Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych Cieszyn, 27.01.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych Cieszyn, 27.01.2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych Cieszyn, 27.01.2015 r.

2 W warunkach gospodarki rynkowej oraz coraz większej konkurencyjności i dynamiki zmian zachodzących na rynku pracy, poradnictwo zawodowe odgrywa coraz większą rolę Zgodnie z rezolucją Rady Unii Europejskiej: „ W kontekście konieczności kształcenia się przez całe życie, poradnictwo zawodowe odnosi się do grupy działań umożliwiających zidentyfikowanie umiejętności, kompetencji i zainteresowań obywateli w każdej grupie wiekowej i znajdujących się na dowolnym etapie życia”

3 Usługa poradnictwa zawodowego skierowana jest do: osób bezrobotnych i poszukujących pracy pracodawców

4 Poradnictwo dla pracodawców Pomoc w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy: -szybsze zrekrutowanie pracowników spełniających określone wymagania -mniejszy nakład czasu i kosztów związanych z rekrutacją -ułatwiony dostęp do potencjalnych pracowników

5 Doradztwo w doborze kandydatów obejmuje: Rekrutację – proces zainteresowania ofertą jak największej grupy kandydatów spełniających wstępnie wymagania stanowiska pracy Selekcję – wybór kandydata (kandydatów) na wolne stanowisko pracy, który najlepiej spełnia oczekiwania pracodawcy, wynikające z opisu stanowiska pracy

6 Poradnictwo dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu Udzielanie porad indywidualnych ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych Prowadzenie grupowych porad zawodowych Prowadzenia szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

7 Liczba osób objętych usługą poradnictwa zawodowego w 2014 r. Poradnictwo indywidualne: 1399 osób (1536 porad) Poradnictwo grupowe: 314 osób (33 porady) Indywidualna informacja zawodowa: 408 osób Grupowa informacja zawodowa: 1300 osób (40 spotkań)

8 Poradnictwo zawodowe dla szkół ponadgimnazjalnych – program „Niezbędnik Absolwenta” Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi powiatu cieszyńskiego przekazując informacje dotyczące wyboru zawodu, lokalnego rynku pracy oraz oferty Urzędu dla przyszłych absolwentów Spotkania realizowane są w porozumieniu z dyrektorami szkół, pedagogami szkolnymi i wychowawcami poszczególnych klas Forma prowadzenia zajęć: spotkania informacyjne i warsztatowe

9 Szkoły ponadgimnazjalne objęte poradnictwem w 2014 r. Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie LOTE w Cieszynie ZST w Cieszynie ZSEG w Cieszynie ZSB w Cieszynie ZS im. Szybińskiego w Cieszynie LO im. P. Stalmacha w Wiśle ZSGH w Wiśle ZSPT w Międzyświeciu ZSP w Ustroniu

10 Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie rozpoczął również współpracę ze szkołami wyższymi – Uniwersytetem Śląskim i Wyższą Szkołą Biznesu Dla studentów zorganizowano zarówno spotkania informacyjne, jak i zajęcia warsztatowe, wspierające ich wejście na rynek pracy.

11 W 2014 r. w ramach programu „Niezbędnik Absolwenta” poradnictwem zawodowym objętych zostało 1131 osób

12 Dziękuję za uwagę Katarzyna Drózd – doradca zawodowy


Pobierz ppt "Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych Cieszyn, 27.01.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google