJI SKŁADKA TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

22 WYŁĄCZENIA WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE UMÓW DODATKOWYCH PATRZ: OGÓLNE WARUNKI POSZCZEGÓLNYCH UMÓW DODATKOWYCH TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI


Pobierz ppt "UMOWY DODATKOWE Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Plus Multi Program INwestycyjny AEGON Lokata 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google