Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurencyjność i przedsiębiorczość w rozwoju regionu i gminy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurencyjność i przedsiębiorczość w rozwoju regionu i gminy."— Zapis prezentacji:

1 Konkurencyjność i przedsiębiorczość w rozwoju regionu i gminy

2 Treść zajęć 1. Definicja i obszary konkurencyjności; 2. Sposoby zwiększania konkurencyjności: Klaster; Learning region; Innowacyjność: Przedsiębiorczość. 3. Praca w grupach – learning region.

3 Obszary konkurencyjności Nad innymi miejscami; O pozycje w rankingach; O kluczowe zasoby: inwestycje kapitałowe, fundusze, wydarzenia, wykwalifikowanych, kreatywnych mieszkańców.  Ma globalny charakter.

4 Różnica konkurencyjna W bieżącej pozycji konkurencyjnej; W potencjale konkurencyjnym; W strategii konkurowania (instrumentach); W przyszłej pozycji konkurencyjnej.

5 Władze lokalne mają wpływ na pozycję konkurencyjną swojej gminy lub regionu Poprawa konkurencyjności stała się elementem strategii rozwoju Konkurencyjność dziśkonkurencyjność oczekiwana

6 Wyznacznik konkurencyjności Na ile obszar potrafi produkować dobra i usługi, które znajdują nabywców na rynkach międzynarodowych, przy jednoczesnym zwiększaniu dobrobytu swoich mieszkańców Poziom bezpośrednipoziom pośredni Warunki zakładania i sukcesy tych firm działania firm

7 Konkurencyjność jako drzewo Gleba: kompetencje ludzi, więzi, przedsiębiorczość (cecha) Korzenie: zdolność firm do wykorzystywania potencjału (gleby) Pień: struktura sektorowa i produktywność Konary: zatrudnienie, zyski, podatki Owoce: dobrobyt, rozwój…

8 Klaster (Portera) Znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączonych podobieństwami i wzajemnie się uzupełniającą. Elementy: Produkty finalne, Dostawcy maszyn, półproduktów itp, Instytucje finansowe, Badawczo – rozwojowe, Branże pokrewne.

9 Cechy klastra Bliskość geograficzna Wspólny cel Duża liczba podmiotów Współpraca i konkurencja Zalety klastra sprawiają, że firmy spoza zaczynają się do niego przenosić

10 Zalety klastra dla regionu Specjalizacja; Szybsze powstawanie nowych firm (miejsc pracy); Obniżanie kosztów transakcyjnych; Rozwój bazy naukowej; Zwiększone zainteresowanie inwestorów; Zwiększone inwestycje w infrastrukturę; Lepsze samopoczucie mieszkańców. Wpływ klastra widać głównie w ujęciu jakościowym – postrzegany jako region innowacyjny.

11 Wspieranie klastra przez samorząd Tworzenie infrastruktury; Dopasowanie programu oświatowego; Wspieranie na uczelniach prac badawczo – rozwojowych w danym kierunku; Organizowanie spotkań uczestników; Promocja klastra – przyciąganie uczestników; Parki technologiczne nastawione na wsparcie klastra.

12 Pułapki przy wspieraniu klastra Tworzenie klastrów od podstaw; Wspieranie klastrów, których przewaga konkurencyjna została zniwelowana przez zewnętrznych konkurentów lub nowocześniejszą technologię.

13 Learning region Magazyn wiedzy i pomysłów zapewniający odpowiednie środowisko i infrastrukturę ułatwiające przepływ wiedzy, pomysłów i proces uczenia się. Wiedza – strategiczne źródło przewagi konkurencyjnej; Uczenie się i wymiana informacji – decydującym procesem ją kształtującym Raczej paradygmat nie wymagający definiowania niż teoria

14 Cechy regionu uczącego się Przepływ ludzi, informacji, dóbr i usług na poziomie globalnym, w systemie just-in-time; Struktury zarządzania są sieciowe; Proces decyzji zdecentralizowany; Elastyczność; Orientacja na potrzeby i wymagania konsumenta; Relacje oparte na zaufaniu; Dotyczy wszystkich : firm, otoczenia biznesu, nauki, władza, mieszkańcy; Możliwość uczenia się przez całe życie.

15 Learning region w praktyce Szkolnictwo wyższe; Wspierania badań przez sektor publiczny; Działalność ośrodków transferu technologii; Duże przedsiębiorstwa jako ośrodki dyfuzji wiedzy; Przyciąganie korporacji transnarodowych; Społeczne zakorzenienie organizacji – poczucie wspólnego celu oraz konsensusu społecznego; Organizacje publiczne i ngo tworzą i popularyzują wiedzę, przedsiębiorstwa ją wykorzystują - sprzedają

16 Innowacyjność Zdolność do tworzenia innowacji, motywacja do szukania nowych rozwiązań, wprowadzania nowych pomysłów, wykorzystywania w praktyce wyników badań naukowych. Ma istotne znaczenia dla konkurencyjności regionu. Innowacja – nowa metoda, nowa technologia, nowy produkt, wejście na nowy rynek czy segment.

17 Warunki innowacyjności Jakość i kwalifikacje siły roboczej (kapitał ludzki); Relacje społeczne (kapitał społeczny); Jakość instytucji kultury (kapitał kulturowy).

18 Konkurencyjność a przedsiębiorczość Strategia konkurencyjności – takie priorytety i sposoby ich osiągania, które przyciągną dobrych ludzi i kapitał; Strategia przedsiębiorczości – stymulowanie ludzi i kapitału do jak najlepszych efektów; Przedsiębiorczość i konkurencyjność: współdeterminanty trwałego rozwoju ekonomicznego.

19 Przedsiębiorczość Powstawanie i rozwój przedsiębiorstw; Nowe: o Produkty o Rynki o Technologie o Segmenty Skutki: Wzrost efektywności i produktywności; Przyspieszenie zmian strukturalnych; Wzrost innowacyjności; Zwiększenie wyboru dla konsumentów.

20 Jakość przedsiębiorstw Jaka stopa zwrotu; Wiek; Wydatki na badania i rozwój; Wchodzenie na rynki zewnętrzne.

21 Wspieranie przedsiębiorczości Zachęcanie do tworzenia nowych firm (głównie MŚP); Rozwój istniejących firm; Przyciąganie wielkiego biznesu.

22 Jak pomagać firmom? 1. Dbać o dobre prawo i jakość urzędów; 2. Udzielać adekwatnej informacji (o rynku); 3. Pomagać w dostępie do wiedzy; 4. Stwarzać możliwości dofinansowania; 5. Rozwijać kompetencje przedsiębiorcze i zarządcze (też przedsiębiorczy klimat); 6. Dbać o rozwój regionalny i lokalny (popyt wewnętrzny); 7. Wspierać profil biznesowy regionu (klastry, nisze rynkowe, rozpoznanie potencjału lokalnego).

23 Ulgi podatkowe Metoda przyciągania inwestorów; Podatek gruntowy – bardzo niski – nie ma znaczenia; Możliwe zwolnienie budowli z podatku od nieruchomości – przypisany do wartości instalacji; Często i tak decydują pozafiskalne czynniki w wyborze lokalizacji.

24 Ułatwienia w pozyskiwaniu środków Pierwszy wniosek pisze doradca: Udostępnić szablony projektów; Informacja zwrotna od przedsiębiorców o ocenie programów wsparcia; Programy wsparcia powinny zmieniać się w czasie.

25 Co firmom przeszkadza? Dezorientacja w możliwościach wsparcia; Niewystarczające możliwości wsparcia inwestycyjnego; Szkolenia dofinansowane są nieprzydatne; Trudności we współpracy z nauką.


Pobierz ppt "Konkurencyjność i przedsiębiorczość w rozwoju regionu i gminy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google