Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dodatkowe środki dla regionu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szczecin, dnia 01.03.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dodatkowe środki dla regionu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szczecin, dnia 01.03.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dodatkowe środki dla regionu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szczecin, dnia r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji oraz zatwierdzone wnioski o płatność Stan na dzień: r. Źródło: MRR

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej Stan na dzień: r. Źródło: MRR

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba osób objętych wsparciem w ramach PO KL od początku realizacji Programu Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 62 % Osiągnięte wartości wskaźników produktu

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych osobom długotrwale bezrobotnym z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych osobom z terenów wiejskich z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Osiągnięte wartości wskaźników produktu

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej Osiągnięte wartości wskaźników produktu

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym) Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach 8 572

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które zostały utworzone 138

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu 396 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe 120

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szkolenia, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, staże i praktyki zawodowe, pośrednictwo pracy, subsydiowanie zatrudnienia osób bezrobotnych EUR Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej EUR Wsparcie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i społeczne, wsparcie psychospołeczne w powrocie na rynek pracy EUR Szkolenia, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, staże i praktyki zawodowe, pośrednictwo pracy, subsydiowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych EUR Podział środków

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Całkowita kwota dofinansowania z EFS EUR Krajowa Rezerwa Wykonania 2011 (EFS) EUR Dodatkowa alokacja dla regionu EUR Program Operacyjny Kapitał Ludzki w regionie

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dodatkowe środki dla regionu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szczecin, dnia 01.03.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google