Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim Szczecin, 10 czerwca 2014 roku Konferencja współfinansowana ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim Szczecin, 10 czerwca 2014 roku Konferencja współfinansowana ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim Szczecin, 10 czerwca 2014 roku Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopa bezrobocia według Eurostat – stan na koniec kwietnia 2014 roku Zmiana stopy bezrobocia w okresie kwiecień 2013 – kwiecień 2014

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Województwo zachodniopomorskie – podstawowe informacje* Powierzchnia – 22 892,48 km² Ludność – 1 719 626 Przeciętnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – 167 100 Bezrobocie w woj. zachodniopomorskim – 17,1% Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 3 447,20 zł. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 219,5 tys. *Stan na 01.04.2014 roku

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim WYSZCZEGÓLNIENIEKWIECIEŃ 2014 R.MARZEC 2014 R.KWIECIEŃ 2013 R. STOPA BEZROBOCIA (%) ZACHODNIOPOMORSKIE17,117,918,5 POLSKA13,013,514,0 LICZBA BEZROBOTNYCH ZACHODNIOPOMORSKIE105 312110 994114 862 POLSKA (w tys.)2 079,02 182,22 255,7 WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ4 7665 7155 122 LICZBA PODJĘĆ PRACY6 9246 3256 905 Procentowy udział poszczególnych grup w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych w województwie (stan na koniec kwietnia 2014 r.):  kobiety – 53 300 osób tj. 50,6%,  pobierający zasiłek – 15 323 osoby tj. 14,6%,  mieszkający na wsi – 41 995 osób tj. 39,9%,  osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 97 831osób tj. 92,9%,  bezrobotni do 25 roku życia – 15 529 osób tj. 14,7%,  długotrwale bezrobotni – 57 621 osób tj. 54,7%,  bezrobotni powyżej 50 roku życia – 30 113 osób tj. 28,6%,  niepełnosprawni bezrobotni – 4 611 osób tj. 4,4%.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopa bezrobocia w województwach stan na koniec kwietnia 2014 roku

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopa bezrobocia w powiatach stan na koniec kwietnia 2014 roku

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w latach 2010 - 2014

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z podziałem na płeć w województwie zachodniopomorskim w latach 2010 - 2014

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Rejestracje i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych oraz podjęcia pracy w województwie zachodniopomorskim w latach 2010 - 2014

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego na koniec kwietnia 2014 roku

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w powiatach województwa zachodniopomorskiego w kwietniu 2014 roku

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wzrost/spadek liczby bezrobotnych w powiatach województwa zachodniopomorskiego w kwietniu 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Struktura bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim wg wieku, wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy na koniec I kwartału 2014 roku

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej w województwie zachodniopomorskim w latach 2010 - 2014

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Struktura bezrobotnych według wielkich grup zawodów w województwie zachodniopomorskim na koniec 2013 roku

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki badań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oddział ZORP

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Prognoza netto zatrudnienia Przewidywania dotyczące całkowitego zatrudnienia w badanych podmiotach gospodarki narodowej w latach 2012 - 2014 r. Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie wyników badań ankietowych OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW – Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2014 r.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Prognoza netto zatrudnienia w badanych podmiotach gospodarki narodowej w II kwartale 2014 r. w podziale na stanowiska Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie wyników badań ankietowych OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW – Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2014 r.

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Prognoza netto zatrudnienia w badanych podmiotach gospodarki narodowej w II kwartale 2014 r. w podziale na sektory prowadzonej działalności Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie wyników badań ankietowych OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW – Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2014 r.

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Środki Funduszu Pracy w latach 2006 – 2014 (w mln zł)

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji oraz zatwierdzone wnioski o płatność w ramach PO KL 2007-2013 Stan na dzień: 30.04.2014 r. Źródło: MRR

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 30.04.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Alokacja 2007-2013 Wartość oraz liczba z łożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Wysokość wypłaconych środków 1 708 748 780,48 zł 6 993 492 760 zł (9 569) 1 896 790 341 zł (1 786) 1 573 854 958,46 zł

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba osób objętych wsparciem w ramach PO KL od początku realizacji Programu 240 412 Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej 11 497 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 65,33 % Osiągnięte wartości wskaźników produktu

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych osobom długotrwale bezrobotnym z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 2 796 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych osobom z terenów wiejskich z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 3 507 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 5 513 Osiągnięte wartości wskaźników produktu

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów 20 172 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej 9 746 Osiągnięte wartości wskaźników produktu

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym) 12 311 Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych 44 665 Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach 14 667

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach 6 411 Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu 433 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe 159

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Osiągnięte wartości wskaźników produktu Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich 4 347 Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu 160

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 101 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim Szczecin, 10 czerwca 2014 roku Konferencja współfinansowana ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google