Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesne poradnictwo zawodowe Włodzimierz Trzeciak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesne poradnictwo zawodowe Włodzimierz Trzeciak"— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesne poradnictwo zawodowe Włodzimierz Trzeciak
Cele poradnictwa Rola poradnictwa Tendencje w poradnictwie.

2 Cele poradnictwa (prof. J. B. Ertelt 2002)
dla jednostki : właściwe wybory edukacyjne i zawodowe (trafne decyzje), złagodzenie problemu startu zawodowego młodzieży ( tranzycja ), lepsza znajomość oferowanych możliwości kształcenia i zatrudnienia.

3 dla rządów i społeczeństw:
racjonalne gospodarowanie kadrami (zasobami ludzkimi), zmniejszenie dystansu między podażą siły roboczej a wymaganiami rynku pracy.

4 Rola poradnictwa (dotychczas):
peryferyjna, wybór zawodu raz na całe życie, zgodność właściwości jednostki z wymaganiami zawodu ("dopasowanie"), efekt procesu doradczego - porada zawodowa

5 Rola poradnictwa (obecnie):
centralna, poradnictwo kariery zawodowej: wielokrotność wyborów (przekwalifikowanie, nabywanie nowych kompetencji), rozwój kariery zawodowej w ciągu całego życia, efekt procesu doradczego - Indywidualny Plan Działania.

6 Poradnictwo kariery zawodowej - proces, którego celem jest towarzyszenie jednostce w sytuacji rozwoju kariery (D. Brown, L. Brooks 1990) Pomoc doradców w: samopoznaniu (wartości, zainteresowania, zdolności, potrzeby, doświadczenie zawodowe), rozwoju umiejętności podejmowania decyzji (informacje, opcje), przygotowywaniu i realizacji Indywidualnego Planu Działania (określanie celów), nabyciu umiejętności radzenia sobie ze zmianą (elastyczność), nabyciu umiejętności poszukiwania pracy.

7 Trzy tendencje charakteryzujące poradnictwo kariery:
poradnictwo jako proces ciągły otwarty model profesjonalny klient aktywnym podmiotem procesu doradczego

8 Pomocne teorie: Cechy i czynnika (J. Holland), Rozwojowe (D. Super),
Poznawczo - społeczne (J. Krumboltz, R. O'Hara) podejmowanie decyzji, doświadczenia związane z uczeniem się.

9 Podsumowanie Obserwujemy wzrost zainteresowania poradnictwem rozumianym jako przeciwieństwo "dawania rad" lecz tworzenie warunków dla powstawania Indywidualnego Planu Działania.

10 Faza I. Tworzenie przez klienta IPD
Aktualna struktura sesji: Cele Metoda (opis: struktura i treść) Techniki doradcy "Osobisty Planer Kariery" - ćwiczenia dla klienta Podsumowanie, ocena procesu doradczego Załączniki (techniki doradcy, ćwiczenia "Osobistego Planera Kariery") - wszystkie techniki i ćwiczenia powiązane z poszczególnymi sesjami

11 Indywidualny Plan Działania (IPD) definicje
pomoc świadczona klientowi w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego, zaplanowana aktywność klienta w kierunku zmiany sytuacji zawodowej umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia.

12 Cel i rola IPD identyfikacja własnych zasobów: mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości, nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia, nabycie nowych kompetencji (szkolenie zawodowe, doświadczenie zawodowe), podejmowanie działań przedsiębiorczych związanych z utworzeniem własnej firmy (samozatrudnienie)

13 Indywidualny Plan Działania opis i schemat.
Analiza potrzeb klienta Rynek pracy i warsztat edukacyjny Warsztat samopoznania Indywidualna ocena zawodowa Przygotowanie indywidualnego planu działania Techniki poszukiwania pracy Szkolenia IT rynek pracy Kursy jednorazowe lub otwarte Kursy u pracodawcy Zatrudnienie tymczasowe poza powiatem Szkolenie do samozatrudnienia

14 Indywidualny Plan Działania opis i schemat.
Techniki poszukiwania pracy Szkolenia IT rynek pracy Kursy jednorazowe lub otwarte Kursy u pracodawcy Zatrudnienie tymczasowe poza powiatem Szkolenie do samozatrudnienia Warsztat poszukiwania pracy Usługi pośrednictwa pracy (PUP) Bilans uczestnictwa w projekcie Osiągnięty cel NIE TAK Zatrudnienie Niezmieniony cel Wyznaczony nowy cel


Pobierz ppt "Nowoczesne poradnictwo zawodowe Włodzimierz Trzeciak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google