Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CO TU ZROBIĆ Z TYMI OFE? Dyskusja nad nowelizacją ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Diana Bożek KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CO TU ZROBIĆ Z TYMI OFE? Dyskusja nad nowelizacją ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Diana Bożek KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH."— Zapis prezentacji:

1 CO TU ZROBIĆ Z TYMI OFE? Dyskusja nad nowelizacją ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Diana Bożek KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

2 OFE dziś Regulacja: ustawa z 28.08.1997 o organizacji i funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych Definicja: masa majątkowa tworzona z wpłat jego uczestników (przymusowa składka w postaci 7,3% podstawy wymiaru składki) i zarządzana przez powszechne towarzystwo emerytalne Powoływana na czas nieokreślony Gromadzi i inwestuje środki pieniężne z przeznaczeniem na wypłaty dla członków Posiada osobowość prawną www. konusig.wpia.uw.edu.pl

3 OFE jako część finansów publicznych Obowiązkowe członkostwo Wysokość składki określa państwo Wypłaty z OFE to integralna część emerytury bazowej Gwarantowany przez państwo minimalny poziom świadczeń www. konusig.wpia.uw.edu.pl

4 Organizacja OFE Zarządzana przez instytucję prywatną: powszechne towarzystwo emerytalne Posiada tylko jeden organ – zarząd (osoba prawna – powszechne towarzystwo emerytalne, mające formę spółki akcyjnej) Brak reprezentacji członków Organ kontrolny – Komisja Nadzoru Finansowego www. konusig.wpia.uw.edu.pl

5 Warunki członkostwa w OFE 1.Tytuł do ubezpieczenia emerytalnego a) obowiązkowego b) dobrowolnego 2.Kryterium daty urodzenia a) dla osób urodzonych między 1.01.1949 a 31.12.1968 – członkostwo dobrowolne b) dla osób urodzonych po 1.01.1969 – członkostwo obowiązkowe 3. (W przypadku osób z pkt 2a) - niepobieranie emerytury www. konusig.wpia.uw.edu.pl

6 Sposoby nabycia członkostwa w OFE Sposoby nabycia Zawarcie umowyLosowanie Otwarcie rachunku www. konusig.wpia.uw.edu.pl

7 Zmiana funduszu Zmiana Z woli członkaZ przyczyn organizacyjnych - Obowiązek zawiadomienia- Np. przejęcie zarządzania starego OFEOFE przez inne PTE - Maksymalnie 4x w roku- Nowy fundusz wstępuje w - Możliwość pobrania przezprawa i obowiązki starego OFE opłaty za transfer www. konusig.wpia.uw.edu.pl

8 Skąd ta debata? Prognozuje się, że polski dług publiczny może osiągnąć próg ostrzegawczy 55% Po jego przekroczeniu państwo nie może zaciągać nowego długu (brać pożyczek, wypuszczać obligacji) Wejście do strefy euro wg tzw. Kryteriów z Maastricht wymaga ustabilizowania poziomu długu Polska ubiega się w Brukseli o pełne i trwałe odliczenie kosztów OFE od długu publicznego www. konusig.wpia.uw.edu.pl

9 Założenia projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (VII) Obniżenie wysokości składki do OFE z 7,3% do 3% Zwiększenie limitów inwestycyjnych OFE do 90% Zniesienie losowania jako drogi nabycia członkostwa w OFE Zawieranie umów w formie korespondencyjnej Możliwość przeniesienia zgromadzonego kapitału do ZUS przez kobiety i mężczyzn na 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego Zakaz akwizycji OFE Obniżenia opłaty od składki w związku z długością stażu członkowskiego w OFE Zastąpieniu pojęcia dożywotniej emerytury kapitałowej pojęciem jednorazowej wypłaty z OFE www. konusig.wpia.uw.edu.pl

10 Założenia nowelizacji ustawy o OFE (zespół M. Boni, X) Utworzenie funduszy o różnym profilu ryzyka - OFE A – zrównoważony - OFE B – bezpieczny - OFE C – dynamiczny Prawo do posiadania dwóch rachunków w funduszu prowadzonym przez to samo PTE www. konusig.wpia.uw.edu.pl

11 Założenia, ciąg dalszy Obniżenie poziomu kosztów OFE -ograniczenie kosztów akwizycji (alternatywne kanały dystrybucji) - zaniechanie poboru opłaty od składek osób, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje maksymalnie 5 lat - ustalenie opłaty za zarządzenie OFE w zależności od wysokości aktywów netto funduszu (max 8,4 mln zł miesięcznie) Wypłaty transferowe raz do roku Likwidacja opłaty za zmianę OFE Losowanie do OFE 4 razy do roku (zostaje się członkiem jednego z 2 OFE, które w ostatnim okresie rozliczeniowym miały najwyższą stopę zwrotu) www. konusig.wpia.uw.edu.pl

12 Zmiana struktury składki? www. konusig.wpia.uw.edu.pl Podział składki na część gotówkową i wyrażaną w obligacjach Pomysł obligacji emerytalnych - papiery skarbowe, które musiałyby kupować OFE, a nie mogłyby nimi swobodnie obracać - 20-, 30-letnie, oprocentowane na poziomie wzrostu PKB. - budżet wykupywałby je po upływie tego czasu Dyskusja nad proporcją podziału składki

13 Dziękuję za uwagę! Diana Bożek KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH


Pobierz ppt "CO TU ZROBIĆ Z TYMI OFE? Dyskusja nad nowelizacją ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Diana Bożek KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google