Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesne poradnictwo zawodowe Włodzimierz Trzeciak Cele poradnictwa Cele poradnictwa Rola poradnictwa Rola poradnictwa Tendencje w poradnictwie. Tendencje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesne poradnictwo zawodowe Włodzimierz Trzeciak Cele poradnictwa Cele poradnictwa Rola poradnictwa Rola poradnictwa Tendencje w poradnictwie. Tendencje."— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesne poradnictwo zawodowe Włodzimierz Trzeciak Cele poradnictwa Cele poradnictwa Rola poradnictwa Rola poradnictwa Tendencje w poradnictwie. Tendencje w poradnictwie.

2 Cele poradnictwa (prof. J. B. Ertelt 2002) dla jednostki : właściwe wybory edukacyjne i zawodowe (trafne decyzje), właściwe wybory edukacyjne i zawodowe (trafne decyzje), złagodzenie problemu startu zawodowego młodzieży ( tranzycja ), złagodzenie problemu startu zawodowego młodzieży ( tranzycja ), lepsza znajomość oferowanych możliwości kształcenia i zatrudnienia. lepsza znajomość oferowanych możliwości kształcenia i zatrudnienia.

3 dla rządów i społeczeństw: racjonalne gospodarowanie kadrami (zasobami ludzkimi), racjonalne gospodarowanie kadrami (zasobami ludzkimi), zmniejszenie dystansu między podażą siły roboczej a wymaganiami rynku pracy. zmniejszenie dystansu między podażą siły roboczej a wymaganiami rynku pracy.

4 Rola poradnictwa (dotychczas): peryferyjna, peryferyjna, wybór zawodu raz na całe życie, wybór zawodu raz na całe życie, zgodność właściwości jednostki z wymaganiami zawodu ("dopasowanie"), zgodność właściwości jednostki z wymaganiami zawodu ("dopasowanie"), efekt procesu doradczego - porada zawodowa efekt procesu doradczego - porada zawodowa

5 Rola poradnictwa (obecnie): centralna, poradnictwo kariery zawodowej: centralna, poradnictwo kariery zawodowej: wielokrotność wyborów (przekwalifikowanie, nabywanie nowych kompetencji), wielokrotność wyborów (przekwalifikowanie, nabywanie nowych kompetencji), rozwój kariery zawodowej w ciągu całego życia, rozwój kariery zawodowej w ciągu całego życia, efekt procesu doradczego - Indywidualny Plan Działania. efekt procesu doradczego - Indywidualny Plan Działania.

6 Poradnictwo kariery zawodowej - proces, którego celem jest towarzyszenie jednostce w sytuacji rozwoju kariery (D. Brown, L. Brooks 1990) Pomoc doradców w: samopoznaniu (wartości, zainteresowania, zdolności, potrzeby, doświadczenie zawodowe), samopoznaniu (wartości, zainteresowania, zdolności, potrzeby, doświadczenie zawodowe), rozwoju umiejętności podejmowania decyzji (informacje, opcje), rozwoju umiejętności podejmowania decyzji (informacje, opcje), przygotowywaniu i realizacji Indywidualnego Planu Działania (określanie celów), przygotowywaniu i realizacji Indywidualnego Planu Działania (określanie celów), nabyciu umiejętności radzenia sobie ze zmianą (elastyczność), nabyciu umiejętności radzenia sobie ze zmianą (elastyczność), nabyciu umiejętności poszukiwania pracy. nabyciu umiejętności poszukiwania pracy.

7 Trzy tendencje charakteryzujące poradnictwo kariery: poradnictwo jako proces ciągły poradnictwo jako proces ciągły otwarty model profesjonalny otwarty model profesjonalny klient aktywnym podmiotem procesu doradczego klient aktywnym podmiotem procesu doradczego

8 Pomocne teorie: Cechy i czynnika (J. Holland), Cechy i czynnika (J. Holland), Rozwojowe (D. Super), Rozwojowe (D. Super), Poznawczo - społeczne (J. Krumboltz, R. O'Hara) Poznawczo - społeczne (J. Krumboltz, R. O'Hara) podejmowanie decyzji, podejmowanie decyzji, doświadczenia związane z uczeniem się. doświadczenia związane z uczeniem się.

9 Podsumowanie Obserwujemy wzrost zainteresowania poradnictwem rozumianym jako przeciwieństwo "dawania rad" lecz tworzenie warunków dla powstawania Indywidualnego Planu Działania. Obserwujemy wzrost zainteresowania poradnictwem rozumianym jako przeciwieństwo "dawania rad" lecz tworzenie warunków dla powstawania Indywidualnego Planu Działania.

10 Faza I. Tworzenie przez klienta IPD Aktualna struktura sesji: Aktualna struktura sesji: Cele Cele Metoda (opis: struktura i treść) Metoda (opis: struktura i treść) Techniki doradcy Techniki doradcy "Osobisty Planer Kariery" - ćwiczenia dla klienta "Osobisty Planer Kariery" - ćwiczenia dla klienta Podsumowanie, ocena procesu doradczego Podsumowanie, ocena procesu doradczego Załączniki (techniki doradcy, ćwiczenia "Osobistego Planera Kariery") - wszystkie techniki i ćwiczenia powiązane z poszczególnymi sesjami Załączniki (techniki doradcy, ćwiczenia "Osobistego Planera Kariery") - wszystkie techniki i ćwiczenia powiązane z poszczególnymi sesjami

11 IPD Indywidualny Plan Działania (IPD) definicje pomoc świadczona klientowi w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego, pomoc świadczona klientowi w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego, zaplanowana aktywność klienta w kierunku zmiany sytuacji zawodowej umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia. zaplanowana aktywność klienta w kierunku zmiany sytuacji zawodowej umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia.

12 Cel i rola IPD identyfikacja własnych zasobów: mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości, identyfikacja własnych zasobów: mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości, nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia, nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia, nabycie nowych kompetencji (szkolenie zawodowe, doświadczenie zawodowe), nabycie nowych kompetencji (szkolenie zawodowe, doświadczenie zawodowe), podejmowanie działań przedsiębiorczych związanych z utworzeniem własnej firmy (samozatrudnienie) podejmowanie działań przedsiębiorczych związanych z utworzeniem własnej firmy (samozatrudnienie)

13 Indywidualny Plan Działania opis i schemat. Rynek pracy i warsztat edukacyjny Techniki poszukiwani a pracy Szkolenia IT rynek pracy Analiza potrzeb klienta Kursy jednorazowe lub otwarte Warsztat samopoznania Indywidualna ocena zawodowa Kursy u pracodawcy Zatrudnienie tymczasowe poza powiatem Szkolenie do samozatrudn ienia Przygotowanie indywidualnego planu działania

14 Indywidualny Plan Działania opis i schemat. Techniki poszukiwania pracy Szkolenia IT rynek pracy Kursy jednorazowe lub otwarte Kursy u pracodawcy Zatrudnienie tymczasowe poza powiatem Szkolenie do samozatrudnienia Warsztat poszukiwania pracy Usługi pośrednictwa pracy (PUP) Bilans uczestnictwa w projekcie Osiągnięty cel NIE TAK Zatrudnienie Niezmieniony cel Wyznaczony nowy cel


Pobierz ppt "Nowoczesne poradnictwo zawodowe Włodzimierz Trzeciak Cele poradnictwa Cele poradnictwa Rola poradnictwa Rola poradnictwa Tendencje w poradnictwie. Tendencje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google