Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej
Katarzyna Sznajder, Katarzyna Szuba gr. 313

2 Plan prezentacji Wprowadzenie Finansowanie szkolnictwa wyższego
Systemy stypendialne Systemy edukacyjne w wybranych krajach UE Podsumowanie Dyskusja

3 I. Wprowadzenie 14 milionów studentów 4 tysiące szkół wyższych
Dwa modele uczelni : pierwszy – wielkie uniwersytety, drugi - mniejsze szkoły, także zawodowe Zwiększający się popyt na studia

4 II. Finansowanie W praktyce szkoły wyższe wykorzystują 4 następujące źródła finansowania: Fundusze publiczne (dotacje państwa) Dotacje prywatne Fundusze, uzyskane ze sprzedaży wyników prac badawczych Wpływy z opłat za studia (czesnego)

5 II. Finansowanie Szkolnictwo bezpłatne: Dania, Grecja, Luksemburg, Austria, Finlandia, Szwecja oraz Norwegia

6 II. Finansowanie Szkolnictwo bezpłatne: Dania, Grecja, Luksemburg, Austria, Finlandia, Szwecja oraz Norwegia Szkolnictwo płatne/ częściowo płatne: Belgia, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Holandia, Portugalia i Zjednoczone Królestwie

7 II. Finansowanie Pomoc materialna: stypendia pożyczki
zwolnienia z opłat granty ulgi podatkowe dla rodziców

8 III. Programy stypendialne
Sokrates

9 III. Programy stypendialne
Sokrates – jego zadaniem jest m.in. rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz podnoszenie jakości kształcenia poprzez współpracę międzynarodową, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy oraz wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy.

10 III. Programy stypendialne
Sokrates Erasmus

11 III. Programy stypendialne
Erasmus – jest częścią Sokratesa, a jego adresatem jest szkolnictwo wyższe. Ma on na celu rozwój współpracy pomiędzy uczelniami oraz promowanie europejskiego wymiaru w szkolnictwie wyższym poprzez: wymianę nauczycieli akademickich, wymianę studentów, współpracę w zakresie programów nauczania, tworzenie europejskiej sieci współpracy międzyuczelnianej.

12 III. Programy stypendialne
Sokrates Erasmus Leonardo da Vinci

13 III. Programy stypendialne
Leonardo da Vinci - W jego ramach finansowane są wymiany i staże dla uczniów, studentów, młodych pracowników i absolwentów oraz dofinansowanie wymiany nauczycieli i szkoleniowców, doradców zawodowych, kierowników działów kadr. Obejmuje swym działaniem również projekty pilotowe tzn. tworzenie tzw. produktów edukacyjnych wprowadzających innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, projekty językowe, badania i analizy oraz akcje wspólne czyli akcje realizowane pod egidą kilku europejskich programów edukacyjnych (Leonardo da Vinci II, Socrates II, Młodzież).

14 III. Programy stypendialne
Sokrates Erasmus Leonardo da Vinci Młodzież

15 III. Programy stypendialne
Młodzież - W jego ramach realizowana są m.in: wymiany młodzieży czyli wielostronne spotkania grup młodzieży z kilku różnych krajów europejskich; Wolontariat Europejski, dzięki któremu młodzież z państw Unii Europejskiej ma możliwość podjęcia pracy jako wolontariusze w krajach członkowskich i nieczłonkowskich; inicjatywy młodzieżowe, gdzie młodzi ludzie otrzymują wsparcie na realizację projektu na szczeblu lokalnym, który pozwoli im poznać zagadnienia i problemy z zakresu aktualnej tematyki młodzieżowej w Europie; działania wspierające czyli różnorodne formy podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z młodzieżą,

16 IV. Systemy edukacyjne Austria Dania Finlandia Grecja Niemcy

17 IV. Systemy edukacyjne Austria:
Tradycyjne uniwersytety wielowydziałowe, Uniwersytety jednowydziałowe Wyższe szkoły zawodowe Nieodpłatność Stosunkowo wysokie wynagrodzenie nauczycieli akademickich Pomoc państwa dla studentów (dodatki rodzinne, ubezpieczenie studenta, ulgi podatkowe dla rodziców)

18 IV. Systemy edukacyjne Dania: 2 sektory: Uniwersytety i kolegia
Nieodpłatność Stosunkowo wysokie wynagrodzenie nauczycieli akademickich Trójpoziomowa struktura studiów Pomoc od państwa w postaci grantów i pożyczek w systemie bonów edukacyjnych

19 IV. Systemy edukacyjne Finlandia:

20 IV. Systemy edukacyjne Finlandia: Sektor uczelni uniwersyteckich
wielowydziałowe techniczne szkoły ekonomiczne akademie sztuki

21 IV. Systemy edukacyjne Finlandia: Sektor uczelni uniwersyteckich
wielowydziałowe techniczne szkoły ekonomiczne akademie sztuki Sektor uczelni nieuniwersyteckich politechniki

22 IV. Systemy edukacyjne Finlandia:
szkolnictwo wyższe bezpłatne (ale studenci opłacają roczne składki członkowskie) pomoc od państwa (granty edukacyjne, dodatki mieszkaniowe, oprocentowane pożyczki bankowe)

23 IV. Systemy edukacyjne Grecja:
Szkolnictwo wyłącznie publiczne, bezpłatne, utrzymywane przez państwo (na mocy Konstytucji) 18 uniwerstytetów 14 kolegiów technicznych Pomoc materialna dla studentów (książki, posiłki, zakwaterowanie, stypendia, pożyczki, przejazdy)

24 IV. Systemy edukacyjne Niemcy:
Uniwersytety (w tym techniczne i ogólne), kolegia sztuki i muzyki, wyższe szkoły zawodowe i administracji publicznej Finansowanie przez budżety landów (93%) i badania naukowe Bezpłatność Pomoc dla studentów (granty, pożyczki od państwa, stypendia z fundacji publicznych lub prywatnych

25 V. Podsumowanie Brak jednolitego systemu edukacyjnego w krajach Unii Europejskiej Nieustające starania w kierunku ujednolicenia systemów edukacyjnych W większości krajów UE nieodpłatność w szkołach publicznych Różnorodność form pomocy materialnej dla studentów w każdym kraju (granty, pożyczki, posiłki, ubezpieczenia, zwolnienia itd.)

26 VI. Dyskusja Pytania do dyskusji:
Szkolnictwo wyższe płatne czy bezpłatne? Czy należy ujednolicać europejski system edukacyjny?


Pobierz ppt "Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google